Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" (относительно усовершенствования порядка отнесения граждан к пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и защиты лиц, подвергшихся облучению щитовидной железы)

Проект закона Украины от 01.11.2013 № 3525
Дата рассмотрения: 01.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо вдосконалення порядку віднесення громадян до потерпілих від Чорнобильської катастрофи та захисту осіб, які зазнали опромінення щитовидної залози)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 13, ст. 178, із наступними змінами і доповненнями) такі зміни:

1. У статті 11:

1) пункт 6 частини першої викласти у такій редакції:

"6) особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 цього Закону у разі:

- якщо цим особам у дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умови проходження переогляду у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії відповідно до частини п'ятої статті 17 цього Закону,

- або якщо ці особи захворіли на рак щитовидної залози незалежно від часу настання захворювання,

- або якщо ці особи до часу досягнення повноліття прожили на території зони безумовного (обов'язкового) відселення не менше чотирьох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше шести років незалежно від місця проживання на час досягнення повноліття,

- або якщо ці особи постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони до часу досягнення повноліття прожили у цій зоні не менше восьми років;";

2) доповнити частину першу новим пунктом 7 такого змісту:

"7) особи, які одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, що перевищує рівні, встановлені центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, в тому числі якщо ці особи на момент Чорнобильської катастрофи були в дитячому та підлітковому віці (1968 - 1986 років народження) або зазнали опосередкованого опромінення щитовидної залози під час внутрішньоутробного розвитку.";

3) у частині другій слова "зазначених у пункті 6 частини першої" замінити словами "зазначених у абзаці другому пункту 6 частини першої".

2. У статті 14:

1) пункт перший частини першої після слів "на променеву хворобу" доповнити словами "рак щитовидної залози";

2) абзац восьмий частини першої пункту 3 замінити абзацами восьмим - дев'ятим і викласти їх у такій редакції:

"- постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

- досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 цього Закону, якщо ці особи до часу досягнення повноліття прожили на території зони безумовного (обов'язкового) відселення не менше чотирьох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше шести років незалежно від місця проживання на час досягнення повноліття - категорія 3;";

3) пункт 4 частини першої викласти у такій редакції:

"4) потерпілі від Чорнобильської катастрофи (не віднесені до категорії 2 або 3), які:

- постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років;

- досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 цього Закону, якщо ці особи постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони до часу досягнення повноліття прожили у цій зоні не менше восьми років;

- одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, що перевищує рівні, встановлені центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, в тому числі якщо ці особи на момент Чорнобильської катастрофи були в дитячому та підлітковому віці (1968 - 1986 років народження) або зазнали опосередкованого опромінення щитовидної залози під час внутрішньоутробного розвитку - категорія 4.";

4) доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Особи, які захворіли на рак щитовидної залози з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і на момент Чорнобильської катастрофи були в дитячому та підлітковому віці (1968 - 1986 років народження) або зазнали опосередкованого опромінення щитовидної залози під час внутрішньоутробного розвитку або були віднесені до категорій 2, 3 або 4 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, прирівнюються до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Таким особам встановлюються компенсації та пільги відповідно до статті 20 цього Закону.".

3. Статтю 15 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Підставою для визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які одержали підвищену дозу опромінення щитовидної залози або зазнали опосередкованого опромінення щитовидної залози під час внутрішньоутробного розвитку, є довідка, форму та порядок видачі якої встановлює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.".

У зв'язку із цим частину п'яту вважати частиною шостою.

4. У статті 17:

1) частину третю доповнити словами "не рідше одного разу на рік";

2) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, особи із дозою опромінення більше 250 мЗв (25 бер), а також особи, які зазнали опромінення щитовидної залози і на момент Чорнобильської катастрофи були в дитячому та підлітковому віці (1968 - 1986 років народження) або зазнали опосередкованого опромінення під час внутрішньоутробного розвитку проходять обстеження та лікування у спеціалізованих медичних закладах в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.";

у зв'язку із цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою;

3) частину шосту після слів "променеву хворобу будь-якого ступеня" доповнити словами "або рак щитовидної залози".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня початку наступного за днем його опублікування бюджетного періоду.

2. Кабінету Міністрів України:

при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний рік передбачити видатки з державного бюджету на реалізацію цього Закону;

у місячний строк із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом, а також розробку та затвердження нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос