Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок" относительно предупреждения закупки товаров, работ, услуг за государственные средства по завышенным ценам

Проект закона Украины от 08.10.2013 № 3381
Дата рассмотрения: 08.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо запобігання закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти за завищеними цінами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести такі зміни до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України 2010 р., N 33, ст. 471):

1) у статті 2:

частину першу після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"Цей Закон застосовується незалежно від вартості частини предмета закупівлі до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, у випадку поділу предмета закупівлі на частини (лоти) відповідно до частини першої статті 12-2 цього Закону, а також у випадку здійснення закупівлі відповідно до частин другої та третьої статті 12-2 цього Закону.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

2) у статті 4:

абзац перший частини першої після слів "з дня їх затвердження" доповнити реченням "Річний план, зміни до нього надсилаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження.";

частину другу після слів "застосування цього Закону" доповнити реченням "Дозволяється поділ предмета закупівлі на частини лише у випадках, передбачених статтею 12-2 цього Закону.";

3) у статті 7:

доповнити частиною 7 такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, визначає ринкову вартість товарів, робіт, послуг, що входять до річних планів закупівель, наданих підприємствами, установами, організаціями.";

4) доповнити статтею 12-1 такого змісту:

"Стаття 12-1. Ціна предмета закупівлі

1. Ціна предмета закупівлі не може бути більшою, ніж на 5 % від його ринкової вартості, визначеної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та наданої на запит замовника відповідно до частини другої цієї статті.

2. Замовник зобов'язаний за десять днів до запланованої дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій подати запит до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для отримання інформації про поточну ринкову вартість товарів, робіт, послуг, що входять до предмета закупівлі. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, зобов'язаний протягом трьох днів надати замовнику письмову відповідь на даний запит.

3. Дозволяється здійснення закупівлі за ціною, що перевищує визначену частиною першою цієї статті, лише у випадку, передбаченому частиною третьою статті 12-2 цього Закону. У такому разі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, вносить відповідні корективи у статистичні показники ринкової вартості товарів, робіт, послуг, закупівля яких здійснена за ціною, узгодженою відповідно до частини третьої статті 12-2 цього Закону.";

5) доповнити статтею 12-2 такого змісту:

"Стаття 12-2. Поділ предмета закупівлі на частини

1. Замовник зобов'язаний поділити предмет закупівлі на частини у випадку відміни торгів з таких причин:

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Після поділу предмета закупівлі його частини вважаються окремими лотами.

2. У випадку неможливості провести процедуру закупівлі в одного учасника у зв'язку з відсутністю у нього достатньої кількості товарів, робіт, послуг за ціною, визначеною частиною першою статті 12-1 цього Закону, договір про закупівлю укладається з кількома учасниками.

3. У випадку неможливості провести процедуру закупівлі в одного учасника у зв'язку з відсутністю на ринку достатньої кількості товарів, робіт, послуг за ціною, визначеною частиною першою статті 12-1 цього Закону, дозволяється здійснення закупівлі частини товарів, робіт, послуг за вищою ціною, узгодженою із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.";

6) у статті 29:

частину першу після пункту третього доповнити пунктом четвертим такого змісту:

"4) ціна предмета закупівлі, запропонована в пропозиції конкурсних торгів, не відповідає вимогам, встановленим частиною першою статті 12-1 цього Закону.";

7) у статті 39:

пункт четвертий частини другої викласти в такій редакції:

"4) якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі з таких причин:

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня року, що настає за роком, в якому опубліковано цей Закон.

2. Державному комітету статистики України розробити інструкцію щодо визначення ринкової вартості товарів, робіт, послуг.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

  

Опрос