Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации рекомендаций Европейской Комиссии в сфере государственной антикоррупционной политики

Проект закона Украины от 23.09.2013 № 3312
Дата рассмотрения: 23.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації рекомендацій Європейської Комісії у сфері державної антикорупційної політики

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

абзац перший частини першої статті 1726 після слів "Про засади запобігання і протидії корупції"," доповнити словами "а так само подання завідомо недостовірних відомостей у такій декларації";

у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці "органів доходів і зборів (статті 512, 1551, 1621, 1622, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1724 - 1729, 1772)" цифри "1724 - 1729," виключити;

в абзаці "органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - стаття 44, частини друга і третя статті 123, статті 1724 - 1729, 173, 174, 178, 182, 1841, 185 і 1857)" цифри "1724 - 1729," виключити.

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) статтю 8 після слів "або інтересів України" доповнити словами ", або якщо вони вчинили у співучасті із службовими особами, які є громадянами України, будь-який із злочинів, передбачених у статтях 368, 3683, 3684, 369 і 3692 цього Кодексу";

2) статтю 961 викласти в такій редакції:

"Стаття 961. Спеціальна конфіскація

1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, передбачених у статті 962 та в санкціях статей (санкціях частин статей) Особливої частини цього Кодексу.

2. Спеціальна конфіскація у випадках, передбачених у статті 962 цього Кодексу, застосовується судом і в разі, коли вона не передбачена в санкціях статей (санкціях частин статей) Особливої частини цього Кодексу, але з урахуванням характеру злочину та інших обставин провадження повинна бути застосована.";

3) у пункті 2 примітки до статті 963 слова "спрямовані на отримання нею неправомірної вигоди або створення умов для отримання такої вигоди, а так само" замінити словами "призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані";

4) у статті 967:

у частині першій слова "від п'яти тисяч до сімдесяти п'яти тисяч" замінити словами "від десяти тисяч до ста п'ятдесяти тисяч";

у частині другій:

в абзаці другому слова "від п'яти тисяч до десяти тисяч" замінити словами "від десяти тисяч до сорока тисяч";

в абзаці третьому слова "від десяти тисяч до двадцяти тисяч" замінити словами "від сорока тисяч до вісімдесяти тисяч";

в абзаці четвертому слова "від двадцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч" замінити словами "від вісімдесяти тисяч до ста двадцяти тисяч";

в абзаці п'ятому слова "від п'ятдесяти тисяч до сімдесяти п'яти тисяч" замінити словами "від ста двадцяти тисяч до ста п'ятдесяти тисяч";

5) у статті 354:

у назві статті, абзаці першому частин першої та третьої слово "державного" виключити;

абзац другий частини першої після слів "на строк до ста годин" доповнити словами ", або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк";

абзац другий частини другої після слів "на строк до двох років" доповнити словами ", або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

абзац другий частини третьої після слів "до двохсот годин" доповнити словами ", або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк";

6) у статті 3641:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"карається штрафом від ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"карається штрафом від чотирьохсот до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";

7) у статті 3651:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";

8) у статті 3652:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.";

9) абзац другий частини першої статті 368 після слів "від одного до двох років" доповнити словами ", або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";

10) статті 3683 і 3684 викласти в такій редакції:

"Стаття 3683. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються штрафом від ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -

караються штрафом від трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

5. Особа, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру.

Стаття 3684. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

1. Пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються штрафом від ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -

караються штрафом від трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

5. Особа, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру.";

11) у статті 369:

назву статті після слова "Пропозиція" доповнити словом ", обіцянка";

у частині першій:

абзац перший після слова "Пропозиція" доповнити словами "чи обіцянка";

абзац другий після слів "на строк до двох років" доповнити словами ", або позбавленням волі на той самий строк";

12) у статті 3692:

у частині першій:

абзац перший після слова "Пропозиція" доповнити словом ", обіцянка";

абзац другий після слів "від двох до п'яти років" доповнити словами ", або позбавленням волі на строк до двох років";

у частині другій:

в абзаці першому слово "Одержання" замінити словами "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання", а після слів "або пропозиція" доповнити словами "чи обіцянка";

в абзаці другому слово "карається" замінити словом "караються";

у частині третій:

в абзаці першому слово "Одержання" замінити словами "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання";

в абзаці другому слово "карається" замінити словом "караються".

3. Частину першу статті 60 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 40-42, ст. 492) доповнити абзацом такого змісту:

"У справах щодо звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи застосування до працівника з боку керівника або роботодавця заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв'язку з повідомленням таким працівником про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою особою обов'язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача.".

4. У Законі України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256; 1999 р., N 26, ст. 219; 2004 р., N 13, ст. 181; 2012 р., N 27, ст. 276; із змінами, внесеними законами України від 6 листопада 2012 року N 5477-VI і від 16 травня 2013 року N 245-VII):

1) статтю 5 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Вимоги частин другої та п'ятої цієї статті не поширюються на звернення, які за змістом є повідомленням про корупційне правопорушення.".

У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою;

2) частину першу статті 8 після слів "розгляду не підлягає" доповнити словами ", крім звернень, які за змістом є повідомленнями про корупційне правопорушення";

статтю 12 доповнити частиною такого змісту:

"Вимоги цього Закону щодо надання відповіді за результатами розгляду звернення, надання громадянину повідомлень або роз'яснень, повернення звернення громадянину не поширюються на випадки, коли звернення, яке за змістом є повідомленням про корупційне правопорушення, подане без зазначення авторства (анонімно)".

5. Пункт 4 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2011 р., N 36, ст. 362; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI і від 4 липня 2013 року N 406-VII) викласти в такій редакції:

"4) органам доходів і зборів на їх письмову вимогу:

щодо наявності банківських рахунків;

щодо відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, у зв'язку з проведенням їх перевірки;".

6. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; із змінами, внесеними законами України від 14 травня 2013 року N 224-VII і від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у статті 12:

пункт 3 частини шостої виключити;

частини дев'яту і десяту викласти в такій редакції:

"9. Перевірка достовірності зазначених у декларації відомостей проводиться органами доходів і зборів у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики.

Для проведення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом десяти днів з дня одержання декларації від суб'єкта декларування надсилає її копію відповідному органу доходів і зборів.

Органи доходів і зборів під час проведення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей мають право одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права та підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію або копії необхідних документів щодо зазначених відомостей.

10. У разі встановлення за результатами передбачених цією статтею перевірок ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, відповідний орган доходів і зборів письмово повідомляє про це спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.";

2) частину третю статті 20 доповнити абзацом такого змісту:

"Повідомлення про корупційне правопорушення може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно) і підлягає обов'язковому розгляду.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

підпункту 2 пункту 2 розділу І, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 18 квітня 2013 року N 222-VII "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України";

підпунктів 3 і 4 пункту 2 розділу І, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України від 23 травня 2013 року N 314-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб";

підпункту 1 пункту 6 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос