Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О правовом режиме имущества совместной собственности территориальных общин

Проект закона Украины от 17.09.2013 № 3260
Дата рассмотрения: 17.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий режим майна спільної власності територіальних громад

Цей Закон, відповідно до вимог пункту 10 Розділу V Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", визначає правовий режим володіння, користування та розпорядження майном спільної власності територіальних громад.

Стаття 1. Визначення термінів

Основні терміни, використані у цьому Законі, мають таке значення:

право власності територіальних громад - право територіальної громади володіти, користуватись та розпоряджатись майном, що знаходиться у її власності;

комунальна власність - майно, що належить на праві власності територіальній громаді села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста;

право спільної власності територіальних громад - право територіальних громад спільно володіти, користуватись та розпоряджатись майном, що знаходиться у їх спільній власності;

управитель майном, що належить територіальним громадам на праві спільної власності, - районна чи обласна рада, інший уповноважений законом, договором суб'єкт.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон регулює відносини, що пов'язані з набуттям, здійсненням та припиненням права спільної власності територіальних громад, а також відносини, пов'язані з управлінням об'єктами права спільної власності територіальних громад.

2. Дія цього Закону поширюється на об'єкти права спільної власності територіальних громад, у тому числі передані в безоплатне користування самоврядним установам і організаціям, або в оренду, чи в концесію в частині, обумовленій цим Законом або договором.

Стаття 3. Поняття спільної власності територіальних громад

1. Спільною власністю територіальних громад є власність територіальних громад, що належить їм на праві спільної сумісної чи на праві спільної часткової власності.

2. Спільна власність територіальних громад має використовуватись виключно з метою забезпечення спільних інтересів територіальних громад, що є співвласниками об'єкту спільної власності.

Стаття 4. Спільна сумісна власність територіальних громад

Спільною сумісною власністю територіальних громад є власність декількох територіальних громад без визначення часток кожної з них, що задовольняє їх спільні потреби і перебуває в управлінні районних та обласних рад.

Стаття 5. Спільна часткова власність територіальних громад

Спільною частковою власністю територіальних громад є власність двох або більше територіальних громад, які об'єднуються на договірних засадах для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій із визначенням часток кожної з них у праві власності.

Стаття 6. Суб'єкти права спільної власності територіальних громад

1. Суб'єктами права спільної власності територіальних громад є територіальні громади села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища чи міста.

2. Від імені територіальних громад право спільної власності територіальних громад може здійснюватись відповідними місцевими радами.

3. Суб'єктами права спільної власності територіальних громад можуть бути як всі територіальні громади, що входять до складу відповідного району чи області, так і декілька територіальних громад, що домовились, шляхом укладення договору, про об'єднання майна таких територіальних громад з метою реалізації спільних програм чи проектів та з метою задоволення спільних потреб.

Стаття 7. Об'єкти права спільної власності територіальних громад

1. Об'єктом права спільної власності територіальних громад є майно територіальних громад, що передано ними чи від їх імені відповідними органами місцевого самоврядування або на підставі відповідного рішення уповноваженого суб'єкту, що має право на передачу об'єктів права державної власності у спільну власність територіальних громад відповідно до закону, на управління районним чи обласним радам з метою задоволення спільних інтересів таких територіальних громад.

2. Об'єктами права спільної власності територіальних громад можуть бути:

цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів;

нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, приміщення);

акції (частки, паї) суб'єктів права комунальної власності у майні господарських товариств;

земельні ділянки;

інше окреме індивідуально визначене майно.

Стаття 8. Управління об'єктами права спільної власності територіальних громад

1. Управління об'єктами права спільної власності територіальних громад здійснюють відповідні районні чи обласні ради або інші суб'єкти (управителі), визначені законом або договором.

2. Право на управління майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад, виникає на підставі рішення (згоди) таких територіальних громад, що було прийняте безпосередньо громадою шляхом проведення місцевого референдуму або органом місцевого самоврядування від імені такої громади.

3. Під управлінням майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад, слід розуміти реалізацію права володіння, користування та розпорядження майном територіальної громади, що здійснюється лише з метою забезпечення спільних прав та інтересів відповідних територіальних громад, що є співвласниками такого майна.

4. Управління об'єктами спільної власності територіальних громад реалізується на підставах відповідних рішень (згоди) таких територіальних громад.

5. Обласні та районні ради мають право розпорядження об'єктами права спільної власності територіальних громад лише за умови отримання відповідної згоди на вчинення розпорядження майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад, від відповідних територіальних громад.

6. Згода на розпорядження майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад, надається шляхом прийняття відповідного рішення органами місцевого самоврядування таких громад або іншим чином, передбаченим договором.

7. Розпорядження часткою у спільній частковій власності територіальних громад може здійснюватись виключно зі згоди територіальної громади, що є власником відповідної частки.

8. У разі, якщо виділ частки або розпорядження такою часткою може нанести шкоду правам та інтересам територіальних громад, що є власниками інших часток в спільній частковій власності, то розпорядження такою часткою (або її виділ) можливе лише за умови попереднього погодження із територіальними громадами, що є власниками таких часток.

Право передоручення управління об'єктами права спільної власності територіальних громад - неможливе без відповідної згоди власника (або співвласників) майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад.

Стаття 9. Підстави виникнення права спільної власності територіальних громад

1. Право спільної власності територіальних громад виникає на підставі договору або закону.

2. Підставами виникнення права комунальної власності є:

набуття на підставі правочину;

передача об'єктів права державної та інших форм публічної власності у спільну власність територіальних громад;

розмежування об'єктів державної та комунальної власності;

інші підстави, визначені законодавством України.

Стаття 10. Підстави припинення права спільної власності територіальних громад

1. Припинення права спільної власності територіальних громад відбувається за вмотивованим рішенням всіх власників. У разі виділу частки у спільній частковій власності за вмотивованим рішенням власника такої частки з урахуванням умов, передбачених цим Законом.

2. Підставами припинення права спільної власності територіальних громад є:

відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад;

передача об'єктів спільної власності територіальних громад до державної власності;

приватизація об'єктів спільної власності територіальних громад;

інші підстави, встановлені законом.

Стаття 11. Відчуження об'єктів права спільної власності територіальних громад

1. Об'єкти спільної власності територіальних громад можуть бути відчужені за її згодою всіх співвласників та з урахуванням вимог цього Закону.

2. Відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад відбувається на умовах викупу з компенсацією втрат, які несуть відповідні територіальні громади та управителі.

Стаття 12. Право спільної власності територіальних громад на землю (земельну ділянку)

1. Територіальні громади мають право об'єднувати на праві спільної власності земельні ділянки, що мають спільні межі, з метою забезпечення спільних потреб таких громад.

2. Земельна ділянка передається у спільну власність територіальних громад на підставі відповідного рішення органів місцевого самоврядування таких громад шляхом укладення договору.

3. Земельна ділянка може передаватись на підставі закону чи відповідного акту уповноваженого органу при передачі земельної ділянки з державної у комунальну власність, з обов'язковим погодженням територіальних громад майбутніх співвласників та управителя (районної чи обласної ради).

4. Земельна ділянка може перебувати у спільній власності територіальних громад з метою:

розміщення на такій ділянці об'єктів нерухомості, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

оренди чи концесії такої земельної ділянки для забезпечення спільних потреб територіальних громад.

Стаття 13. Право спільної власності територіальних громад на будівлі (житловий та нежитловий фонд)

1. Територіальні громади мають право спільної власності на будівлі, що перебувають у власності таких громад та перебувають у житловому чи нежитловому фонді, з метою забезпечення спільних потреб таких громад.

2. Будівлі передаються у спільну власність територіальних громад на підставі відповідного рішення органів місцевого самоврядування таких громад шляхом укладення відповідного договору.

3. Будівля може передаватись на підставі закону чи відповідного акту уповноваженого органу при передачі будівлі з державної у комунальну власність, з обов'язковим погодженням територіальних громад - майбутніх співвласників та управителя (районної чи обласної ради).

4. Будівля може перебувати у спільній власності територіальних громад з метою:

- розміщення в такій будівлі підприємств, установ, організацій, що забезпечують спільні потреби територіальних громад;

- проживання в такій будівлі осіб, що забезпечують спільні потреби територіальних громад;

- оренди чи концесії такої будівлі для забезпечення спільних потреб територіальних громад.

Стаття 14. Право спільної власності територіальних громад на природні ресурси

1. Територіальні громади мають право спільної власності на природні ресурси, що перебувають у власності таких територіальних громад з метою забезпечення спільних потреб таких громад.

2. Природні ресурси передаються у спільну власність територіальних громад на підставі відповідного рішення органів місцевого самоврядування таких громад шляхом укладення договору.

3. Природні ресурси можуть перебувати у спільній власності територіальних громад з метою забезпечення спільних потреб територіальних громад шляхом використання таких ресурсів у громадських цілях.

Стаття 15. Право спільної власності територіальних громад на грошові кошти

1. Територіальні громади мають право спільної власності на грошові кошти, що перебувають у власності таких територіальних громад з метою забезпечення спільних потреб таких громад.

2. Грошові кошти передаються у спільну власність територіальних громад на підставі відповідного рішення органів місцевого самоврядування таких громад шляхом укладення договору.

3. Грошові кошти можуть перебувати у спільній власності територіальних громад з метою фінансування підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності.

Стаття 16. Особливості оренди та концесії об'єктів спільної власності територіальних громад

1. Передача в оренду чи концесію об'єктів спільної власності територіальних громад може буди здійснена управителем об'єктів спільної власності територіальних громад лише за згодою територіальних громад співвласників такого майна.

2. Об'єкт спільної власності територіальних громад може передаватись в оренду чи концесію лише юридичним особам та фізичним особам - підприємцям.

3. Перелік вимог щодо документації та порядку передачі в оренду чи концесію об'єктів спільної власності територіальних громад визначається законом, яким регулюються питання передачі в оренду чи концесію об'єктів комунальної власності.

Стаття 17. Особливості приватизації спільної власності територіальних громад

1. Приватизація об'єктів спільної власності територіальних громад здійснюється відповідно до закону.

2. Об'єкти спільної власності територіальних громад не можуть бути приватизовані або іншим способом відчужені, якщо наслідком цього стане скорочення обсягу та погіршення якості громадських послуг, що надаються членам територіальних громад співвласників.

3. Приватизація об'єктів спільної власності територіальних громад може відбутись лише за відповідною згодою всіх територіальних громад - співвласників.

4. Приватизація об'єктів спільної власності може відбуватись лише з метою забезпечення спільних потреб територіальних громад - співвласників.

5. Право на приватизацію об'єктів спільної власності територіальних громад мають юридичні особи, частка (більше 50 %) в якій належить територіальній громаді, що є співвласником об'єкту приватизації.

6. Приватизаційна процедура проводиться уповноваженими суб'єктами у спосіб та за умов передбачених законом.

7. Управитель об'єктом спільної власності територіальних громад (за відповідним дорученням) приймає рішення про доцільність, форми та строки приватизації.

8. Приватизація майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад, здійснюється на основі програми приватизації, розробленої виконавчими органами районної чи обласної ради та затвердженої територіальними громадами - співвласниками.

9. Кошти від приватизації об'єктів комунальної власності зараховуються виключно до бюджетів розвитку місцевих бюджетів і спрямовуються на інвестиції у разі приватизації майна, що було у спільній частковій власності, із чітким розподілом коштів відповідно до часток територіальних громад - співвласників. У разі приватизації майна, що було у спільній сумісній власності територіальних громад, кошти, отримані від приватизації, перераховуються на рахунок в установі банку та вважаються об'єктом спільної сумісної власності.

10. У разі порушення законодавства про приватизацію рішення органів місцевого самоврядування з питань приватизації можуть бути оскаржені у судовому порядку територіальними громадами - співвласниками.

Стаття 18. Фінансування витрат на управління майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад

Фінансування витрат на управління майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад, здійснюється із державного та місцевих бюджетів у розмірах та у спосіб, передбачений чинним законодавством.

Стаття 19. Передоручення права управління спільною власністю територіальних громад

1. Передоручення права управління спільною власністю територіальних громад можливе лише за умови отримання управителем згоди від усіх співвласників майна, що знаходиться у спільній сумісній власності територіальних громад або якщо таке право прямо передбачене договором чи законом.

2. Передоручення права управління спільною частковою власністю територіальних громад можливе лише за умови отримання управителем згоди від власника відповідної частки в майні, що знаходиться у спільній частковій власності, з урахуванням умов, передбачених цим Законом, або якщо таке право прямо передбачене договором чи законом.

Стаття 20. Захист права спільної власності територіальних громад

1. Право комунальної власності територіальної громади гарантується Конституцією України і захищається цим та іншими законами на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів права власності.

2. Захист права спільної власності територіальних громад може бути реалізований шляхом вирішення спору в судовому порядку у національних судах України та у міжнародних судових установах (органах) в порядку, передбаченому законодавством України та міжнародними угодами, стороною в яких виступає держава Україна.

Стаття 21. Відповідальність за порушення права спільної власності територіальних громад

1. За порушення права спільної власності територіальних громад, що закріплюється цим та іншими законодавчими актами, наступає адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність, що передбачена чинним законодавством України.

2. Жодний орган державної влади не має права втручатися у здійснення територіальними громадами права спільної власності та встановлювати обмеження, не передбачені законом.

3. Органи державної влади несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну їх неправомірним втручанням у здійснення територіальними громадами своїх прав, передбачених цим Законом.

4. Не допускається неефективне та нецільове використання об'єктів спільної власності територіальних громад.

5. Органи, яким делеговано у відповідності з законодавством України чи договором право управління об'єктами спільної власності територіальних громад, несуть повну відповідальність за ефективність та законність використання переданої їм територіальними громадами власності.

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Органам місцевого самоврядування привести свої акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. В. Рибак

Опрос