Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (относительно усовершенствования порядка размещения наружной рекламы, рекламы на транспорте и контроля за соблюдением законодательства о рекламе)

Проект закона Украины от 12.11.2013 № 3503-1
Дата рассмотрения: 12.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо вдосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті та контролю за дотриманням законодавства про рекламу)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181) такі зміни:

1) у статті 16:

частину 1 після абзацу 1 доповнити абзацами 2, 3, 4, 5 наступного змісту:

"Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, обласні державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим визначають перелік центральних органів виконавчої влади та інших уповноважених органів та осіб, з якими розповсюджувач реклами має погодити дозвіл, у кожному конкретному випадку, згідно вимог цього Закону. Зміна такого переліку у процесі погодження або після погодження дозволу забороняється і тягне за собою відповідальність у порядку, встановленому законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у видачі дозволу не повинен перевищувати тридцяти календарних днів з дати одержання органом, що видає дозволи, належним чином оформлених та погоджених документів.

Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, обласні державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим не можуть встановлювати мораторії та інші види заборон на видачу, переоформлення, продовження дозволів на розміщення зовнішньої реклами, крім випадків, передбачених цим Законом.

Дозвіл видається строком на десять років.";

абзаци 2, 3, 4, 5 частини 1 вважати абзацами 6, 7, 8, 9;

частину 1 після абзацу 9 доповнити абзацом 10 наступного змісту:

"Розповсюджувач реклами, який належно виконував свої обов'язки, після спливу строку дії дозволу має право на продовження строку його дії на наступні десять років на підставі заяви, що подається не пізніше ніж за один місяць до закінчення дії дозволу до органу, який його видав. Продовження дії дозволу не є видачею нового дозволу і не передбачає процедури видачі нового дозволу. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.";

доповнити частинами 2, 3, 4, 5 наступного змісту:

"2. Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

невідповідність оформлення документів встановленим вимогам;

відсутність погодження дозволу відповідними центральними органами виконавчої влади згідно вимог цього Закону.

Перелік підстав для відмови у видачі дозволу є вичерпним.

3. Підставами для переоформлення дозволу є:

набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передача його в оренду;

зміна найменування розповсюджувача реклами - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження розповсюджувача реклами.

Перелік підстав для переоформлення дозволу є вичерпним.

Переоформлення дозволу не є видачею нового дозволу і не передбачає процедури погодження дозволу.

4. Підставами для видачі дубліката дозволу є:

втрата дозволу;

пошкодження дозволу.

Перелік підстав для видачі дубліката дозволу є вичерпним.

5. Підставами для анулювання дозволу є:

звернення розповсюджувача реклами із заявою про анулювання дозволу;

припинення розповсюджувача реклами - юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), якщо інше не визначено законом;

припинення підприємницької діяльності розповсюджувача реклами - фізичної особи-підприємця або смерть розповсюджувача реклами - фізичної особи-підприємця;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

непереоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для анулювання дозволу є вичерпним.";

частини 2, 3, 4, 5 вважати частинами 6, 7, 8, 9;

2) у статті 18 частину 1 викласти в такій редакції:

"1. Розміщення реклами на транспорті погоджується з власниками об'єктів транспорту або уповноваженими ними органами (особами) та уповноваженими структурними підрозділами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, обласних державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо реклами на транспорті комунальної та державної форми власності. При погодженні розміщення реклами на транспорті втручання у форму та зміст реклами забороняється.";

3) частину 1 статті 26 доповнити абзацом 9 такого змісту:

"виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, обласні державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим - щодо зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної та державної форми власності.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із вимогами цього Закону;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із вимогами цього Закону.

4. Органам місцевого самоврядування, обласним державним адміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність із вимогами цього Закону.

5. Неприйняття або несвоєчасне прийняття нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 3 та 4 цього Закону, не може бути підставою для відмови у видачі, переоформленні, продовженні, видачі дубліката, анулюванні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос