Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реорганизации и ликвидации учебно-воспитательных заведений коммунальной формы собственности по согласованию территориальных общин)

Проект закона Украины от 10.10.2013 № 3410
Дата рассмотрения: 09.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів комунальної форми власності за погодженням територіальних громад)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів:

1. Частину першу статті 14 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст. 393) доповнити новим абзацом такого змісту:

"Реорганізація або ліквідація позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності допускається лише за згодою територіальних громад, наданою в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на підставі результатів місцевого референдуму.".

2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 32, ст. 215):

2.1. Назву статті 9 викласти у такій редакції "Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі професійно-технічної освіти".

2.1.1. Доповнити статтю 9 новою частиною такого змісту:

"2. Органи місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні професійно-технічні навчальні заклади, в межах своєї компетенції:

забезпечують виконання державних програм у галузі професійно-технічної освіти;

вивчають потребу у фахівцях на місцях і вносять центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, економічного і соціального розвитку, освіти, та іншим центральним органам виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні професійно-технічні навчальні заклади, пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців;

подають до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, пропозиції щодо формування мережі професійно-технічних навчальних закладів;

затверджують за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, статути підпорядкованих їм професійно-технічних навчальних закладів;

сприяють працевлаштуванню випускників підпорядкованих їм професійно-технічних навчальних закладів, їх соціальному захисту;

залучають у порядку, передбаченому законом, підприємства, установи, організації (за їх згодою) до розв'язання проблем розвитку професійно-технічної освіти;

здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту" та цього Закону.".

2.2. Назву статті 19 викласти у такій редакції: "Створення, реорганізація та ліквідація професійно-технічного навчального закладу".

2.2.1. Абзац другий статті 19 доповнити словами "органів місцевого самоврядування.".

2.2.3. Статтю 19 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Реорганізація і ліквідація професійно-технічних навчальних закладів комунальної форми власності допускаються лише за згодою територіальних громад, наданою в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на підставі результатів місцевого референдуму.".

2.3. Частину першу статті 20 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"органи місцевого самоврядування;".

3. Абзац четвертий частини першої статті 27 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 20, ст. 134) доповнити словами "за згодою територіальних громад, наданою в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на підставі результатів місцевого референдуму.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін:

- розробити та затвердити Порядок надання територіальними громадами згоди на реорганізацію або ліквідацію навчально-виховних закладів комунальної форми власності;

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос