Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения процедуры урегулирования договорных отношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг

Проект закона Украины от 08.10.2013 № 3367
Дата рассмотрения: 08.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення процедури врегулювання договірних відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 47 (19.11.2004), ст. 514) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7.У разі зміни власника приміщення, квартири, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд, за будь-яких законних підстав, до нового власника переходять в повному обсязі права та обов'язки споживача за договором, чинним на момент зміни власника. Здійснення будь-яких процедур, направлених на укладення нового договору з новим власником, включаючи повторне приєднання (підключення) нового власника до відповідних мереж, не потребується. Дія договору продовжується, а заміна сторони в зобов'язанні за договором відбувається шляхом укладення з новим власником додаткової угоди про заміну сторони в зобов'язанні. Зміна будь-яких інших умов договору, окрім найменування сторони-споживача, забороняється. Стягнення плати з нового власника за оформлення додаткової угоди про заміну сторони - споживача забороняється. Правила, встановлені цим абзацом, поширюються і на випадки зміни прізвища, ім'я, по батькові споживачів-фізичних осіб, зміни найменування, реорганізації (за наявності правонаступництва) споживачів-юридичних осіб.";

2. Статтю 22 Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 28 (15.07.2005), ст. 373 зі змінами) доповнити частиною такого змісту:

"У разі зміни власника приміщення, квартири, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд, за будь-яких законних підстав, до нового власника переходять в повному обсязі права та обов'язки споживача за договором на постачання теплової енергії, чинним на момент зміни власника. Дія договору на постачання теплової енергії продовжується і здійснення будь-яких процедур, направлених на укладення нового договору з новим власником, а також підключення нового власника до відповідних мереж, не потребується. Заміна сторони-споживача в зобов'язанні за договором на постачання теплової енергії відбувається шляхом укладення з новим власником додаткової угоди про заміну сторони в зобов'язанні. Зміна будь-яких інших умов договору на постачання теплової енергії, крім найменування сторони - споживача, забороняється. Стягнення плати з нового власника за оформлення додаткової угоди про заміну сторони - споживача забороняється. Правила, встановлені цією частиною, поширюються і на випадки зміни прізвища, ім'я, по батькові споживачів-фізичних осіб, зміни найменування, реорганізації (за наявності правонаступництва) споживачів-юридичних осіб;";

3. Статтю 21 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 16 (19.04.2002), ст. 112) доповнити частиною третьою такого змісту:

"У разі зміни власника приміщення, квартири, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд, за будь-яких законних підстав, до нового власника переходять в повному обсязі права та обов'язки споживача за договором про надання послуг з питного водопостачання, чинним на момент зміни власника. Дія договору про надання послуг з питного водопостачання продовжується, здійснення будь-яких процедур, направлених на укладення нового договору з новим власником, підключення нового власника до відповідних мереж, не потребується. Заміна сторони в зобов'язанні за договором про надання послуг з питного водопостачання відбувається шляхом укладення з новим власником додаткової угоди про заміну сторони в зобов'язанні. Зміна будь-яких інших умов договору про надання послуг з питного водопостачання, крім найменування сторони-споживача, забороняється. Стягнення плати з нового власника за оформлення додаткової угоди про заміну сторони - споживача забороняється. Правила, встановлені цією частиною, поширюються на випадки зміни прізвища, ім'я, по батькові споживачів-фізичних осіб, зміни найменування, реорганізації (за наявності правонаступництва) споживачів-юридичних осіб.";

4. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 1, ст. 1 із наступними змінами):

1) статтю 172 доповнити частиною десятою такого змісту:

"Загальний розмір плати за стандартне приєднання електроустановок замовників - населення не може перевищувати розміру двох мінімальних заробітних плат.";

2) частину першу статті 26 викласти в такій редакції:

"Споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. У разі зміни власника раніше приєднаної, в порядку встановленому чинним законодавством, електроустановки, дія договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією) продовжується. Здійснення будь-яких процедур, направлених на укладення нових договорів, включаючи і укладення нового договору про приєднання з новим власником, повторного приєднання (підключення) нового власника до відповідних мереж, не потребується. Заміна сторони - споживача в зобов'язанні за договором про постачання електричної енергії (за договором про користування електричною енергією) відбувається шляхом укладення з новим власником додаткової угоди про заміну сторони в зобов'язанні. Зміна будь-яких інших умов договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією), крім найменування сторони-споживача, забороняється. Стягнення плати з нового власника за оформлення додаткової угоди про заміну сторони забороняється. Правила, встановлені цією частиною, поширюються і на випадки зміни прізвища, ім'я, по батькові споживачів-фізичних осіб, зміни найменування, реорганізації (за наявності правонаступництва) споживачів-юридичних осіб.";

5. У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 48 (03.12.2010), ст. 566 зі змінами):

1) статтю 72 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Загальний розмір плати за стандартне приєднання до газових мереж об'єктів газоспоживання (газопостачання) замовників - населення не може перевищувати розміру двох мінімальних заробітних плат. "

2) частину першу статті 12 доповнити абзацом другим такого змісту:

"В разі зміни власника раніше приєднаного, в порядку встановленому чинним законодавством, об'єкту, дія договору про постачання природного газу продовжується і здійснення будь-яких процедур, направлених на укладення нового договору з новим власником, а також на повторне приєднання (підключення) нового власника до відповідних мереж, не потребується. Заміна сторони в зобов'язанні за договором про постачання природного газу відбувається шляхом укладення з новим власником додаткової угоди про заміну сторони в зобов'язанні. Зміна будь-яких інших умов договору про постачання природного газу, крім найменування сторони-споживача або побутового споживача, забороняється. Стягнення плати з нового власника за оформлення додаткової угоди про заміну сторони-споживача або побутового споживача в зобов'язанні за договором про постачання природного газу забороняється. Правила, встановлені цим абзацом, поширюються на випадки зміни прізвища, ім'я, по батькові побутових споживачів, зміни найменування, реорганізації (за наявності правонаступництва) споживачів.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України та іншим центральним органам виконавчої влади, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Рибак 

Опрос