Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О жилищных обществах

Проект закона Украины от 20.09.2013 № 3306
Дата рассмотрения: 20.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про житлові товариства

Цей Закон визначає відносини власності у багатоквартирному будинку, правові, організаційні та економічні основи функціонування житлових товариств в Україні.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом

1. Цей Закон регулює:

1) відносини власності у багатоквартирному будинку;

2) відносини суб'єктів права власності щодо користування та розпорядження загальним майном багатоквартирного будинку;

3) створення, діяльність і припинення житлових товариств;

4) відносини між житловими товариствами і органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Стаття 2. Законодавство про багатоквартирні будинки та житлові товариства

1. Відносини власності у багатоквартирному будинку та діяльність житлових товариств регулюються цим Законом, Цивільним, Житловим та Земельним кодексами України, іншими нормативно-правовими актами.

Розділ II
СПІЛЬНЕ МАЙНО БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

Стаття 3. Право власності на спільне майно багатоквартирного будинку

1. Спільним майном власників приміщень у багатоквартирному будинку є приміщення загального користування, призначені для обслуговування більш ніж одного приміщення у будинку, в тому числі міжквартирні сходові клітини, сходи, вестибюлі, ліфти, ліфтові і інші шахти, коридори, технічні поверхи, горища, підвали, інші приміщення у будинку, які не належать окремим власникам та призначені для задоволення потреб власників приміщень у будинку, дахи, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічно-технічне та інше обладнання за межами або всередині приміщення, яке обслуговує більше одного приміщення, інші призначені для обслуговування та експлуатації будинку об'єкти, які розташовані в будинку або поза його межами, земельна ділянка у межах і розмірі відповідно до законодавства, на якій розташований цей будинок разом з належними до нього будівлями і спорудами, та прибудинкова територія (далі - спільне майно багатоквартирного будинку).

2. Спільне майно багатоквартирного будинку належить власникам приміщень у багатоквартирному будинку на праві спільної часткової власності.

3. Власники приміщень у багатоквартирному будинку володіють, користуються і в установлених цивільним законодавством і цим Законом межах розпоряджаються спільним майном багатоквартирного будинку.

4. За рішенням власників приміщень у багатоквартирному будинку, прийнятому у відповідності до цього Закону, об'єкти спільного майна багатоквартирного будинку можуть бути надані в користування іншим особам, за умови що це не порушує охоронюваних законом прав та законних інтересів власників приміщень у багатоквартирному будинку.

5. Зменшення розміру спільного майна багатоквартирного будинку можливе лише за згодою усіх власників приміщень у багатоквартирному будинку.

6. У випадку знищення (руйнування) багатоквартирного будинку власники приміщень у багатоквартирному будинку зберігають частку у праві спільної власності на земельну ділянку, яка входить до складу спільного майна багатоквартирного будинку.

Стаття 4. Визначення часток в праві спільної власності на спільне майно багатоквартирного будинку

1. Частка в праві спільної власності на спільне майно багатоквартирного будинку власника приміщення у цьому будинку визначається як відношення загальної площі приміщення, що перебуває у його власності, до загальної площі усіх приміщень у такому будинку.

2. Право власності на частку у праві спільної власності на спільне майно багатоквартирного будинку власника приміщення у цьому будинку є невід'ємним від права власності на це приміщення та наслідує його долю.

3. Власник приміщення у багатоквартирному будинку не має права здійснювати виділення в натурі своєї частки у праві власності на спільне майно багатоквартирного будинку, відчужувати свою частку, а також здійснювати інші дії, спрямовані на передачу частки окремо від права власності на приміщення.

Стаття 5. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку

1. Власники приміщень у багатоквартирному будинку зобов'язані спільно утримувати спільне майно багатоквартирного будинку, нести витрати на поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку та капітальний ремонт багатоквартирного будинку.

2. Частка обов'язкових витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку, ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, та капітальний ремонт багатоквартирного будинку визначається часткою у праві спільної власності на спільне майно багатоквартирного будинку.

Розділ III
УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ

Стаття 6. Управління багатоквартирним будинком

1. Вищим органом управління багатоквартирним будинком є загальні збори власників приміщень у багатоквартирному будинку.

2. Загальні збори власників приміщень у багатоквартирному будинку можуть приймати рішення з наступних питань:

1) про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

2) про використання спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі про передачу в користування об'єктів спільного майна;

3) про використання земельної ділянки багатоквартирного будинку;

4) про обрання способу управління багатоквартирним будинком.

3. Рішення загальних зборів, прийняті відповідно до цього Закону, є обов'язковими для усіх власників приміщень у багатоквартирному будинку, у тому числі для тих, які не приймали участь у голосуванні або голосували проти.

Стаття 7. Порядок організації і проведення загальних зборів

1. Загальні збори власників приміщень у багатоквартирному будинку можуть скликатись за ініціативою будь-якого власника.

2. Повідомлення про проведення загальних зборів направляється кожному власнику у письмовій формі особою, за ініціативою якої скликаються загальні збори, та вручається кожному власнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). Повідомлення направляється не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів.

3. В повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються відомості про особу, з чиєї ініціативи скликаються загальні збори, місце і час проведення загальних зборів, порядок денний загальних зборів, а також порядок ознайомлення з інформацією і матеріалами, які повинні бути розглянуті на загальних зборах, місце і адресу, за якою можна ознайомитись з ними.

4. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, які не були включені до порядку денного.

5. Загальні збори вважаються такими, що відбулись (мають кворум), якщо в них прийняли участь власники приміщень у багатоквартирному будинку, яким належить більш ніж п'ятдесят відсотків голосів від загальної кількості голосів таких власників.

Стаття 8. Порядок організації і проведення загальних зборів у заочній формі

1. У разі, коли загальні збори не мали кворуму, рішення загальних зборів з таким же порядком денним можуть бути прийнятими заочно.

2. В повідомленні про проведення загальних зборів у заочній формі додатково повинно бути зазначено про дату та час закінчення прийому рішень власників з питань порядку денного, місце та адресу, за якою повинні бути передані рішення власників.

3. Власники вважаються такими, що прийняли участь в загальних зборах у заочній формі, рішення яких отримані до дати закінчення їх отримання.

4. Рішення загальних зборів, які прийняті шляхом проведення заочного голосування, оформлюються протоколом.

5. Порядок організації і проведення загальних зборів власників у заочній формі встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Рішення загальних зборів

1. Рішення загальних зборів з питань передбачених пунктами 1 - 3 частини другої статті 6 цього Закону приймаються не менш ніж двома третинами голосів від загальної кількості голосів власників приміщень у багатоквартирному будинку. Рішення з інших питань приймаються не менш ніж половиною голосів від загального числа власників приміщень у багатоквартирному будинку.

2. Голосування на загальних зборах здійснюється власником як особисто, так і через свого належним чином уповноваженого представника.

3. Кожен власник має кількість голосів, яка пропорційна його частці у праві спільної власності на загальне майно у багатоквартирному будинку.

4. Голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом оформлених в письмовій формі рішень власників та оформлюється протоколом, який підписує головуючий та секретар зборів.

5. Рішення, прийняті загальними зборами доводяться до відома усіх власників головуючим на загальних зборах шляхом розміщення відповідного повідомлення про це в приміщенні будинку, доступному для всіх власників і визначеному рішенням загальних зборів не пізніше ніж через десять днів після прийняття.

6. Протоколи загальних зборів і письмові рішення власників зберігаються у місті або за адресою, які визначені загальними зборами.

Стаття 10. Обрання способу управління багатоквартирним будинком

1. Власники приміщень у багатоквартирному будинку обирають один з способів управління багатоквартирним будинком:

1) управління житловим товариством;

2) доручення управління відповідно до закону та договору управителю.

2. У новозбудованому багатоквартирному будинку рішення про обрання способу управління багатоквартирним будинком приймається після передачі прав власності більш ніж на 50 відсотків приміщень у багатоквартирному будинку іншим власникам, крім забудовника.

3. Спосіб управління багатоквартирним будинком може бути змінений в будь-який час у встановленому законом порядку.

Стаття 11. Загальні вимоги до управління багатоквартирним будинком

1. Управління багатоквартирним будинком полягає в організації належної експлуатації багатоквартирного будинку, його утримання у справному стані, ремонту та забезпечення осіб, які проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому, комунальними та іншими необхідними послугами.

2. Управителем може бути фізична або юридична особа, яка відповідає встановленим Кабінетом Міністрів України кваліфікаційним вимогам, здійснює управління загальним майном у багатоквартирному будинку і забезпечує його належну експлуатацію.

3. Відносини власників приміщень у багатоквартирному будинку і управителя регулюються договором між ними, який укладається на основі Типового договору, умови якого затверджує Кабінет Міністрів України.

4. Одним багатоквартирним будинком може управляти лише один управитель.

5. Експлуатація багатоквартирного будинку, його утримання здійснюється відповідно до встановлених державою вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА, ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 12. Житлове товариство

1. Житлове товариство утворюється власниками приміщень у багатоквартирному будинку для спільного управління спільним майном багатоквартирного будинку, забезпечення володіння, користування і в установлених законодавством межах розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, належного утримання багатоквартирного будинку.

2. Житлове товариство є непідприємницьким товариством, що утворюється шляхом об'єднання власників спільного майна одного багатоквартирного будинку або декількох таких будинків, розташованих поряд.

3. Житлове товариство є неприбутковою організацією і не має на меті отримання прибутку для подальшого розподілу між учасниками товариства, за винятком спрямування отриманого доходу на утримання та забезпечення експлуатації спільного майна багатоквартирного будинку (будинків).

4. Для досягнення цілей, передбачених статутом, товариство має право здійснювати господарську діяльність.

5. Житлове товариство діє відповідно до статуту, який приймається на загальних зборах учасників товариства у порядку, передбаченому цим Законом. Типовий статут товариства затверджує Кабінет Міністрів України.

6. Житлове товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має печатку зі своїм найменуванням, розрахунковий та інші рахунки в банку, інші реквізити.

7. Житлове товариство відповідає за своїми зобов'язаннями належними йому коштами і майном, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді.

8. Житлове товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників, учасники житлового товариства не відповідають за зобов'язаннями товариства.

Стаття 13. Створення та державна реєстрація житлового товариства

1. Власники приміщень у багатоквартирному будинку можуть створити лише одне житлове товариство. Рішення про створення товариства приймається на установчих зборах.

2. Установчі збори власників приміщень у багатоквартирному будинку організовуються і проводяться відповідно до статей 7, 8 та 9 цього Закону з урахуванням положень цієї статті.

3. Рішення про створення товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники приміщень у багатоквартирному будинку, яким належить більш ніж п'ятдесят відсотків голосів від загального числа власників приміщень у багатоквартирному будинку.

4. Житлове товариство може бути створено власниками приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об'єднаних спільною територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, які призначені для спільного використання власниками приміщень в цих будинках. Рішення про створення житлового товариства приймається на установчих зборах власниками приміщень у кожному багатоквартирному будинку.

5. Державна реєстрація товариства проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Стаття 14. Права житлового товариства

1. Житлове товариство має право:

1) створювати органи управління, визначати умови їх діяльності та оплати;

2) укладати у відповідності до законодавства угоди, у тому числі на управління багатоквартирним будинком, утримання і ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

3) визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту спільного майна відповідно до цього Закону і статуту товариства;

5) від імені і за рахунок власників приміщень надбудовувати, перебудовувати частину спільного майна багатоквартирного будинку, здійснювати реконструкцію будинку та заходи з енергозбереження;

6) отримувати в користування або набувати в спільну власність власників приміщень у багатоквартирному будинку земельні ділянки, у тому числі для здійснення житлового будівництва, зведення господарських і інших споруд та їх подальшого експлуатування;

7) визначати кошторис доходів і витрат на рік, у тому числі необхідних витрат на утримання і ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, витрат на капітальний ремонт, реконструкцію та на заходи з енергозбереження, спеціальні внески і відрахування в резервний і ремонтний фонди, а також на інші встановлені цим Законом і статутом товариства цілі;

8) встановлювати на підставі прийнятого кошторису доходів і витрат товариства на рік, з урахуванням вимог діючого законодавства, розміри платежів і внесків для кожного власника приміщення у багатоквартирному будинку;

9) залучати і користуватись кредитами на умовах, передбачених законодавством;

10) залучати за трудовим або цивільно-правовим договором фізичних та юридичних осіб.

2. Загальні збори учасників товариства мають право делегувати асоціації, до якої входить товариство, частину повноважень власних органів управління.

3. У випадку невиконання власниками приміщень у багатоквартирному будинку своїх обов'язків з участі у спільних витратах товариство в судовому порядку має право вимагати примусового стягнення обов'язкових платежів і внесків.

Стаття 15. Обов'язки житлового товариства

1. Житлове товариство зобов'язано:

1) здійснювати управління багатоквартирним будинком у порядку, встановленому цим Законом;

2) забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку;

3) забезпечувати виконання вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів, статуту товариства;

4) виконувати свої договірні зобов'язання;

5) представляти законні інтереси власників приміщень у багатоквартирному будинку, пов'язані з управлінням спільним майном багатоквартирного будинку, відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами;

6) вести реєстр учасників товариства;

Стаття 16. Участь у житловому товаристві

1. Учасниками житлового товариства можуть бути власники приміщень у багатоквартирному будинку.

2. Участь у товаристві виникає у власника приміщення у багатоквартирному будинку на підставі заяви про вступ до товариства. Будь-які інші умови набуття участі у товаристві є нікчемними.

3. Участь у товаристві припиняється з моменту подачі заяви про вихід із товариства, або з моменту припинення права власності на приміщення у багатоквартирному будинку.

4. Реєстр учасників товариства містить не заборонені законодавством відомості про учасників товариства, а також відомості о розмірах належних їм часток в праві власності на спільне майно багатоквартирного будинку. Форма і порядок ведення реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. Учасники товариства зобов'язані надавати правлінню товариства відомості, необхідні для ведення реєстру, своєчасно інформувати про їх зміну.

Стаття 17. Права власників приміщень у багатоквартирному будинку

1. Власники приміщень у багатоквартирному будинку незалежно від участі у товаристві мають право отримувати від органів управління товариства інформацію про діяльність товариства, пред'являти вимоги до товариства відносно якості експлуатації багатоквартирного будинку та його утримання, оскаржувати в суді рішення органів управління товариства.

2. Власники приміщень у багатоквартирному будинку незалежно від участі в товаристві мають також право ознайомлюватись з документацією товариства, у тому числі із установчими документами, реєстром учасників, бухгалтерською і фінансовою звітністю, річними кошторисами, висновками ревізійної комісії (ревізора), протоколами загальних зборів, засідань правління і ревізійної комісії, документами, що підтверджують результати голосування на загальних зборах, документами, пов'язаними з управлінням і утриманням будинку, іншими документами товариства.

Стаття 18. Органи управління житлового товариства

1. Органами управління товариства є загальні збори учасників товариства, правління і ревізійна комісія (ревізор) товариства.

Стаття 19. Загальні збори учасників житлового товариства

1. Загальні збори учасників товариства є вищим органом управління товариства.

2. Загальні збори учасників товариства скликаються і проводяться у порядку, встановленому цим Законом і статутом товариства.

3. До компетенції загальних зборів учасників товариства відноситься:

1) затвердження статуту товариства, внесення змін до нього;

2) обрання членів правління товариства, членів ревізійної комісії (ревізора) товариства, дострокове припинення їх повноважень;

3) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора) товариства;

4) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує визначену в статуті товариства;

5) затвердження річного кошторису товариства та річного звіту;

6) встановлення розміру обов'язкових внесків та платежів власників приміщень у багатоквартирному будинку;

7) визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів правління;

8) затвердження порядку утворення резервних і спеціальних фондів товариства, їх використання, затвердження звітів про використання фондів;

9) визначення напрямів використання доходу від господарської діяльності товариства;

10) прийняття рішення про отримання позик, банківських кредитів;

11) розгляд скарг на дії правління товариства, голови правління товариства та ревізійної комісії (ревізора) товариства;

12) прийняття рішень про заснування товариств або участь у товариствах;

13) прийняття рішень про припинення житлового товариства, призначення ліквідаційної комісії.

4. Загальні збори учасників товариства мають право вирішувати інші питання, а також питання, які віднесені до компетенції правління товариства.

Стаття 20. Порядок організації і проведення загальних зборів учасників житлового товариства

1. Учасники товариства зобов'язані щороку проводити річні загальні збори, які скликаються правлінням товариства. Позачергові загальні збори має право скликати кожен з учасників товариства.

2. Повідомлення про проведення загальних зборів учасників товариства направляється кожному учаснику у письмовій формі особою, за ініціативою якої скликаються загальні збори, та вручається кожному учаснику товариства під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом), або іншим способом, передбаченим статутом товариства. Повідомлення направляється не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів.

3. В повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються відомості про особу, з чиєї ініціативи скликаються загальні збори, місце і час проведення загальних зборів, порядок денний загальних зборів, та порядок ознайомлення з інформацією (матеріалами), які будуть розглядатись на зборах, місце і адресу, де можна з ними ознайомитись.

4. Загальні збори учасників товариства не мають права приймати рішення з питань, які не були включені до порядку денного.

5. Загальні збори вважаються такими, що відбулись (мають кворум), якщо в них прийняли участь учасники товариства, яким належить більш ніж п'ятдесят відсотків голосів від загальної кількості голосів учасників товариства.

6. Положення статей 7, 8 та 9 цього Закону поширюються на порядок проведення загальних зборів учасників товариства, якщо інше не встановлено цією статтею.

7. Рішення загальних зборів учасників товариства з питань, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів у відповідності з пунктами 9, 10 та 13 частини третьої статті 19 цього Закону, приймаються не менш ніж двома третинами голосів від загальної кількості голосів учасників товариства. Рішення з інших питань приймаються більшістю голосів від загальної кількості голосів присутніх на загальних зборах учасників товариства.

8. Загальні збори учасників товариства проводить голова правління товариства, а у разі його відсутності один із членів правління товариства.

Стаття 21. Правління житлового товариства

1. Правління є виконавчим органом товариства і підзвітне загальним зборам товариства.

2. Правління здійснює керівництво діяльністю товариства. Правління має право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, за виключенням питань, які віднесені до компетенції загальних зборів товариства.

3. Правління обирається з числа учасників товариства загальними зборами учасників товариства на строк, встановлений статутом товариства, але не більше ніж на два роки. Члени правління можуть обиратись повторно.

3. Членом правління не має права бути особа, яка здійснює управління багатоквартирним будинком, а також член ревізійної комісії (ревізор) товариства.

4. Правління обирає зі свого складу голову, якщо обрання голови правління товариства не віднесено до компетенції загальних зборів товариства статутом товариства. Голова правління обирається на строк обрання правління.

5. Голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів товариства і правління, без доручення діє від імені товариства, підписує платіжні та інші документи, укладає правочини, дає обов'язкові для виконання вказівки посадовим особам товариства відповідно до компетенції, встановленої цим законом, статутом і рішеннями загальних зборів товариства.

6. Засідання правління скликаються головою правління у порядку, встановленому статутом товариства.

7. Правління приймає рішення у порядку, встановленому статутом товариства. Рішення правління оформлюються протоколом засідання правління, підписуються головою правління та секретарем засідання правління.

Стаття 22. Обов'язки правління житлового товариства

1. До обов'язків правління входить:

1) дотримання товариством законодавства и вимог статуту;

2) контроль за своєчасним внесенням власниками приміщень у багатоквартирному будинку встановлених обов'язкових платежів і внесків;

3) складання річних кошторисів доходів і витрат товариства та звітів про фінансову діяльність товариства, надання їх щорічно загальним зборам учасників товариства для затвердження;

4) управління багатоквартирним будинком або укладення угоди з управителем;

5) найм працівників для управління та обслуговування багатоквартирного будинку, їх звільнення;

6) укладання угод на утримання, обслуговування, експлуатацію і ремонт загального майна у багатоквартирному будинку;

7) ведення реєстру учасників товариства, бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності, документообігу товариства;

8) скликання і проведення щорічних загальних зборів учасників товариства;

9) виконання рішень загальних зборів учасників товариства.

Стаття 23. Ревізійна комісія (ревізор) житлового товариства

1. Ревізійна комісія (ревізор) товариства обирається загальними зборами учасників товариства не більш ніж на два роки. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени правління та посадові особи товариства.

2. Ревізійна комісія із свого складу обирає голову.

3. Ревізійна комісія (ревізор) товариства:

1) здійснює не рідше одного разу на рік ревізії фінансової діяльності товариства та надає свої звіти за результатами перевірки загальним зборам учасників товариства для затвердження;

2) здійснює перевірку річних кошторисів доходів і витрат товариства, та надає свої висновки про фінансову діяльність, розміри обов'язкових платежів і внесків загальним зборам учасників товариства;

3) звітує перед загальними зборами учасників товариства про свою діяльність.

Стаття 24. Кошти та майно житлового товариства

1. Кошти товариства складаються з:

1) статутних внесків, обов'язкових платежів власників приміщень у багатоквартирному будинку;

2) коштів, отриманих товариством від передачі в користування (оренду) об'єктів спільного майна багатоквартирного будинку;

3) субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання, щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов'язкових внесків та платежів на утримання і ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

4) доходів, що спрямовуються на виконання статутних цілей товариства, отриманих у результаті діяльності підприємств, засновником яких є товариство;

5) добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб;

6) залучених на умовах кредиту або позики коштів;

7) коштів державного і місцевих бюджетів, отриманих на засадах спільного фінансування заходів з капітального ремонту будинку, енергозбереження.

2. Майно товариства утворюється з майна, переданого йому власниками приміщень у багатоквартирному будинку у власність, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

3. На підставі рішення загальних зборів учасників товариства в товаристві можуть утворюватись спеціальні фонди. Порядок утворення спеціальних фондів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Правління товариства розпоряджається коштами товариства відповідно до річного фінансового плану товариства.

Стаття 25. Об'єднання житлових товариств

1. Для представництва і захисту спільних інтересів при управлінні багатоквартирними будинками, два і більше товариства можуть створити асоціацію житлових товариств. Державна реєстрація асоціації проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Стаття 26. Припинення житлового товариства

1. Житлове товариство може припинитись в результаті злиття, приєднання, поділу, або в результаті ліквідації. Припинення товариства здійснюється на підставі і в порядку, встановленому законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. Припинення товариства, створеного у двох і більше багатоквартирних будинках, може бути здійснено шляхом поділу. Рішення про поділ товариства може бути прийнято на загальних зборах його учасників, за умови згоди на такий поділ більшості власників приміщень у кожному багатоквартирному будинку.

3. Припинення товариства, створеного у двох і більше багатоквартирних будинках, може бути здійснено шляхом виділу. Рішення про виділення товариства може бути прийнято більшістю голосів власників приміщень у багатоквартирному будинку, в якому буде створено житлове товариство у процесі виділення, від загальної кількості голосів власників приміщень в цьому будинку.

4. Загальні збори учасників товариства зобов'язані прийняти рішення про ліквідацію товариства у випадку, коли учасники товариства не володіють більш ніж п'ятдесятою відсотками голосів від загальної кількості голосів власників приміщень у багатоквартирному будинку.

Розділ V
ДЕРЖАВА І ЖИТЛОВІ ТОВАРИСТВА

Стаття 27. Взаємовідносини між державою і житловими товариствами

1. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів житлових товариств та їх учасників, максимально сприяє розвитку і зміцненню їх господарської самостійності.

2. Спільна власність власників приміщень у багатоквартирному будинку є недоторканною, перебуває під захистом держави і охороняється законом.

3. Забороняється втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у фінансово-господарську та іншу діяльність житлових товариств, крім випадків, прямо передбачених законом.

4. Держава і органи місцевого самоврядування приймають участь у фінансуванні першого капітального ремонту багатоквартирних будинків та заходів з енергозбереження.

5. Держава надає пільги та обчислює розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, плату за послуги з утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів виходячи із внесків та платежів, що сплачуються власниками приміщень у багатоквартирних будинках на такі цілі, у межах, встановлених законодавством.

5. Органи місцевого самоврядування в тримісячний строк після державної реєстрації товариства забезпечують передачу йому технічної документації багатоквартирного будинку, включаючи акт прийняття в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж.

Стаття 28. Контроль за діяльністю житлових товариств

1. Контроль за діяльністю житлових товариств здійснюють відповідні органи державної влади в межах своєї компетенції, встановленої законом.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (2866-14) (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.7 8).

3. Внести зміни до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

у статті 382:

1) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Власникам квартир у багатоквартирному будинку належать на праві спільної часткової власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, які обслуговують більше однієї квартири, а також земельна ділянка у межах і розмірі відповідно до законодавства, на якій розташований цей будинок разом з належними до нього будівлями і спорудами, та прибудинковою територією.";

2) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"3. Власник квартири не має права здійснювати виділення в натурі своєї частки у праві власності на спільне майно багатоквартирного будинку, відчужувати свою частку, а також здійснювати інші дії, спрямовані на передачу частки окремо від права власності на квартиру.".

у статті 385:

1) у частині першій слова "об'єднання власників квартир (житла)" замінити словами "житлові товариства";

2) другий абзац частини першої виключити;

3) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Житлове товариство є непідприємницьким товариством, яке створюється та діє відповідно до закону.".

4. Внести зміни до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 34, ст. 27):

у статті 42:

1) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Земельні ділянки державної або комунальної власності, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, надаються в користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками.";

2) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, будівлі і споруди разом з прибудинковими територіями, які входять до складу спільного майна багатоквартирного будинку, надаються у спільну часткову власність власникам квартир і нежитлових приміщень у таких будинках.".

5. У статті 7 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 46, ст. 23) слова "об'єднання власників багатоквартирного будинку" замінити словами "житлові товариства".

6. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

7. Статути та внутрішні документи об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, створених до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону, до приведення статутів у відповідність із цим Законом.

Статути та внутрішні документи об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону не пізніше ніж протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

Приведенням діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій:

1) внесення змін до статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які в тому числі передбачають зміну найменування з об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на житлове товариство, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товариства;

2) приведення внутрішніх документів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у відповідність із вимогами цього Закону.

Датою приведення діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із вимогами цього Закону є дата державної реєстрації змін до статуту, які в тому числі передбачають зміну найменування з об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на житлове товариство.

Приведення діяльності у відповідність із нормами цього Закону, статутів та внутрішніх документів об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, створених до набрання чинності цим Законом, у тому числі зміна найменування, не є перетворенням та не потребує застосування процедури припинення.

8. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку звільняються від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до статуту або статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

9. Власники приміщень у багатоквартирних будинках, в яких не створено житлове товариство, не пізніше ніж протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язані прийняти рішення про обрання способу управління будинком. Таким рішенням є або рішення про створення житлового товариства, або доручення управління багатоквартирним будинком відповідно до договору управителю.

Якщо протягом встановленого строку власники приміщень у багатоквартирних будинках не створять житлове товариство або не доручать управління багатоквартирним будинком відповідно до договору управителю, органи місцевого самоврядування зобов'язані протягом наступних трьох місяців визначити управителя для таких багатоквартирних будинків на конкурсних засадах.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос