Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно принятия мер обеспечения иска в поддержку международного арбитража)

Проект закона Украины от 07.10.2013 № 3366
Дата рассмотрения: 07.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до наступних законів України:

1. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

1) Доповнити частину четверту статті 15 після слів "виконання рішень третейських судів," словами "про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу,";

2) Доповнити статтю 114 частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"5. Справи про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу розглядаються судом за місцезнаходженням сторони, щодо якої вимагається вжити заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу, або, якщо вона не має місцезнаходження в Україні або воно невідоме, місцевий загальний суд за місцезнаходженням майна, щодо якого подається заява про вжиття заходів, або основної його частини.

6. Позови про відшкодування збитків, завданих заходами забезпечення позову, подаються до суду, який вжив такі заходи незалежно від суб'єктного складу сторін спору."

3) доповнити частину першу статті 151 після слова "справі" словами "та у випадках, передбачених статтею 420 цього Кодексу,";

4) доповнити частину першу статті 293 пунктом 21 такого змісту:

"21) забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу, а також щодо скасування, заміни, відмови у вжитті заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу;"

5) доповнити статтями 420 - 423 такого змісту:

"Стаття 420. Вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу

1. Компетентний суд може за заявою будь-якої сторони арбітражної угоди або сторони арбітражного розгляду вжити заходи забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу у порядку, передбаченому цим Кодексом.

2. Заходи забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу вживаються судом, якщо існує ймовірність того, що невжиття цих заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання майбутнього рішення міжнародного арбітражу.

3. Звернення до суду із заявою про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу може бути зроблено після початку арбітражного розгляду відповідно до арбітражної угоди.

4. Компетентний суд може вжити заходи забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу незалежно від місця арбітражу.

5. Компетентним судом для вирішення питання про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу є місцевий загальний суд за місцезнаходженням сторони, щодо якої проситься вжити заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу, або, якщо вона не має місцезнаходження в Україні або воно невідоме, місцевий загальний суд за місцезнаходженням майна, щодо якого подається заява про вжиття заходів, або основної його частини.

Стаття 421. Порядок розгляду питання про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу

1. Розгляд питання про вжиття, зміну та скасування заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу здійснюється компетентним судом в порядку, передбаченому статтями 151 - 154 цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених статтями 420 - 423 цього Кодексу. При вирішенні питання про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу компетентний суд виходить з тих самих засад та міркувань, з яких би він виходив, якби відповідне питання підлягало вирішенню у зв'язку із забезпеченням позову у цивільній справі.

2. Заява про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу розглядається у відкритому судовому засіданні із повідомленням відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

3. У разі обґрунтованої вимоги заявника та якщо існує термінова необхідність у вжитті таких заходів або якщо повідомлення відповідача та інших осіб іншим чином позбавить заходи забезпечення їх мети, заява про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу може розглядатися без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

4. Суд, допускаючи заходи забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу, вимагає від позивача забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню забезпеченням позову, яка вноситься на депозитний рахунок суду. Розмір застави визначається судом з урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим за розмір забезпечення, про яке просить заявник. Якщо заявником є державні органи або органи місцевого самоврядування внесення застави не вимагається.

5. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу звертається до виконання після внесення застави на депозитний рахунок суду.

6. У разі задоволення судом заяви про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі суд одночасно призначає засідання з метою наступного розгляду можливих заперечень іншої сторони проти вжитих заходів. Суд зазначає час та місце такого засідання в ухвалі про вжиття забезпечення позову. Строк до засідання з метою розгляду можливих заперечень проти заходів забезпечення позову повинен бути достатнім для того, щоб особа, щодо якої такі заходи вжито, могла подати обґрунтовані заперечення, але в той же час ураховувати необхідність запобігти можливим несприятливим наслідкам, які можуть мати заходи забезпечення позову в разі їх необґрунтованості.

7. До заяви про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу додатково до інформації, передбаченої статтею 151 цього Кодексу, необхідно додати докази існування дійсної арбітражної угоди, докази початку арбітражного розгляду відповідно до арбітражної угоди та документ, що підтверджує сплату судового збору за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу.

8. Усі документи, які подаються у рамках розгляду питання про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу повинні бути складені українською мовою або супроводжуватися належним чином засвідченим перекладом на українську мову.

9. Суд, встановивши, що заяву про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу подано без додержання вимог пунктів 7 та 8 цієї статті, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

10. У випадку вжиття забезпечення позову суд має надіслати відповідну ухвалу арбітражній установі та/або складу третейського суду, які розглядають спір відповідно до процедури, передбаченої арбітражною угодою, стороні, щодо якої вжито заходи забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу та іншим сторонам арбітражної угоди або арбітражного розгляду.

11. У разі покладення на заявника судом обов'язку внести заставу відповідно до частини 4 цієї статті, заявник може уповноважити свого представника або іншу особу внести заставу від його імені на депозитний рахунок суду.

Стаття 422. Зміна та скасування заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу

1. Суд за заявою будь-якої зі сторін арбітражної угоди або арбітражного розгляду може змінити спосіб, яким забезпечений позов у міжнародному арбітражі відповідно до цього Кодексу. Розгляд заяви про зміну способу забезпечення позову у міжнародному арбітражі здійснюється у порядку, зазначеному у частині другій статті 421 цього Кодексу. На заміну способу забезпечення позову у міжнародному арбітражі за заявою відповідача або сторони, щодо якої вжито заходи забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу потрібна згода позивача або заявника, за винятком випадку, визначеного частиною другою статті 154 цього Кодексу.

2. За заявою будь-якої зі сторін забезпечення позову у міжнародному арбітражі скасовуються судом у разі якщо:

1) заявник після початку арбітражного розгляду не подав позов у міжнародний арбітраж у строки, встановлені третейським судом або іншим чином відповідно до процедури, передбаченої арбітражною угодою, або такий позов не був прийнятий до розгляду;

2) існують докази того, що заявник повідомив суду неправдиві відомості чи надав підроблені документи, які мали суттєве значення для вжиття судом забезпечення позову;

3) вжиття забезпечення позову порушує права та охоронювані інтереси третіх осіб;

4) потреба у забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або змінились певні обставини, що спричинили застосування заходів забезпечення позову;

5) міжнародний арбітраж відмовив у задоволенні позовних вимог, щодо яких було вжито забезпечення позову, або провадження щодо таких вимог було припинено з інших підстав."

3. Питання про скасування заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу вирішується в судовому засіданні із повідомленням осіб, які беруть участь у арбітражному розгляді або є сторонами арбітражної угоди. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду питання про скасування заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу.

Стаття 423. Відшкодування збитків, завданих вжиттям заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу, та повернення предмета застави

1. У разі скасування заходів забезпечення позову, а також якщо міжнародний арбітраж відмовив у задоволенні позовних вимог, щодо яких було вжито забезпечення позову, або провадження щодо таких вимог було припинено з інших підстав, особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу, має право на відшкодування збитків, завданих вжиттям таких заходів.

2. Відшкодування збитків, завданих вжиттям заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу, в першу чергу здійснюється за рахунок предмета застави.

3. Предмет застави повертається заявникові, якщо позов про відшкодування збитків не подано протягом двох місяців після настання обставин, визначених частиною першою цієї статті. Також предмет застави повертається заявникові, якщо міжнародний арбітраж виніс рішення про задоволення позовних вимог або якщо сторони уклали мирову угоду.".

2. У Законі України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 14, ст. 87):

1) пункт 1 частини другої статті 4 доповнити підпунктом 18 такого змісту:

"18) заяви про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу - 1 відсоток від ціни позову, але не більше 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

1) пункт 1 частини другої статті 4 доповнити підпунктом 19 такого змісту:

"19) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу - 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову у підтримку міжнародного арбітражу".

III. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після його офіційного опублікування.

IV. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього закону розробити та затвердити "Порядок внесення коштів на депозитний рахунок суду у разі встановлення судом розміру застави при винесенні ухвали про забезпечення позову у цивільному судочинстві" відповідно до вимог пункту 4 статті 153 та статті 155 Цивільного процесуального кодексу України.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Рибак 

Опрос