Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О городе-герое Севастополе

Проект закона Украины от 06.11.2013 № 3552
Дата рассмотрения: 04.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про місто-герой Севастополь

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає спеціальний статус міста-героя Севастополя (далі - міста Севастополя), особливості його адміністративно-територіального устрою та здійснення у місті місцевого самоврядування і виконавчої влади.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Спеціальний статус міста Севастополя

Спеціальний статус міста Севастополя як міста загальнодержавного значення обумовлений:

1) географічним розташуванням та особливостями історичного, соціально-економічного і культурного розвитку;

2) особливостями адміністративно-територіального устрою як міста-регіону, до складу якого входять два міста, селище міського типу і 29 сіл;

3) наявністю на території міста великої кількості унікальних пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають загальнонаціональне значення;

4) розташуванням у ньому командування та основної частини Військово-Морських Сил України;

5) виконанням загальнодержавних функцій з використання акваторії Чорного моря в державних інтересах;

6) тимчасовим розташуванням на території міста військових частин і підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації.

Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Севастополя

1. Систему адміністративно-територіального устрою міста Севастополя, як адміністративно-територіальної одиниці, що входить до складу України, складають:

райони в місті (в разі їх утворення),

місто Інкерман;

населенні пункти, що входять до Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради.

2. Межі міста Севастополя встановлюються та змінюються Верховною Радою України відповідно до чинного законодавства.

3. Межі районів у місті Севастополі, міста Інкерман, населених пунктів, що входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, встановлюються та змінюються за поданням Севастопольської міської ради, погодженими з відповідними радами, відповідно до чинного законодавства.

Стаття 3. Символіка міста Севастополя, районів у місті, міста Інкерман та сіл і селища, що входять до складу міста Севастополя

1. Територіальна громада міста Севастополя має герб, прапор та іншу символіку. Місто Інкерман, села і селище, які входять до складу міста Севастополя, можуть мати власну символіку.

2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються Положенням, яке затверджується відповідно Севастопольською міською радою та відповідними місцевими радами, що входять до складу міста Севастополя.

Стаття 4. Статут територіальної громади міста Севастополя

З урахуванням особливостей функціонування міста Севастополя як міста із спеціальним статусом, на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Закону Севастопольська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Севастополя, який підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ

Стаття 5. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Севастополі

1. Місцеве самоврядування у місті Севастополі здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Севастопольську міську, районні в місті ради, які обираються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", та їх виконавчими органами, а також органами самоорганізації населення відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Закону.

2. Територіальна громада міста Севастополя не включає жителів територіальних громад міста Інкерман, сіл і селища, розташованих на території міста Севастополя.

3. Місцеве самоврядування у місті Інкерман та населених пунктах, які входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, розташованих на території міста Севастополя, здійснюється як безпосередньо, так і через Інкерманську міську, відповідні сільські і селищну ради та їх виконавчі органи, а також органами самоорганізації населення відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Закону.

4. Місцеві державні адміністрації, які діють на території міста Севастополя, підзвітні й підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.

Стаття 6. Система місцевого самоврядування у місті Севастополі

Система місцевого самоврядування у місті Севастополі включає:

територіальну громаду міста Севастополя;

Севастопольського міського голову;

Севастопольську міську раду;

виконавчий орган Севастопольської міської ради;

районні у місті ради (у разі їх створення);

виконавчі органи районних у місті рад;

територіальні громади міста Інкерман, населених пунктів, що розташовані на території Севастополя та входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради;

Інкерманського міського голову Андріївського сільського голову, Верхньосадівського сільського голову, Орлинівського сільського голову, Тернівського сільського голову, Качинського селищного голову;

Інкерманську міську та Андріївську, Верхньосадівську, Орлинівську, Тернівську сільські і Качинську селищну раду;

виконавчі органи Інкерманської міської ради та Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських і Качинської селищної ради;

органи самоорганізації населення.

Стаття 7. Основні форми здійснення місцевого самоврядування

1. Члени територіальних громад в місті Севастополі та адміністративно-територіальних одиницях, які входять до його складу, мають право в установленому законодавством порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати у радах розгляд будь-якого питання місцевого життя, створювати органи самоорганізації населення.

2. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції України або законам України зупиняються в установленому Законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 8. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок формування та їх повноваження

1. У місті Севастополі діють представницькі органи місцевого самоврядування - Севастопольська міська рада, районні в місті ради (в разі утворення районів), Інкерманська міська, Андріївська, Верхньосадківська, Орлинівська, Тернівська сільські та Качанівська селищні ради, які є юридичними особами.

2. Порядок формування та повноваження представницьких органів місцевого самоврядування у місті Севастополі визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, передбаченими цим Законом.

3. Севастопольська міська рада одночасно є представницьким органом територіальної громади міста Севастополя та органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад міста Інкерман, сіл і селища, які входять до складу міста Севастополя, у межах повноважень, переданих Севастопольській міській раді вищезазначеними міською, сільськими і селищною радами.

4. Міська, сільські і селищна ради, територія яких включена до складу території міста Севастополя, є представницькими органами відповідних територіальних громад і здійснюють повноваження, передбачені законами України. Частину повноважень, необхідних для реалізації загальноміських програм, ці ради можуть передавати Севастопольській міській раді.

5. Севастопольська міська рада обирається у кількісному складі не менше 75 депутатів. Севастопольська міська рада утворює Президію, постійні комісії і секретаріат ради, затверджує відповідні положення про них.

6. Президія є дорадчим органом Севастопольської міської ради, що попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер. До складу Президії ради входять Севастопольський міський голова, його заступник секретар Севастопольської міської ради, голови постійних комісій та уповноважені представники депутатських фракцій і груп Севастопольської міської ради.

За рішенням Севастопольської міської ради голови постійних комісій з питань бюджету та з питань соціального захисту населення можуть працювати в раді на постійній основі.

Президія діє на основі затвердженого міською радою Положення.

Стаття 9. Виконавчі органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади у місті Севастополі

1. Функції виконавчих органів Севастопольської міської ради, районних у місті рад, а також функції місцевих органів виконавчої влади в місті Севастополі здійснюють Севастопольська міська державна адміністрація та відповідні районні державні адміністрації у місті Севастополі.

2. З питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування підзвітні та підконтрольні відповідно Севастопольській міській раді та районним у місті радам, а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади органам виконавчої влади вищого рівня.

3. Інкерманська міська, сільські, селищна ради сіл і селища, території яких входять до складу території міста Севастополя, відповідно до цього Закону утворюють власні виконавчі органи виконавчі комітети, підзвітні і підконтрольні відповідним радам. У випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", ради приймають рішення про здійснення функцій виконавчих органів цих рад відповідними головами одноособово.

Стаття 10. Здійснення управління районами в місті Севастополі

1. Питання організації управління районами в місті Севастополі (в разі їх утворення) належать до компетенції Севастопольської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції, цього та інших законів України, а також рішень міської ради про управління районами міста.

2. Севастопольська міська рада може передавати районним у місті радам у власність або в управління об'єкти комунальної власності міста Севастополя в порядку, передбаченому законами України.

Розділ III
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 11. Севастопольський міський голова

1. Севастопольський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

2. Особа, обрана Севастопольським міським головою, призначається на посаду голови Севастопольської міської державної адміністрації і звільняється з цієї посади Президентом України. Як голова Севастопольської міської державної адміністрації Севастопольський міський голова керується Законом України "Про місцеві державні адміністрації" і з питань здійснення виконавчої влади є підзвітним і підконтрольним Президенту України та Кабінету Міністрів України.

3. У разі ухвалення Севастопольською міською радою шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів міської ради від загального її складу рішення про недовіру голові ради міською радою призначаються позачергові вибори Севастопольського міського голови.

Стаття 12. Повноваження Севастопольського міського голови

1. Повноваження Севастопольського міського голови визначаються законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України.

2. Севастопольський міський голова має такі додаткові повноваження:

1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України з питань, що стосуються міста Севастополя;

2) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті об'єктів державного підпорядкування, проведення заходів загальнодержавного і міжнародного значення за рішеннями органів державної влади України;

3) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань щодо міста Севастополя;

4) вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції стосовно передачі до сфери управління Севастопольської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність територіальної громади міста Севастополя чи районів у місті Севастополі (в разі їх створення) підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Севастополя, якщо вони мають значення для забезпечення виконання містом Севастополем визначених Законом функцій;

5) узгоджує питання про створення, перепрофілювання чи ліквідацію підприємств і організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Севастополя;

6) одержує інформацію про діяльність усіх підприємств, установ, організацій, військових частин і підрозділів на території міста, незалежно від їх приналежності і підпорядкованості в частині, що стосується життєзабезпечення міста Севастополя та впливає на виконання містом Севастополем загальнодержавних функцій;

7) одержує в порядку, встановленому законом, необхідну інформацію стосовно діяльності військових формувань, розташованих на території міста, незалежно від їх приналежності і підпорядкування, з питань економічного, екологічного і соціального навантаження їх діяльності на інфраструктуру міста;

8) звертається до суду щодо визнання незаконними актів підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження Севастопольської міської ради;

9) звітує перед міською радою про свою діяльність не рідше ніж один раз на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів у визначений міською радою строк.

Стаття 13. Секретаріат Севастопольської міської ради. Заступник міського голови секретар Севастопольської міської ради

1. Севастопольська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Севастопольською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними у місті радами.

2. Структура секретаріату Севастопольської міської ради, його чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови секретар міської ради.

3. Заступник міського голови секретар Севастопольської міської ради обирається радою за поданням міського голови з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4. За рішенням Севастопольської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради може покладатись здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю міської ради та її органів.

5. Звільнення з посади заступника міського голови секретаря Севастопольської міської ради здійснюється Севастопольською міською радою за поданням Севастопольського міського голови або за пропозицією не менш як третини депутатів міської ради. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу міської ради.

Стаття 14. Заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації та голови районної у місті Севастополі державної адміністрації

1. Перший заступник та заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації, а також перший заступник та заступники голови районної у місті державної адміністрації виконують обов'язки, визначені відповідно головою Севастопольської міської державної адміністрації та головою районної у місті державної адміністрації, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи.

2. Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою Севастопольської міської державної адміністрації за згодою Прем'єр-міністра України.

3. Заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади головою Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з відповідним віце-прем'єр-міністром України.

4. Перший заступник та заступники голови районної у місті державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної у місті державної адміністрації за погодженням з відповідними заступниками голови Севастопольської міської державної адміністрації.

Стаття 15. Голова районної у місті Севастополі ради

1. Голова районної у місті Севастополі ради обирається відповідною радою таємним голосуванням з числа її депутатів на строк повноважень ради.

2. Обраний голова районної у місті Севастополі ради призначається Президентом України головою районної у місті державної адміністрації.

3. З мотивів порушення Конституції України, законів України чи висловлення недовіри більшістю голосів від складу ради голова районної у місті Севастополі ради звільняється Президентом України з посади голови районної у місті державної адміністрації.

4. Повноваження голови районної у місті Севастополі ради з питань здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування визначаються законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України.

5. Голова районної у місті Севастополі ради регулярно інформує районну раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування в місті Севастополі, а також про видані ним розпорядження.

Стаття 16. Секретаріат районної у місті Севастополі ради. Заступник голови районної у місті Севастополі ради секретар районної у місті Севастополі ради

1. Районна у місті рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, забезпечує здійснення взаємодії ради з районною у місті державною адміністрацією.

2. Структура, чисельність, витрати на утримання секретаріату районної у місті ради встановлюються радою за поданням голови ради. Секретаріат очолює за посадою заступник голови районної у місті ради секретар районної у місті ради.

3. Заступник голови районної у місті ради секретар районної у місті ради обирається радою за поданням голови районної у місті ради з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". За рішенням районної у місті ради на заступника голови ради секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю ради та її органів.

4. Заступник голови районної у місті ради секретар ради звільняється з посади радою за поданням Голови або за пропозицією не менш як третини депутатів ради. Рішення з цього питання приймається більшістю депутатів ради.

Стаття 17. Інкерманський міський голова, сільські, селищний голови

1. Інкерманський міський голова, Андріївський сільський голова, Верхньосадівський сільський голова, Орлинівський сільський голова, Тернівський сільський голова та Качинський селищний голова обираються шляхом прямих виборів та звільняються з посад у відповідності з Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Вони виконують повноваження відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Розділ IV
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ

Стаття 18. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування

1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Севастополі є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.

2. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Севастополі визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

Стаття 19. Особливості формування та використання бюджету міста Севастополя

1. Витрати на утримання інфраструктури міста Севастополя, що використовується для забезпечення функціонування розташованих на його території підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, фінансуються у повному обсязі з Державного бюджету України.

2. Доходи міського бюджету та бюджетів районів у місті Севастополі формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій, в обсязі 100 відсотків суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Севастополя.

3. У разі перевищення доходів та інших внесків, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік, передача коштів з бюджету міста Севастополя до Державного бюджету України над видатками не допускається.

4. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Севастополя, обов'язково супроводжуються передачею необхідних їм матеріальних та фінансових ресурсів. Зазначені рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів.

5. Міська та районні у місті Севастополі державні адміністрації у разі делегування їм самоврядних повноважень виконавчих органів Севастопольської міської ради здійснюють ці повноваження за рахунок виділених для цього коштів місцевого бюджету.

6. У Державному бюджеті України передбачається субвенція бюджету міста Севастополя на компенсацію витрат міського бюджету, пов'язаних із функціонуванням підрозділів та об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації, розташованих на території міста, в розмірі не менш як 100 відсотків суми, встановленої міждержавними угодами.

7. До доходної частини бюджету міста Севастополя з Державного бюджету України зараховуються субвенції і субсидії для відшкодування:

1) витрат на охорону довкілля та компенсацію соціального навантаження на інфраструктуру міста, зумовлених розміщенням на його території та в акваторії Чорного моря об'єктів Збройних Сил України;

2) витрат, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, що підпорядковані органам виконавчої влади, суб'єктів іноземних держав, які розташовані або тимчасово перебувають на території міста чи в акваторії Чорного моря з дозволу державних органів України.

Розділ V
ПОВНОВАЖЕННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ

Стаття 20. Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у місті Севастополі

1. Севастопольська міська та районні у місті державні адміністрації, крім повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, забезпечують на відповідній території:

1) розгляд і внесення в установленому порядку до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів міста Севастополя;

2) залучення коштів інвесторів (забудовників) у порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста;

3) гарантування вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває у комунальній власності або передано до сфери управління Севастопольської міської державної адміністрації;

4) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних і природних зон і ландшафтів, які розташовані на території Севастополя і мають загальнонаціональне значення;

5) координування діяльності підприємств усіх форм власності щодо енергопостачання споживачів з метою забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення міста.

2. Севастопольська міська та районні в місті державні адміністрації для здійснення своїх повноважень:

1) проводять перевірки стану додержання органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами Конституції і законів України, інших актів законодавства, а також виконання рішень місцевих державних адміністрацій та Севастопольської міської ради керівниками підприємств, установ та організацій, їх філіалів та відділень (незалежно від форми власності);

2) видають згідно із законом обов'язкові для виконання керівниками підприємств, установ, організацій і громадянами розпорядження з питань, пов'язаних з виконанням рішень місцевих державних адміністрацій та Севастопольської міської ради, порушують в установленому законом порядку питання про відповідальність за їх невиконання;

3) одержують відповідну статистичну звітність, інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, організацій політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень (незалежно від форми власності) з питань життєдіяльності міста, що належать до компетенції Севастопольської міської та районної у місті державних адміністрацій;

4) залучають фахівців, вчених, представників громадськості до підготовки до розгляду питань, що належать до компетенції Севастопольської міської та районних у місті державних адміністрацій, проведення перевірок;

5) вносять Президентові України, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади пропозиції з питань, пов'язаних з виконанням визначених Законом функцій Севастопольською міською та районними у місті державними адміністраціями, удосконаленням законодавства і державного управління.

3. Здійснюючи особливі функції, передбачені цим Законом та повноваження, надані Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Севастопольська міська рада має право:

1) набувати в комунальну власність житлові і нежитлові приміщення, адміністративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, необхідні для здійснення містом особливих функцій;

2) встановлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів міського господарства, правила благоустрою, торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального, соціально-культурного та іншого обслуговування;

3) приймати в межах своїх повноважень рішення щодо надання фінансової допомоги відповідним категоріям громадян за рахунок коштів бюджету міста, благодійних надходжень;

4) приймати рішення про встановлення відповідно до закону пільг щодо сплати місцевих податків і зборів підприємствам, установам та організаціям, діяльність яких має важливе значення для економічного, соціального та культурного розвитку міста;

5) встановлювати статус курортно-рекреаційних зон у межах міста та розміри курортного збору;

6) звертатися до суду стосовно визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження Севастопольської міської ради.

Стаття 21. Відповідальність органів і посадових осіб органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій

1. Органи і посадові особи органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій у місті Севастополі несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України.

2. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Севастопольської міської ради.

3. Повноваження Севастопольського міського голови за наявності підстав, передбачених цим Законом чи статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень Севастопольського міського голови вноситься на розгляд міської ради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради.

Розділ VI
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ СЕВАСТОПОЛЕМ ОСОБЛИВИХ ФУНКЦІЙ

Стаття 22. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Севастополя

Гарантії місцевого самоврядування у місті Севастополі, його органів і посадових осіб визначаються Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 23. Гарантії щодо здійснення містом Севастополем особливих функцій

1. Держава гарантує здійснення містом Севастополем особливих функцій шляхом:

1) надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста;

2) виділення місту необхідних ресурсів та компенсації витрат, пов'язаних із проведенням у місті заходів загальнодержавного та міжнародного значення;

3) відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішень органів державної влади України;

4) виділення цільових субвенцій на розвиток інфраструктури міста і збереження історико-культурної спадщини;

5) передачі в установленому порядку до сфери управління Севастопольської міської державної адміністрації підприємств, установ та організацій державної власності, а також частки державного майна в господарських товариствах на території міста;

6) затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Севастополя;

7) надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов'язані з виконанням містом загальнодержавних функцій;

8) надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення загальнодержавних функцій.

Розділ VII
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СІЛ, СЕЛИЩА, МІСТА, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ

Стаття 24. Взаємовідносини з органами місцевого самоврядування міста Інкерман, сіл і селища, які входять до складу міста Севастополя

1. Органи місцевого самоврядування у місті Севастополі та місті Інкерман, селах і селищі, які входять до складу міста Севастополя, та органи державної влади у місті Севастополі будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших визначених законом засадах.

2. Органи місцевого самоврядування та виконавчі органи у місті Севастополі в межах компетенції, встановленої законодавством, забезпечують участь органів місцевого самоврядування міста Інкерман, сіл, селища, які входять до складу міста Севастополя, в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо.

Стаття 25. Взаємовідносини з іншими органами, підприємствами, організаціями, представництвами і посадовими особами іноземних держав і міжнародних організацій

1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Севастополі з центральними органами державної влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються законами "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", цим та іншими законами України.

2. Взаємовідносини органів місцевого та органів виконавчої влади у місті Севастополі з представництвами та посадовими особами іноземних держав і міжнародних організацій, у тому числі відносини, що виникають у зв'язку з тимчасовим перебуванням на території України Чорноморського флоту Російської Федерації, а також заходженням у порти міста Севастополя військових кораблів іноземних держав, проведенням міжнародних військових навчань, здійснюються з дотриманням вимог законів України про умови та порядок перебування на території України підрозділів Збройних Сил інших держав, а також міжнародних договорів і угод, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Розділ VIII
АКТИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Стаття 26. Акти Севастопольської міської, районних у місті Севастополі державних адміністрацій та їх посадових осіб

Порядок видання, набрання чинності, оскарження та скасування розпоряджень голів Севастопольської міської, районних у місті державних адміністрацій та наказів керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій визначається Законом України "Про місцеві державні адміністрації".

Стаття 27. Акти Севастопольської міської, районних у місті Севастополі рад та їх посадових осіб

1. Севастопольська міська та районні у місті ради приймають акти у формі рішень.

2. Рішення Севастопольської міської та районних у місті рад приймаються на їх пленарних засіданнях після обговорення питання більшістю голосів депутатів від загального складу ради, якщо інше не передбачене законодавством.

3. Рішення Севастопольської міської та районних у місті рад приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених законодавством, поіменне - за рішенням відповідної ради.

4. Нормативно-правові акти Севастопольської міської та районних у місті рад підлягають реєстрації у Севастопольському міському управлінні юстиції.

5. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб доводяться до відома населення.

6. Дія актів Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб з мотивів невідповідності Конституції чи законам України зупиняються відповідно головою Севастопольської міської та головою районної у місті державної адміністрації з одночасним зверненням до суду про визнання їх незаконними.

7. Севастопольський міський голова та голови районних у місті рад у межах своїх повноважень видають розпорядження.

8. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб, прийняті у межах їх повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, посадовими особами, а також особами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Севастополя.

Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 19 Закону, що вводиться в дію з початку формування відповідних місцевих бюджетів на наступний після набрання чинності цим Законом бюджетний рік.

2. Вибори Севастопольського міського голови проводяться після набрання чинності цим Законом у порядку і строки, передбачені Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос