Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О запрещении государственным служащим и членам их семей открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства в иностранных банках, размещенных за пределами территории Украины, и иметь ценные бумаги иностранных эмитентов и недвижимое имущество за пределами Украины

Проект закона Украины от 06.11.2013 № 3556
Дата рассмотрения: 05.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заборону державним службовцям та членам їх сімей відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти в іноземних банках, розміщених за межами території України, та мати цінні папери іноземних емітентів та нерухоме майно за межами України

I. Цим Законом в цілях забезпечення національної безпеки України, розширення інвестування засобів в національну економіку і покращення ефективності протидії корупції встановлюється заборона особам, які працюють на державній службі, відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти в іноземних банках, розміщених за межами території України, та мати цінні папери іноземних емітентів, облігації та акції іноземних емітентів на праві власності, та нерухоме майно за межами України, встановлюються категорії осіб, щодо яких встановлюється дана заборона, порядок здійснення перевірок виконання даної заборони і відповідальність за її порушення.

Стаття 1. Особи, щодо яких встановлюється заборона

1. Забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти в іноземних банках, розміщених за межами території України, та мати цінні папери іноземних емітентів, та нерухоме майно за межами України особам, які відповідно до Закону України "Про державну службу" відносяться до категорії державних службовців, а також їхнім дітям та чоловікам (дружинам).

2. Передбачена даним Законом заборона відкривати та мати рахунки (вклади) в іноземних банках, розміщених за межами території України не стосується осіб, що займають посади в дипломатичних, консульських та інших офіційних представництвах України за межами України.

Стаття 3. Термін виконання заборони

1. Особа, якій відповідно до цього Закону забороняється мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти в іноземних банках, розміщених за межами України, і (або) мати цінні папери іноземних емітентів, та нерухоме майно за межами України, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язана закрити рахунки (вклади), припинити зберігання готівкових коштів в іноземних банках, що розміщені за межами України, та (або) здійснити відчуження цінних паперів іноземних емітентів та нерухомого майна за межами України.

2. У випадку невиконання умов передбачених частиною 1 даної статті, особи передбачені статтею 2 Закону зобов'язані достроково припинити свої повноваження.

Стаття 4. Звітування щодо наявності рахунків (вкладів), грошових коштів в іноземних банках, розміщених за межами України, та (або) цінних паперів іноземних емітентів

1. Особи, вказані в статті 2 цього Закону, яким забороняється мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти в іноземних банках, розміщених за межами України, та мати цінні папери іноземних емітентів, та нерухоме майно за межами України, при подачі декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру вказують відомості про належність їм нерухомого майна, що знаходиться за межами України, а також про джерела отримання коштів, за рахунок яких придбане вказане майно, про свої зобов'язання майнового характеру за межами України.

2. Особи, які є кандидатами на посади, передбачені статтею 2 цього Закону, при подачі відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру, крім відомостей передбачених частиною 1 даної статті, вказують відомості про рахунки (вклади), грошові кошти в іноземних банках, розміщених за межами України, та цінних паперів іноземних емітентів, наявність нерухомого майна за межами України.

Стаття 5. Підстави для проведення перевірки

1. Підставою для прийняття рішення про проведення перевірки виконання особою, якій у відповідності до цього Закону заборонено мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти в іноземних банках, розміщених за межами України, та мати цінні папери іноземних емітентів, та нерухоме майно за межами України, цієї заборони ( далі - перевірка) являється достатньою інформація про те, що даною особою не виконується дана заборона.

2. Інформація, що є підставою для перевірки повинна бути представлена у письмовому вигляді:

1. правоохоронними органами;

2. іноземними банками;

3. засобами масової інформації;

4. народними депутатами України.

Стаття 6. Рішення про проведення перевірки

1. Рішення про проведення перевірки приймають уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, передбачені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", рішення про виконання особою, якій відповідно до цього Закону заборонено мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти в іноземних банках, розміщених за межами України, та (або) мати цінні папери іноземних емітентів, нерухоме майно за межами України, інших заборон та обмежень, передбачених законами України.

2. Рішення про проведення перевірки чи відмову від проведення перевірки приймається уповноваженим підрозділом (особою) у п'яти денний строк.

3. Перевірка здійснюється у місячний термін з дня прийняття рішення про проведення перевірки.

Стаття 7. Повноваження перевіряючих органів

1. Перевірка здійснюється уповноваженими підрозділами (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, передбачені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", щодо виконання вимог цього Закону щодо заборони мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти в іноземних банках, розміщених за межами України, та (або) мати цінні папери іноземних емітентів, нерухоме майно за межами України, інших заборон та обмежень, встановлених законодавством України.

2. При здійсненні перевірки підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції мають право направляти в установленому законом порядку запити до органів державної влади, іноземних банків та інших іноземних підприємств, установ та організацій - про наявність у осіб, яким згідно цього Закону заборонено мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти в іноземних банках, розміщених за межами України, та (або) цінні папери, нерухоме майно, що знаходиться за межами України, звертатися до суду про витребування інформації щодо наявності рахунків (вкладів), грошових коштів в іноземних банках, розміщених за межами України, звертатися до іноземних банків на території України про наявність у осіб рахунків (вкладів), грошових коштів в іноземних банках за межами України, отримувати від осіб, відносно яких здійснюється перевірка пояснення та докази про наявність або відсутність рахунків (вкладів), грошових коштів в іноземних банках за межами України, цінних паперів іноземних емітентів.

3. Посадові особи підприємств, установ, організацій усіх форм власності на запит уповноваженої особи на проведення перевірки зобов'язана у десяти денний термін надати письмову відповідь щодо інформації про наявність відсутність рахунків (вкладів), грошових коштів в іноземних банках за межами України, цінних паперів іноземних емітентів.

Стаття 8. Відповідальність за невиконання положень, передбачених цим Законом

Невиконання особою, яка займає посаду, передбачену статтею 2 цього Закону заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти в іноземних банках, розміщених за межами України, та (або) мати цінні папери іноземних емітентів, нерухоме майно, що знаходиться за межами України тягне за собою:

1. дострокове припинення повноважень;

2. звільнення із займаної посади.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос