Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности

Проект закона Украины от 31.10.2013 № 3523
Дата рассмотрения: 31.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо використання земель сільськогосподарського призначення державної власності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1.У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) частину першу статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Визначення виду використання земельних ділянок в межах певної категорії земель здійснюється при їх формуванні".

2) частину третю статті 22 доповнити пунктом "д" такого змісту:

"д) Державному земельному банку - для провадження ним статутної діяльності".

3) доповнити статтею 281 такого змісту:

"Стаття 281. Земельні ділянки Державного земельного банку

1. Державному земельному банку земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть належати на праві власності, постійного користування, оренди, користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису).

2. Право власності, користування, в тому числі оренди, емфітевзису на земельні ділянки Державний земельний банк може набувати у випадках та в порядку, визначеному законом для юридичних осіб.

3. Реалізація прав на земельні ділянки Державним земельним банком здійснюється відповідно до закону".

4) частину п'яту статті 116 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають в оренді громадян або юридичних осіб, до статутного капіталу Державного земельного банку здійснюється без припинення права оренди на такі земельні ділянки, якщо інше не передбачено договором оренди".

5) доповнити статтею 1231 такого змісту:

"Стаття 1231. Особливості передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу Державного земельного банку

1. Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу Державного земельного банку проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України.

2. У разі, якщо земельна ділянка сформована і зареєстрована у Державному земельному кадастрі її передача здійснюється на підставі даних Державного земельного кадастру.

3. У разі, якщо існуюча земельна ділянка не зареєстрована у Державному земельному кадастрі її передача здійснюється після її реєстрації у Державному земельному кадастрі на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), або за матеріалами інвентаризації земель, в порядку, встановленому законом.

4. У разі, якщо земельна ділянка не сформована її передача здійснюється за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в порядку, встановленому законом.

5. По земельних ділянках, зареєстрованим у Державному земельному кадастрі, Державний земельний банк звертається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з клопотанням про підготовку пропозиції Кабінету Міністрів України щодо передачі земельних ділянок до статутного капіталу Державного земельного банку.

6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з дня отримання клопотання, подає Кабінету Міністрів України пропозиції для прийняття відповідного рішення.

7. Фінансування робіт із землеустрою здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, Державного земельного банку, коштів юридичних осіб, громадян та інших джерел, не заборонених законом".

6) частину першу статті 130 доповнити пунктом новим "в" такого змісту:

"в) Державний земельний банк".

7) у розділі X "Перехідні положення":

доповнити пункт 13 новим абзацом такого змісту:

"На період до 1 січня 2015 року громадяни і юридичні особи можуть набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 гектарів. Ця площа може бути збільшена у разі успадкування земельних ділянок за законом та передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (крім земельних ділянок, переданих у постійне користування державним підприємствам, установам та організаціям) до статутного капіталу Державного земельного банку".

доповнити пункт 15 абзацом четвертим такого змісту:

"Дія цього пункту не поширюється на випадки набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення Державним земельним банком".

2. у Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 229):

1) частину п'яту статті 5 викласти у такій редакції:

"Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для внесення їх до статутного капіталу Державного земельного банку, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель".

2) доповнити частину першу статті 13 абзацом такого змісту:

"визначення вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для формування статутного капіталу Державного земельного банку".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос