Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений" (относительно открытости сведений Государственного реестра прав)

Проект закона Украины от 08.10.2013 № 3378
Дата рассмотрения: 08.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (щодо відкритості відомостей Державного реєстру прав)

Верховна Рада України постановляє:

I. Статтю 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Стаття 28. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав

1. Відомості, що містяться в Державному реєстрі прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, є відкритими і загальнодоступними, за винятком інформації з обмеженим доступом, яка не підлягає оприлюдненню і перелік якої визначено в абзаці третьому частини третьої цієї статті.

2. Інформація з Державного реєстру прав надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки, шляхом її надання заявнику особисто, за допомогою поштового відправлення, або через надання доступу до програмного забезпечення, представленого у формі Інтернет - сторінки, що забезпечує формування та подання документів, необхідних для отримання відомостей з Державного реєстру прав, перегляду заявником інформації про стан розгляду направлених ним електронних документів, а також для отримання заявником запитуваних відомостей у електронному вигляді.

3. Витяг з Державного реєстру прав надається на підставі заяви будь-якої фізичної чи юридичної особи.

Витяг з Державного реєстру прав містить опис об'єкта нерухомості, відомості про зареєстровані права на нього, про реєстрацію обтяження, іпотеку на майно, про зареєстровану заяву про державну реєстрацію права на це майно, а також відомості про перехід права власності на об'єкт нерухомості.

Відомості щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податку (ідентифікаційного номеру), що має право власності або інше речове право на об'єкт нерухомості, серію та номер паспорта громадянина України, деталізована інформація про обтяження чи іпотеку є інформацією з обмеженим доступом і надаються у складі витягу лише:

власнику (власникам) нерухомого майна або їх уповноваженим особам;

спадкоємцю (правонаступнику - для юридичних осіб) їх уповноваженим особам;

особі (особам), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження, їх уповноваженим особам.

4. Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі вмотивованого письмового запиту мають право отримувати суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи доходів і зборів, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, у випадках та в порядку визначених законом.

5. Орган державної реєстрації прав зобов'язаний за заявою власника або правоволодільця надавати йому інформацію у формі виписки про фізичних або юридичних осіб, суди, органи місцевого самоврядування, внутрішніх справ, прокуратури, органи доходів і зборів, Служби безпеки України та інші органи державної влади та їх посадових осіб, які отримали відомості про права та обтяження прав на нерухоме майно, що йому належить, а також про нотаріусів, банки та їх посадових осіб, що здійснювали перегляд інформації про права та обтяження прав на нерухоме майно, що йому належить.

6. Нотаріус при здійсненні нотаріальних дій користується інформацією з Державного реєстру прав, порядок доступу до якого встановлює Міністерство юстиції України.

7. Банки при здійсненні операцій з іпотеки користуються інформацією про іпотеку, обтяження нерухомого майна з Державного реєстру прав, порядок доступу до якого встановлює Міністерство юстиції України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити надання доступу до програмного забезпечення, представленого у формі Інтернет - сторінки, що забезпечує формування та подання документів, необхідних для отримання відомостей з Державного реєстру прав, перегляду заявником інформації про стан розгляду направлених ним електронних документів, а також для отримання заявником запитуваних відомостей у електронному вигляді.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос