Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О погашении задолженности в Пенсионный фонд Украины

Проект закона Украины от 18.09.2013 № 3267
Дата рассмотрения: 18.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про погашення заборгованості до Пенсійного фонду України

Цей Закон регулює відносини, пов'язані із сплатою до Пенсійного фонду України заборгованості з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", та з відшкодування різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:

відшкодування наукових пенсій - відшкодування підприємствами, установами, організаціями, визначеними в частині 9 статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів;

відшкодування пільгових пенсій - відшкодування підприємствами, установами та організаціями фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", якщо таке відшкодування передбачено чинним законодавством України.

2. Термін "єдиний внесок" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Стаття 2. Мета та основні завдання Закону

Закон спрямований на забезпечення ефективної роботи підприємств, установ і організацій та зменшення заборгованості до Пенсійного фонду України.

Розділ II
ПОРЯДОК РОЗСТРОЧЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Стаття 3. Право на розстрочення заборгованості

1. Право на розстрочення заборгованості зі сплати єдиного внеску мають платники, які протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подали заяву до відповідного органу Пенсійного фонду України, якщо на день подання заяви вони не мають заборгованості із сплати страхових внесків.

2. Право на розстрочення заборгованості з відшкодування пільгових пенсій мають платники, які протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подали заяву до відповідного органу Пенсійного фонду України, якщо на день подання заяви вони не мають заборгованості із сплати єдиного внеску.

3. Право на розстрочення заборгованості з відшкодування наукових пенсій мають платники, які протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подали заяву до відповідного органу Пенсійного фонду України, якщо на день подання заяви вони не мають заборгованості із сплати єдиного внеску.

Стаття 4. Заборгованість, яка підлягає розстроченню

Розстроченню підлягають суми заборгованості зі сплати єдиного внеску, відшкодування пільгових пенсій, відшкодування наукових пенсій, які не погашені на день укладення договору про розстрочення відповідної заборгованості.

Стаття 5. Договір про розстрочення заборгованості

1. Договір про розстрочення заборгованості зі сплати єдиного внеску, відшкодування пільгових пенсій, відшкодування наукових пенсій укладається між платником та органом Пенсійного фонду України, на обліку якого перебуває платник.

2. Для укладення договору платник протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом повинен подати до відповідного органу Пенсійного фонду України заяву.

3. Заяви платників, що надійшли до відповідного органу Пенсійного фонду України пізніше шестимісячного строку з дня набрання чинності цим Законом, не розглядаються.

4. Орган Пенсійного фонду України у десятиденний строк з дня отримання заяви приймає рішення про розстрочення сум відповідної заборгованості та укладає з платником договір про розстрочення за формою, затвердженою Пенсійним фондом України.

5. Адміністрування розстрочених сум заборгованості зі сплати єдиного внеску здійснюють органи доходів і зборів.

Стаття 6. Механізм розстрочення заборгованості

1. Суми заборгованості зі сплати єдиного внеску, відшкодування пільгових пенсій, відшкодування наукових пенсій, які не погашені на день укладення договору, передбаченого статтею 5 цього Закону, розстрочуються та підлягають сплаті рівними частинами протягом 36 календарних місяців починаючи з місяця, наступного за місяцем подання платником заяви до відповідного органу Пенсійного фонду України.

2. Платнику, який відповідно до укладеного договору в повному обсязі погасить заборгованість зі сплати єдиного внеску та не допустить виникнення нової заборгованості зі сплати єдиного внеску за період дії такого договору, штраф та пеня, пов'язані із розстроченою заборгованістю, які підлягають нарахуванню відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", не нараховуються.

Стаття 7. Розірвання договору про розстрочення заборгованості

1. Договір про розстрочення заборгованості зі сплати єдиного внеску, передбачений статтею 5 цього Закону, підлягає достроковому розірванню відповідним органом Пенсійного фонду України за поданням органів доходів і зборів, якщо платник у встановлені терміни не сплачує в повному обсязі розстрочені платежі з єдиного внеску та/або поточні платежі з єдиного внеску.

2. Договір про розстрочення заборгованості з відшкодування пільгових пенсій, передбачений статтею 5 цього Закону, підлягає достроковому розірванню відповідним органом Пенсійного фонду України, якщо платник у встановлені терміни не сплачує в повному обсязі розстрочені платежі з відшкодування пільгових пенсій та/або поточні платежі з відшкодування пільгових пенсій та/або єдиного внеску.

3. Договір про розстрочення заборгованості з відшкодування наукових пенсій, передбачений статтею 5 цього Закону, підлягає достроковому розірванню відповідним органом Пенсійного фонду України, якщо платник у встановлені терміни не сплачує в повному обсязі розстрочені платежі з відшкодування наукових пенсій та/або поточні платежі з відшкодування наукових пенсій та/або єдиного внеску.

Розділ III
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

3. Внести такі зміни до законодавчих актів України:

1) Розділ XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України 2003 р., NN 49-51, ст. 376) доповнити пунктом 14-4 такого змісту:

"14-4. Платникам, які протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України "Про погашення заборгованості до Пенсійного фонду України" подали заяву до відповідного органу Пенсійного фонду України, надається право на розстрочення сум заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", які не погашені на день укладення договору про розстрочення зазначеної заборгованості, у разі якщо на день подання заяви у платника немає заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Суми заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", які не погашені на день укладення зазначеного договору, розстрочуються та підлягають сплаті рівними частинами протягом 36 календарних місяців починаючи з місяця, наступного за місяцем подання платником заяви до відповідного органу Пенсійного фонду України.

Заяви платників, що надійшли до відповідного органу Пенсійного фонду України пізніше шестимісячного строку з дня набрання чинності Законом України "Про погашення заборгованості до Пенсійного фонду України", не розглядаються.

Орган Пенсійного фонду України у десятиденний строк з дня отримання заяви приймає рішення про розстрочення сум заборгованості та укладає з платником договір про розстрочення сум заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", за формою, затвердженою Пенсійним фондом України.

Зазначений договір підлягає достроковому розірванню відповідним органом Пенсійного фонду України, якщо платник у встановлені терміни не сплачує в повному обсязі розстрочені платежі з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", та/або поточні платежі з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", та/або єдиного внеску".

2) Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України 2011 р., N 2-3, ст. 11) доповнити пунктом 7-2 такого змісту:

"7-2. Платникам, які протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України "Про погашення заборгованості до Пенсійного фонду України" подали заяву до відповідного органу Пенсійного фонду України, надається право на розстрочення сум заборгованості зі сплати єдиного внеску, які не погашені на день укладення договору про розстрочення сум заборгованості зі сплати єдиного внеску, у разі якщо на день подання заяви у платника немає заборгованості зі сплати страхових внесків.

Суми заборгованості зі сплати єдиного внеску, які не погашені на день укладення зазначеного договору, розстрочуються та підлягають сплаті рівними частинами протягом 36 календарних місяців, починаючи з місяця, наступного за місяцем подання платником заяви до відповідного органу Пенсійного фонду України.

Заяви платників, що надійшли до відповідного органу Пенсійного фонду України пізніше шестимісячного строку з дня набрання чинності Законом України "Про погашення заборгованості до Пенсійного фонду України", не розглядаються.

Орган Пенсійного фонду України у десятиденний строк з дня отримання заяви приймає рішення про розстрочення сум заборгованості та укладає з платником договір про розстрочення сум заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою, затвердженою Пенсійним фондом України. Адміністрування розстрочених сум здійснюють органи доходів і зборів.

Зазначений договір підлягає достроковому розірванню органами доходів і зборів, якщо платник у встановлені терміни не сплачує в повному обсязі розстрочені платежі з єдиного внеску та/або поточні платежі з єдиного внеску.

Платнику, який відповідно до укладеного договору в повному обсязі погасить заборгованість зі сплати єдиного внеску та не допустить виникнення нової заборгованості зі сплати єдиного внеску за період дії такого договору, штраф та пеня, пов'язані із розстроченою заборгованістю, які підлягають нарахуванню відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", не нараховуються".

3) Розділ VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України 1992 р., N 12, ст. 165) доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6. Платникам, які протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України "Про погашення заборгованості до Пенсійного фонду України" подали заяву до відповідного органу Пенсійного фонду України, надається право на розстрочення сум заборгованості з відшкодування різниці між сумою пенсії, призначеної за цим Законом, та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, яка не погашена на день укладення договору про розстрочення сум заборгованості з відшкодування різниці між сумою пенсії, призначеної за цим Законом, та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, у разі якщо на день подання заяви у платника немає заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Суми заборгованості з відшкодування різниці між сумою пенсії, призначеної за цим Законом, та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, які не погашені на день укладення зазначеного договору, розстрочуються та підлягають сплаті рівними частинами протягом 36 календарних місяців починаючи з місяця, наступного за місяцем подання платником заяви до відповідного органу Пенсійного фонду України.

Заяви платників, що надійшли до відповідного органу Пенсійного фонду України пізніше шестимісячного строку з дня набрання чинності Законом України "Про погашення заборгованості до Пенсійного фонду України", не розглядаються.

Орган Пенсійного фонду України у десятиденний строк з дня отримання заяви приймає рішення про розстрочення сум заборгованості та укладає з платником договір про розстрочення сум заборгованості з відшкодування різниці між сумою пенсії, призначеної за цим Законом, та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів за формою, затвердженою Пенсійним фондом України.

Зазначений договір підлягає достроковому розірванню відповідним органом Пенсійного фонду України, якщо платник у встановлені терміни не сплачує в повному обсязі розстрочені платежі з відшкодування різниці між сумою пенсії, призначеної за цим Законом, та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів та/або поточні платежі з відшкодування різниці між сумою пенсії, призначеної за цим Законом, та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів та/або єдиного внеску".

 

Голова Верховної Ради України 

  

Опрос