Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления эффективности государственной антикоррупционной политики)

Проект закона Украины от 31.10.2013 № 3522
Дата рассмотрения: 29.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення ефективності державної антикорупційної політики)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 1726 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", -

тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці "органів доходів і зборів (статті 512, 1551, 1621, 1622, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1724 - 1729, 1772)" цифри "1724 - 1729," виключити;

в абзаці "органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - стаття 44, частини друга і третя статті 123, статті 1724 - 1729, 173, 174, 178, 182, 1841, 185 і 1857)" цифри "1724 - 1729," виключити.

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

1) статтю 8 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, також підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом, якщо вони за межами України вчинили у співучасті із службовими особами, які є громадянами України, будь-який із злочинів, передбачених у статтях 368, 3683, 3684, 369 і 3692 цього Кодексу, або якщо вони пропонували, обіцяли, надали неправомірну вигоду таким службовим особам, або прийняли пропозицію, обіцянку неправомірної вигоди чи одержали від них таку вигоду.";

2) частину першу статті 55 доповнити реченням такого змісту:

"При призначенні покарання за вчинення злочинів, передбачених статтями 3652, 368, 3682, 3684 цього Кодексу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання може призначатися на строк від двох до п'яти років.";

3) у пункті 2 примітки до статті 963 слова "спрямовані на отримання нею неправомірної вигоди або створення умов для отримання такої вигоди, а так само" замінити словами "призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані";

4) статтю 967 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Якщо уповноваженою особою юридичної особи вчинено від імені та в інтересах юридичної особи будь-який із злочинів, передбачених частиною першою і другою статті 3683, частиною першою і другою статті 3684, статтями 369, 3692 цього Кодексу, розмір штрафу, що призначається судом у визначених частиною другою цієї статті межах, не може бути меншим за розмір наданої такою уповноваженою особою неправомірної вигоди.".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

5) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої та абзац другий частини четвертої статті 354 викласти в такій редакції:

"караються виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк";

"караються обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"караються виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"караються обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, зі штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

6) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 3641 викласти в такій редакції:

"карається виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років";

"карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від чотирьохсот до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

7) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 3651 викласти в такій редакції:

"карається виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";

"карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

8) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статті 3652 викласти в такій редакції:

"карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років";

"карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років та зі штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років та з конфіскацією майна або без такої";

9) у статті 368:

абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"караються арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років";

"карається арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років, зі штрафом від однієї тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією";

"карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років, зі штрафом від тисячі п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією";

в абзаці другому частин четвертої та п'ятої слова "до трьох" замінити словами "від трьох до п'яти";

10) в абзаці другому частин першої - третьої статті 3682 слова "до трьох" замінити словами "від трьох до п'яти";

11) статті 3683 і 3684 викласти в такій редакції:

"Стаття 3683. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -

караються обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, зі штрафом від трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються арештом до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та зі штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, -

караються позбавленням волі на строк від двох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

5. Особа, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру.

Стаття 3684. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

1. Пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, зі штрафом від ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -

караються обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк зі штрафом від трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються виправними роботами на строк від одного до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років та зі штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років та з конфіскацією майна.

5. Особа, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру.";

12) у статті 369:

назву статті після слова "Пропозиція" доповнити словом ", обіцянка";

у частині першій:

абзац перший після слова "Пропозиція" доповнити словами "чи обіцянка";

абзац другий викласти в такій редакції:

"караються громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, зі штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією";

13) частини першу - третю статті 3692 викласти в такій редакції:

"1. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, -

караються громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, зі штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.

2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди -

караються виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, зі штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.".

3. Частину першу статті 60 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 40 - 42, ст. 492) доповнити абзацом такого змісту:

"У справах щодо звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи застосування до працівника з боку керівника або роботодавця заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв'язку з повідомленням таким працівником про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою особою обов'язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача.".

4. У Законі України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256; 1999 р., N 26, ст. 219; 2004 р., N 13, ст. 181; 2012 р., N 27, ст. 276; із змінами, внесеними законами України від 6 листопада 2012 року N 5477-VI і від 16 травня 2013 року N 245-VII):

1) статтю 5 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Вимоги частин другої та п'ятої цієї статті не поширюються на звернення, які за змістом є повідомленням про корупційне правопорушення.".

У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою;

2) частину першу статті 8 доповнити словами ", крім звернень, які за змістом є повідомленнями про корупційне правопорушення";

3) статтю 12 доповнити частиною такого змісту:

"Вимоги цього Закону щодо надання відповіді за результатами розгляду звернення, надання громадянину повідомлень або роз'яснень, повернення звернення громадянину чи доданих до звернення документів або їх копій не поширюються на випадки, коли звернення, яке за змістом є повідомленням про корупційне правопорушення, подане без зазначення авторства (анонімно).".

5. У Законі України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225; із змінами, внесеними законами України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI, від 17 травня 2012 року N 4711-VI та від 16 травня 2013 року N 245-VII):

1) у статті 1 слова "; для виявлення, припинення корупційних правопорушень, вчинених військовими посадовими особами Збройних Сил України, та здійснення провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення" виключити;

2) абзац шостий частини першої статті 3, абзац сьомий пункту 2 частини п'ятої статті 5 та пункту 51статті 8 виключити.

6. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471 із наступними змінами) такі зміни:

1) абзац другий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:

"Дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів, визначених у пункті 4 частини першої статті 1 цього Закону, із урахуванням вимог щодо оприлюднення інформації про закупівлі, які здійснюються не за рахунок державних коштів, відповідно до абзацу сімнадцятого частини першої статті 10 цього Закону.";

2) пункт 19 частини першої статті 8 доповнити абзацом такого змісту:

"звіту про результати проведення закупівлі підприємств не за рахунок державних коштів;";

3) частину першу статті 10 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підприємства, визначені у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, зобов'язані розміщувати звіти про результати проведення закупівель, які здійснюються не за рахунок державних коштів, вартість предмету яких відповідає вимогам абзацу першого частини першої статті 2 цього Закону, на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів після укладання договору. У звіті обов'язково зазначаються: найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання; інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг; найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг з яким укладено договір; ціна одиниці товару, робіт та/або послуг та сума, визначена у договорі; дата укладення договору; строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг".

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим.

7. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; із змінами, внесеними законами України від 14 травня 2013 року N 224-VII та від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) частину десяту статті 12 викласти в такій редакції:

"10. У разі встановлення за результатами передбачених цією статтею перевірок ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Виявлення недостовірних відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, не звільняє суб'єкта декларування від обов'язку подати декларацію із достовірними відомостями. У таких випадках декларація із достовірними відомостями підлягає оприлюдненню на заміну раніше оприлюдненої декларації у порядку, встановленому цим Законом.

Подання завідомо недостовірних відомостей в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру є підставою для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної відповідальності, в порядку, визначеному законодавством.";

2) у статті 15:

абзац другий частини першої виключити;

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"Міністерство юстиції визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів.";

3) частину третю статті 20 доповнити абзацом такого змісту:

"Повідомлення про корупційне правопорушення може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно) і підлягає розгляду в порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян".".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

підпунктів 2, 5 - 15 пункту 1 розділу I, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України від 18 квітня 2013 року N 222-VII "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України";

підпунктів 3 і 4 пункту 2 розділу I, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України від 23 травня 2013 року N 314-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб";

пункту 6 і підпункту 1 пункту 7 розділу I, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос