Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно осуществления самоуправляемого и общественного контроля за использованием и охраной земель)

Проект закона Украины от 08.10.2013 № 3374
Дата рассмотрения: 08.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо здійснення самоврядного та громадського контролю за використанням та охороною земель)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 190 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради

України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) викласти в такій редакції:

"Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами з контролю за використанням та охороною земель, які призначаються за рішенням сесій сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення), районних та обласних рад і діють у межах територіальних повноважень органу, що їх призначив.

Положення про порядок здійснення громадського контролю за використанням та охороною земель затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Методичне забезпечення діяльності громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі та його територіальними органами";

2. Статтю 21 Закону України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 349) викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Громадський контроль за використанням та охороною земель

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами з контролю за використанням та охороною земель, які призначаються за рішенням сесій сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення), районних та обласних рад і діють у межах територіальних повноважень органу, що їх призначив.

Положення про порядок здійснення громадського контролю за використанням та охороною земель затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Методичне забезпечення діяльності громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі та його територіальними органами.".

3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170):

1) частину першу статті 26 доповнити пунктом 57 такого змісту:

"57) призначення громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель.";

2) пункт "а" частини першої статті 33 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель;";

3) частину першу статті 43 доповнити пунктом 38 такого змісту:

"38) призначення громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель.";

4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 188-43 такого змісту:

"Стаття 188-43. Невиконання приписів чи законних вимог посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад

Невиконання приписів чи інших законних вимог посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, уповноважених здійснювати самоврядний контроль за використанням та охороною земель, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2) у статті 219 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та знаками "52 - 53-1, 53-3, 53-4,", після цифр і знаку "186-1" доповнити цифрами і знаками ", 188-43";

3) у статті 255:

у пункті 2 частини першої після слів "міських рад (статті" доповнити цифрами та знаками "52 - 53-1, 53-3, 53-4,", після цифр і знаку "186-1" доповнити цифрами і знаками ", 188-43";

пункт 7-1 частини другої викласти у такій редакції:

"7-1) громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель (статті 52 - 53-1, 53-3, 53-4)";

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Рибак 

Опрос