Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении эксперимента в сфере теплоснабжения

Проект закона Украины от 15.10.2013 № 3426
Дата рассмотрения: 15.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про проведення експерименту у сфері теплопостачання

Метою прийняття цього Закону є фінансове оздоровлення підприємств теплоенергетики, створення умов для реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання, відпрацювання нових організаційних форм та економічних механізмів стимулювання своєчасних розрахунків за природний газ та теплову енергію.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг;

єдиний постачальник теплової енергії - суб'єкт господарювання, який здійснює постачання природного газу підприємствам теплоенергетики та забезпечує тепловою енергією, виробленою з природного газу, усі категорії споживачів;

економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію - вартість вироблення, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням планованого прибутку, який включає затверджену у встановленому порядку інвестиційну програму на модернізацію та оновлення об'єктів теплопостачання;

поточні рахунки зі спеціальним режимом використання - рахунки єдиного постачальника теплової енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих за теплову енергію від споживачів, та розрахунків з підприємствами теплоенергетики із застосуванням механізмів, визначених цим Законом;

підприємства теплоенергетики - теплогенеруючі, теплотранспортуючі та теплопостачальні організації, господарська діяльність яких підлягає ліцензуванню національною комісією, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг, та національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

споживач - фізична чи юридична особа, яка використовує теплову енергію на підставі договору;

теплопостачання - господарська діяльність єдиного постачальника теплової енергії, пов'язана з закупівлею та постачанням природного газу теплогенеруючим організаціям, закупівлею та передачею теплової енергії теплопостачальним організаціям для продажу теплової енергії споживачам на умовах цього Закону.

учасники експерименту - дочірнє підприємство "ТеплоГазЕнерго" ДК "Газ України", підприємства теплоенергетики, що використовують для виробництва теплової енергії природний газ, закуплений на умовах цього Закону, транспортують та постачають теплову енергію, вироблену з природного газу, закупленого на умовах цього Закону; власник природного газу, який забезпечує потреби єдиного постачальника теплової енергії в природному газі;

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про теплопостачання", "Про засади функціонування ринку природного газу".

Стаття 2. Основні завдання експерименту

До 15 квітня 2016 року на базі Дочірнього підприємства "ТеплоГазЕнерго" ДК "Газ України" як єдиного постачальника теплової енергії проводиться економічний експеримент щодо організації теплопостачання на території України з метою фінансового оздоровлення підприємств теплоенергетики, створення умов для реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання, стимулювання своєчасних розрахунків за природний газ та теплову енергію.

Стаття 3. Організація теплопостачання

1. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" як суб'єкт, уповноважений Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, зобов'язана забезпечити єдиного постачальника теплової енергії ресурсом природного газу в необхідному йому обсязі відповідно до договорів, укладених із учасниками експерименту.

У разі недостатності у Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" обсягів природного газу, необхідних єдиному постачальнику теплової енергії для реалізації цього Закону, єдиний постачальник теплової енергії здійснює закупівлю таких у інших власників природного газу.

2. Єдиний постачальник теплової енергії продає природний газ теплогенеруючим організаціям за граничним рівнем цін, установлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для теплогенеруючих організацій на вироблення теплової енергії для потреб відповідної категорії споживачів теплової енергії.

3. Теплогенеруючі організації виробляють із природного газу, отриманого відповідно до цього Закону, теплову енергію і продають її єдиному постачальнику теплової енергії.

4. Єдиний постачальник теплової енергії передає теплову енергію теплопостачальним організаціям за договором комісії, типову форму якого затверджує національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

5. Порядок теплопостачання та механізм розрахунків за природний газ та теплову енергію в рамках експерименту відповідно до цього Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Порядок розрахунків

1. Ціни на природний газ, що постачається єдиному постачальнику теплової енергії, визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Єдиний постачальник теплової енергії продає природний газ теплогенеруючим організаціям за граничним рівнем цін, встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для відповідної категорії споживачів із урахуванням економічно обґрунтованих витрат єдиного постачальника теплової енергії, необхідних для реалізації цього Закону.

Ціни на теплову енергію, яка виробляється теплогенеруючими організаціями в рамках експерименту і продається єдиному постачальнику теплової енергії, визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики в межах повноважень, визначених законодавством, на рівні економічно обґрунтованих тарифів.

Єдиний постачальник теплової енергії передає теплову енергію теплопостачальній організації для продажу споживачам за ціною (в розрахунку на 1 Гкал.), яка відповідає рівню тарифу на теплову енергію, встановленому національною комісією, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг, або національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на дату набрання чинності цим Законом.

2. Для проведення розрахунків за теплову енергію в рамках цього експерименту єдиний постачальник теплової енергії відкриває в установах уповноваженого банку поточні рахунки зі спеціальним режимом використання. Перелік поточних рахунків зі спеціальним режимом використання в уповноваженому банку для зарахування коштів за теплову енергію затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перелік поточних рахунків зі спеціальним режимом використання єдиного постачальника теплової енергії подається уповноваженим банком до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та доводиться до відома всіх учасників цього експерименту шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні Кабінету Міністрів України. Теплопостачальні організації протягом 10 робочих днів забезпечують інформування споживачів про відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки зі спеціальним режимом використання.

Єдиний постачальник теплової енергії передбачає у відповідному договорі про відкриття банківського рахунку право банку на договірне списання (перерахування) з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання коштів, що надходять як плата за спожиті природний газ та теплову енергію.

3. Споживачі, які отримують теплову енергію в рамках реалізації цього експерименту, вносять плату за спожиту теплову енергію виключно на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання єдиного постачальника теплової енергії в уповноваженому банку. У разі перерахування споживачами коштів на інші рахунки, отримувачі повинні повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу у цей термін коштів, сплачених на інші, ніж на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата теплової енергії. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє їх отримувача від повернення цих коштів споживачу теплової енергії.

4. Кошти з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання єдиного постачальника теплової енергії перераховуються в черговості, наведеній нижче, згідно з алгоритмом розподілу коштів виключно на:

поточний рахунок теплогенеруючої організації;

поточний рахунок теплотранспортуючої організації;

поточний рахунок теплопостачальної організації;

поточний рахунок єдиного постачальника теплової енергії.

Кошти підприємствам теплоенергетики-учасникам експерименту для проведення в установленому законодавством порядку розрахунків за інвестиційними програмами перераховуються на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, відкриті цими підприємствами теплоенергетики.

Алгоритм розподілу коштів повинен передбачати перерахування коштів на рахунки підприємств теплоенергетики-учасників експерименту та єдиного постачальника теплової енергії у співвідношенні, що забезпечує повне відшкодування витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та на інвестиційні програми, відповідно до затверджених уповноваженими органами економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію.

Умови про оплату теплової енергії коштами виключно на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання є обов'язковими умовами договору між теплопостачальною організацією та споживачем.

6. Теплопостачальні організації зобов'язані забезпечити щоденне інформування єдиного постачальника теплової енергії, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг про стан розрахунків за спожиту теплову енергію.

7. На поточні рахунки зі спеціальним режимом використання не може бути звернено стягнення відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" за зобов'язаннями учасників експерименту.

Операції на поточних рахунках зі спеціальним режимом використання не підлягають призупиненню.

8. Теплотранспортуюча організація відшкодовує єдиному постачальнику збитки, які виникли внаслідок понаднормованих витрат теплової енергії при її транспортуванні.

Стаття 5. Перехідні положення

З дати набрання чинності цим Законом різниця, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, сформованої єдиним постачальником теплової енергії за договорами купівлі-продажу, транспортування та комісії, укладеними на виконання цього Закону, тарифам на теплову енергію, встановленим на дату набрання чинності цим Законом уповноваженим органом, компенсується з державного бюджету єдиному постачальнику теплової енергії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 15 квітня 2016 року.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) частину 5 статті 12 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 48 (03.12.2010), ст. 566) викласти в такій редакції:

"5. Суб'єкт, уповноважений Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, зобов'язаний забезпечити гарантованого постачальника та єдиного постачальника теплової енергії ресурсом природного газу в необхідних їм обсягах відповідно до договорів, укладених із споживачами.".

2) статтю 5 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2005 р., N 26, ст. 348) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Не вважаються узгодженими діями дії суб'єктів господарювання на виконання Закону України "Про проведення експерименту у сфері теплопостачання";

3) частину другу пункту 1 статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571) доповнити пунктами 26 та 27 такого змісту:

"26) затверджує алгоритм розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання єдиного постачальника теплової енергії;

27) затверджує типовий договір комісії між єдиним постачальником теплової енергії та теплопостачальними організаціями для виконання Закону України "Про проведення експерименту у сфері теплопостачання".

4) частину першу статті 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 17, ст. 148) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється єдиним постачальником теплової енергії за договорами, укладеними на виконання Закону України "Про проведення експерименту у сфері теплопостачання".

4. Органам державної влади, в управлінні яких знаходяться підприємства теплоенергетики - учасники експерименту, в місячний строк забезпечити подання цими підприємствами до органів ліцензування документів, необхідних для затвердження економічно обґрунтованих тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

5. Органам місцевого самоврядування, в управлінні яких знаходяться підприємства теплоенергетики - учасники експерименту, в місячний строк забезпечити:

- подання цими підприємствами до органів ліцензування документів, необхідних для затвердження економічно обґрунтованих тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

- обґрунтування відповідності діючих тарифів на житлово-комунальні послуги тарифам на теплову енергію, встановленим національною комісією, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг, або національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на дату набрання чинності цим Законом.

6. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, в межах повноважень, визначених законодавством, в місячний термін затвердити підприємствам теплоенергетики -учасникам експерименту економічно обґрунтовані тарифи.

7. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, в двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом затвердити типовий договір комісії, передбачений частиною 4 статті 3 цього Закону.

8. Кабінету Міністрів України:

у двотижневий термін з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок теплопостачання і механізм розрахунків за природний газ та теплову енергію в рамках експерименту відповідно до цього Закону;

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, які випливають з цього Закону, а також забезпечити застосування міністерствами, іншими державними органами та центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів з урахуванням положень цього Закону;

здійснювати моніторинг за проведенням експерименту, узагальнення його результатів та внесення на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо доцільності його продовження.

 

Голова Верховної Ради України

В. Рибак

Опрос