Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно специализированных бригад экстренной (скорой) медицинской помощи)

Проект закона Украины от 27.09.2013 № 3326
Дата рассмотрения: 27.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спеціалізованих бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. До Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 30, ст. 340) такі зміни:

1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 2 такого змісту:

спеціалізована бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги (кардіореанімаційна, протишокова, токсикологічна, психіатрична) - це вид бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги станції екстреної (швидкої) медичної допомоги або центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, завданням якої є надання екстреної медичної допомоги людині у невідкладному стані медичним працівником (працівниками), який отримав відповідну спеціалізацію щодо надання даного виду спеціалізованої екстреної (швидкої) медичної допомоги;

відповідно пункти 2 - 11 вважати пунктами 3 - 12.

2) у частині четвертій статті 7:

абзац третій викласти в такій редакції:

координацію дій бригад екстреної (швидкої) і їх видів спеціалізованої екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров'я щодо надання екстреної медичної допомоги;

у абзаці сьомому після слів "бригад екстреної (швидкої)" доповнити словами "та її видів спеціалізованої екстреної (швидкої)";

3) У статті 8:

в абзаці четвертому частини другої після слів "якого" додати слово "відповідна";

в абзаці сьомому частини другої після слів "оперативно забезпечувати" доповнити словами "відповідного виду";

у частині сьомій після слів "бригад екстреної (швидкої)" доповнити словами "та її видів спеціалізованої екстреної (швидкої)";

4) У статті 9:

у частині першій після слів "бригад екстреної (швидкої)" доповнити словами "та їх видів спеціалізованої екстреної (швидкої);

у частині третій статті 9 після слів "бригаду екстреної (швидкої)" доповнити словами "та спеціалізованої екстреної".

5) У статті 11:

в абзаці першому частини першої після слів "бригад екстреної (швидкої)" доповнити словами "та їх видів спеціалізованої екстреної (швидкої)";

у частині п'ятій після слів "бригад екстреної (швидкої)" доповнити словами "та спеціалізованої екстреної (швидкої)";

2. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами):

у пункті "н" частини першої статті 77 після слів "бригад екстреної (швидкої)" доповнити словами "та їх видів спеціалізованої екстреної (швидкої)".

3. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 1999 р., N 19, ст. 173; 2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 5, ст. 116; 2009 р., N 10-11, ст. 137)

у частині 11 статті 5 після слів "бригадами екстреної (швидкої)" доповнити словами " та їх видів спеціалізованої екстреної (швидкої)" у частині четвертій статті 26-1 після слів "автомобілів бригад екстреної (швидкої)" доповнити словами "та їх видів спеціалізованої екстреної (швидкої)".

4. У Законі України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 12-13, ст. 81)

у частині другій статті 6 після слів "бригад екстреної (швидкої)" доповнити словами "та їх видів спеціалізованої екстреної (швидкої)".

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос