Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно повышения размеров взысканий за нарушения законодательства по безопасности на морском и речном транспорте

Проект закона Украины от 06.11.2013 № 3562
Дата рассмотрения: 06.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення розмірів стягнень за порушення законодавства з безпеки на морському та річковому транспорті

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. У статті 114:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на громадян від семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

в абзаці другому частини другої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від двадцяти до сорока";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на громадян від семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2. В абзаці другому частини першої статті 115 слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до тридцяти".

3. У статті 116:

в абзаці другому частини першої слова "від одного до п'яти" замінити словами "від тридцяти до п'ятдесяти";

в абзаці другому частини другої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від тридцяти до п'ятдесяти";

в абзаці другому частини третьої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від двадцяти до сорока";

доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:

"Повторне протягом року вчинення будь-якого порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;

в абзаці другому частини п'ятої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від двадцяти до п'ятдесяти";

в абзаці другому частини шостої слова "від одного до трьох" замінити словами "від двадцяти до тридцяти".

4. У статті 1161:

у частині першій:

абзац перший після слова "(направлення)" доповнити словами "морського або";

в абзаці другому слова "від одного до семи" замінити словами "від п'ятдесяти до ста";

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

в абзаці другому частини третьої слова "від одного до семи" замінити словами "від двадцяти до сорока";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною третьою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

5. У статті 1162:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

в абзаці другому частини третьої слова і цифри "від 0,5 до одного" замінити словами "від трьох до п'яти".

6. Статтю 1163 викласти в такій редакції:

"Стаття 1163. Порушення правил реєстрації суден

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня внесення таких змін -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від обов'язкової реєстрації судна в Судновій книзі України -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України, протягом двох тижнів з дня внесення таких змін -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від обов'язкової реєстрації судна в Державному судновому реєстрі України -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

7. У статті 117:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

в абзаці другому частини другої слова "від одного до трьох" замінити словами "від п'яти до десяти".

8. У статті 118:

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до восьми" замінити словами "від двадцяти до п'ятдесяти";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

9. В абзаці другому частини першої статті 120 слова "від трьох до семи" замінити словами "від десяти до п'ятдесяти".

10. Абзац перший частини третьої статті 129 після слів "Допуск до керування" доповнити словом "морським,".

11. У статті 130:

в абзаці першому частин п'ятої і шостої слова "керування річковими" замінити словами "керування морськими, річковими";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами п'ятою та шостою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.".

12. В абзаці другому частини другої статті 133 слова "від десяти до п'ятнадцяти" замінити словами "від ста до двохсот".

13. У статті 18815:

у частині першій:

абзац перший після слів "з безпеки судноплавства" доповнити словами ", з безпеки на морському та річковому транспорті";

абзац другий викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос