Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно охраны заповедных территорий)

Проект закона Украины от 10.10.2013 № 3400
Дата рассмотрения: 10.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони заповідних територій)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992 р., N 34, ст. 502 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 6 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі культури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури";

2) у статті 91:

частину четверту після слів "природних ресурсів" доповнити словами "(крім корисних копалин)", а слова "органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями";

у частині п'ятій слова "органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

у частині шостій слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

у частинах дванадцятій і чотирнадцятій слова "центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,";

3) у частині другій статті 10 слова "Законодавством України" замінити словом "Законами";

4) у статті 11:

у назві статті слова "Спеціально уповноважений орган" замінити словами "Уповноважені органи";

у частині першій слова "Спеціально уповноваженим органом" та "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "Уповноваженим органом" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";

у частині другій слова "центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та його органів на місцях" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

5) у частині першій статті 12 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

6) у статті 16:

а) у абзаці четвертому частини першій після слова "очерету" доповнити словами "рубка сухостійних, дуплястих, фаутних, вітровальних дерев";

б) у частині четвертій статті 16 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

в) у частині п'ятій статті 16 слова "центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,";

7) у частині шостій статті 42 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

8) у частині другій статті 47 слова "за погодженням із спеціально уповноваженими державними органами" виключити;

9) у частині першій статті 51 слова "органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

10) у статті 52:

у частині першій:

в абзаці другому слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

в абзаці третьому слова "органами цього центрального органу виконавчої влади на місцях" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та його органами на місцях" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

у частині третій слова "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,";

у частині сьомій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища чи його органами на місцях" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

11) у частині п'ятій статті 53 слова "органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

12) у статті 54 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,";

13) у частині першій статті 59 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та його органами на місцях" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

14) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:

"Державний контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України та іншими уповноваженими державними органами.";

15) у статті 63 слова "громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "громадськими інспекторами з охорони довкілля";

16) у тексті Закону:

слова "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

слова "органи центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях" в усіх відмінках замінити словами "обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідному відмінку.

II. Внести до Закону України "Про екологічну мережу України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004 р., N 45, ст. 502 із наступними змінами) такі зміни:

1. Частину першу статті 16 після слова "значення" доповнити словами "території дикої природи".

III. Внести до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 18, ст. 132 із наступними змінами) такі зміни:

1. В частину першу статті 32 Закону додати абзац другий наступного змісту. "Селекційний відстріл тварин в природних заповідниках забороняється.".

IV. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР), 1984, додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами) такі зміни:

1) Частину другу статті 91 викласти у такій редакції:

"тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів.".

V. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінетом Міністрів України у тримісячний строк з моменту набрання чинності цим Законом:

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос