Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно урегулирования некоторых вопросов государственной регистрации земельных участков и вещных прав на недвижимое имущество)

Проект закона Украины от 06.11.2013 № 3554
Дата рассмотрения: 06.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання деяких питань державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно)

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343):

1) в абзаці 1 пункту 9 розділу V слова та цифри "до 31 грудня 2013 року" замінити слова та цифрами "до 31 грудня 2014 року";

2) пункт 9 розділу V після частини другої доповнити новою частиною наступного змісту:

"Не потребують прийняттю в експлуатацію індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудові до них, будівництво яких закінчено до 05 серпня 1992 року. Документом, який засвідчує закінчення будівництвом таких об'єктів вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, а також зокрема для потреб державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, є технічний паспорт, складаний за результатами технічної інвентаризації.".

В зв'язку з цим частину 3 пункту 9 розділу V вважати частиною четвертою.

2. В Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282) абзац 10 частини 3 статті 50 викласти у наступній редакції:

"копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів). На об'єкти нерухомого майна, які побудовані до 12 березня 2011 року та на які відсутні правовстановлюючі документи, - копію дозволу відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на початок виконання будівельних робіт, або рішення суду, що підтверджує право власності особи на будівельні матеріали об'єкта нерухомості, або довідку відповідного органу місцевого самоврядування, якою підтверджується виконання будівельних робіт до 12 березня 2011 року саме особою, яка здійснює відведення земельної ділянки;".

3. В Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553):

1) частину 1 статті 18 доповнити пунктом 82 наступного змісту:

"82) фізичним та юридичним особам у разі заміни раніше виданого державного акту на право власності або постійного користування на земельну ділянку (землю), його втрати, пошкодження, зіпсування або наявності описок (помилок);";

2). доповнити статтею наступного змісту:

"Стаття 271. Державна реєстрація прав на земельну ділянку у разі видачі раніше державного акту на право власності або постійного користуванні на земельну ділянку та його подальшої втрати, зіпсуванні, виявленні помилок

У разі виявлення у раніше виданому державному акті орфографічних або технічних помилок землевласником (землекористувачем) видача нового правовстановлюючого документу проводиться в порядку, визначеному цим законом для державної реєстрації прав, на підставі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, оригіналу раніше виданого державного акту та копії рішення органу місцевого самоврядування про надання такої ділянки землевласнику (землекористувачу). Оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою долучається державним реєстратором до матеріалів реєстраційної справи.

У разі втрати (пошкодженні) або псування раніше виданого державного акту державна реєстрація прав та видача свідоцтва проводиться на підставі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, копії архівного примірнику раніше виданого державного акту, посвідченої відповідним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, копії рішення органу місцевого самоврядування про надання такої ділянки землевласнику (землекористувачу) у власність або користування, відомості про розміщення повідомлення в місцевих друкованих засобах масової інформації.

У разі смерті землевласника (землекористувача) та у випадках, передбачених частиною другою, третьою цієї статті, вказані дії від імені власника проводить спадкоємець, який визначений в запиті нотаріуса до відповідного органу державної влади, що веде спадкову справу.".

4. В Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 23, стаття 224) в пункті 1 розділу II слова та цифри "з 1 січня 2014 року" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2015 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос