Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования законодательства в сфере государственной системы биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов)

Проект закона Украины от 17.09.2013 № 3253
Дата рассмотрения: 17.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства у сфері державної системи біобезпеки під час створення, випробування, транспортування та використання генетично модифікованих організмів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. До Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90; 2012 р., N 42, ст.. 529; Голос України від 17.11.2012 N 218-219) такі зміни:

1) абзац другий преамбули викласти в такій редакції: "Цей Закон не регулює відносини, що стосуються людського організму, тканин та окремих клітин у складі людського організму".

2) у статті 1:

абзац дев'ятий замінити абзацом такого змісту:

"продукція, вироблена з ГМО - продукція, у тому числі харчові продукти, корми, кормові добавки та ветеринарні препарати, косметичні та лікарські засоби, що походить, повністю або частково, з ГМО, але не містить або не складається з ГМО;"

абзац двадцять другий викласти у такій редакції:

"обіг - будь-які дії, пов'язані з передачею, отриманням, зберіганням, переміщенням (транспортуванням) ГМО та продукції, виробленої з ГМО, незалежно від переходу права власності чи володіння на них, включаючи продаж, обмін або дарування;";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"ГМО джерело - генетично модифікований організм, який використовується для вироблення продукції, у тому числі харчових продуктів, косметичних, лікарських засобів, кормів, кормових добавок, ветеринарних препаратів."

3) у статті 3:

абзац четвертий частини першої викласти у такій редакції:

"контроль за ввезенням на митну територію України ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, їх реєстрацією та обігом;"

4) у статті 5:

абзаци четвертий та п'ятий частини першої викласти у такій редакції:

"державна реєстрація ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та ГМО джерел;

введення в обіг і подальший обіг ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та ГМО джерел;";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"маркування ГМО та продукції, у тому числі харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, кормів, кормових добавок, ветеринарних препаратів, що містить, складається або вироблена з ГМО;"

у статті 7:

абзац шостий викласти у такій редакції:

"затверджує порядок державної реєстрації ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та ГМО джерел;"

абзац дев'ятий вилучити;

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"затверджує порядок надання, переоформлення, видачі дублікату та анулювання дозволу на вивільнення ГМО у відкритій системі".

5) у статті 8:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"затверджує форму декларації на ввезення незареєстрованих ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах або з метою державних апробацій (випробувань).";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Виконує адміністративні функції компетентного національного органу Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття з питань використання ГМО в замкнених системах.".

6) у статті 81:

абзац третій частини першої викласти у такій редакції:

"здійснює облік декларацій на ввезення незареєстрованих ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах або з метою державних апробацій (випробувань) та розміщує перелік декларацій на власному офіційному веб-сайті.".

7) статтю 82 вилучити.

8) у статті 9:

абзац четвертий вилучити;

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"Здійснює процедуру попередньої обґрунтованої згоди відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття щодо можливості транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище.

Виконує функції національного координаційного центру та адміністративні функції компетентного національного органу Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття з питань навмисного вивільнення ГМО у відкриту систему та транзиту територією України не зареєстрованих в Україні ГМО".

9) статтю 92 викласти у такій редакції:

"Стаття 92. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі, а також забезпечує на постах екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон реєстрування вантажів, що містять ГМО, проводить екологічний контроль підконтрольних вантажів, що перетинають державний кордон, на наявність ГМО.".

10) у статті 10:

абзац другий викласти у такій редакції:

"на основі наукових принципів та міжнародного досвіду розробляє критерії оцінки ризику потенційного впливу на здоров'я людини ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, у тому числі харчових продуктів;"

11) у статті 101:

абзаци другий та третій частини першої викласти у такій редакції:

"здійснює державну реєстрацію ГМО джерел косметичних та лікарських засобів;

здійснює моніторинг косметичних та лікарських засобів, що містять або складаються з ГМО, за критерієм наявності в них тільки зареєстрованих ГМО джерел.".

12) у статті 102:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"здійснює державну санітарно-епідеміологічну експертизу продукції, яка містить, складається або вироблена з ГМО, для обґрунтування висновку щодо її безпечності для здоров'я і життя людини."

13) у статті 11:

абзац шостий викласти у такій редакції:

"забезпечує державну апробацію (випробування) та державну реєстрацію генетично модифікованих: сортів сільськогосподарських рослин, порід тварин, мікробіологічних сільськогосподарських препаратів.";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"Розробляє правила співіснування в процесі вирощування генетично модифікованих сортів сільськогосподарських рослин та сільськогосподарських рослин, що створені традиційними методами;"

14) у статті 111:

абзац другий викласти у такій редакції:

"здійснює державну реєстрацію ГМО джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів;"

абзаци п'ятий та шостий викласти у такій редакції:

"проводить моніторинг харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять або складаються з ГМО, за критерієм наявності в них тільки зареєстрованих ГМО джерел;

уповноважує акредитовані лабораторії на проведення моніторингу харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять або складаються з ГМО за критерієм наявності в них тільки зареєстрованих ГМО джерел;";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"Виконує адміністративні функції компетентного національного органу Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття з питань використання харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять, складаються або вироблені з ГМО."

15) частину третю статті 12 вилучити.

16) частину третю статті 13 викласти у такій редакції:

"Забороняється вивільнення в навколишнє природне середовище ГМО до їх державної реєстрації за цільовим призначенням "вивільнення у навколишнє середовище";

17) у статті 14:

частину першу викласти у такій редакції:

"Державну реєстрацію ГМО, призначених для використання у відкритій системі, та ГМО джерел здійснюють центральні органи виконавчої влади відповідно до повноважень, викладених у статтях 8 - 111 цього Закону.";

абзац другий частини третьої викласти у такій редакції:

"генетично модифіковані сорти сільськогосподарських рослин, породи тварин, мікробіологічні сільськогосподарські препарати;"

абзац третій частини третьої вилучити;

абзаци четвертий та п'ятий частини третьої викласти у такій редакції:

"ГМО джерела косметичних та лікарських засобів;

ГМО джерела харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів.";

Доповнити статтю абзацами такого змісту:

"Після державної реєстрації вивільнення ГМО у навколишнє природне середовище можливе лише за дозволом на вивільнення ГМО у відкритій системі;

дозвіл на вивільнення ГМО у відкритій системі надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Порядок надання, переоформлення, видачі дублікату та анулювання такого дозволу та його форма затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.".

18) статтю 15 викласти у такій редакції:

"Забороняється промислове виробництво та введення в обіг ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, до державної реєстрації ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі та ГМО джерел такої продукції.

Суб'єкти господарювання, які вперше вводять в обіг ГМО, призначені для вивільнення у відкритій системі, та продукцію, що містить, складається або вироблена з ГМО, складають у довільній формі письмову декларацію, в якій в обов'язковому порядку зазначаються відомості про суб'єкта господарювання, зазначається інформація, що така продукція містить, складається або вироблена з ГМО, а також наводиться номер ГМО джерела у державному реєстрі ГМО.

Суб'єкти господарювання під час проведення всіх операцій з передачі продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, забезпечують надання суб'єктам господарювання, яким вони передають таку продукцію, копії декларації, зазначеної в частині другій цієї статті.

Суб'єкти господарювання зобов'язані зберігати протягом п'яти років з дня передачі продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, декларацію, зазначену в частині другій цієї статті, або її копію, а також документацію, яка дає змогу ідентифікувати:

суб'єкта господарювання, який передав їм відповідну продукцію;

суб'єкта господарювання, якому вони передали відповідну продукцію.

Вся продукція, що містить, складається або вироблена з ГМО, у тому числі харчові продукти, корми, кормові добавки та ветеринарні препарати, підлягає обов'язковому маркуванню та здійснюється на підставі інформації, що міститься у супровідних документах. Порядок нанесення маркування та перелік харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, що підлягають маркуванню, затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів.".

19) у статті 151:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 151. Державний контроль за обігом ГМО та продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО";

частину першу викласти у такій редакції:

"З метою здійснення державного контролю за обігом ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання цього Закону, створюють за відповідними напрямами мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту ГМО у продукції.".

20) у статті 16:

назву "Ввезення та транзит ГМО" замінити назвою "Ввезення, експорт та транзит ГМО";

частину першу викласти у такій редакції:

"Забороняється ввезення на митну територію України ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі, та продукції, що містить, складається або вироблена з ГМО, до державної реєстрації ГМО, призначених для вивільнення у відкритій системі та ГМО джерел такої продукції, за винятком таких, що призначені для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань).";

частину другу викласти у такій редакції:

"Ввезення незареєстрованих ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах або з метою державних апробацій (випробувань), здійснюється за відповідною декларацією, яка подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки.";

після частини другої доповнити частиною такого змісту:

"Ввезення ГМО, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище відбувається за процедурою попередньої обґрунтованої згоди відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття";

частину четверту викласти у такій редакції:

"Ввезення харчових продуктів, косметичних засобів, лікарських засобів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять, складаються або вироблені з ГМО для безпосереднього вживання за призначенням, можливе тільки за умови державної реєстрації відповідних ГМО джерел.";

у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", далі за текстом.

Доповнити статтю абзацами такого змісту:

"Експорт ГМО, зареєстрованих в Україні, з метою умисного введення у навколишнє середовище Сторони імпорту можливий за умови:

письмового повідомлення експортером національного компетентного органу Сторони імпорту, відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття, про експорт ГМО до першого умисного транскордонного переміщення ГМО, призначених для умисного введення у навколишнє середовище Сторони імпорту;

отримання експортером письмового згоди національного компетентного органу Сторони імпортера на імпорт ГМО;

письмове повідомлення експортера містить, як мінімум, інформацію про ГМО, зазначену у додатку І до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття.

Експортер несе відповідальність за достовірність наданої в письмовому повідомленні інформації про ГМО, що експортується.

Експортер несе відповідальність за забезпечення належного пакування та маркування вантажів, що містять ГМО, відповідно до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття.

У документації, що супроводжує вантаж з ГМО:

у випадку, коли ГМО призначені для безпосереднього використання у якості продуктів харчування або корму або для обробки, повинно бути чітко вказано, що вантаж "містить ГМО" і не призначений для умисного введення в навколишнє середовище, із зазначенням контактного пункту для одержання додаткової інформації;

у випадку, коли ГМО призначені для безпосереднього використання в замкнених системах, повинно бути чітко вказано, що вантаж "містить ГМО" та зазначені будь-які вимоги, що стосуються безпечної обробки, зберігання, транспортування і використання, а також контактний пункт для одержання додаткової інформації, включаючи ім'я та адресу особи та назву установи, яким направляються ГМО;

у випадку, коли ГМО призначені для умисного введення у навколишнє середовище Сторони імпорту, чітко зазначається, що вантаж "містить ГМО" із зазначенням його ідентифікаційних даних і відповідних ознак та/або характеристик, зазначаються будь-які вимоги, що стосуються безпечної обробки, зберігання, транспортування і використання, а також контактний пункт для одержання додаткової інформації, ім'я/назва та адреса імпортера та експортера.

Експорт ГМО, незареєстрованих в Україні, можливий тільки для науково-дослідних цілей.

21) у статті 17:

назву викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Транспортування та зберігання ГМО";

частину другу та третю виключити.

22) доповнити Закон новою статтею 171 такого змісту:

"Статтю 171. Утилізація, знищення та знешкодження ГМО

Обліковий матеріал ГМО, одержаний при проведенні науково-дослідних робіт та державної апробації (випробування) (далі - обліковий матеріал ГМО), заборонені до використання, незареєстровані в державних реєстрах ГМО, а також тара від них, підлягають утилізації, знищенню та знешкодженню у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Утилізація, знищення та знешкодження заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО, облікового матеріалу ГМО, а також тари від них має проводитися у спосіб, що виключає розповсюдження ГМО та генетичного матеріалу в навколишньому середовищі через отримані продукти.

Продукт, отриманий в результаті утилізації заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО та облікового матеріалу ГМО, не може використовуватись в якості харчових продуктів, косметичних засобів, лікарських засобів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів та їх джерел.

Утилізація, знищення та знешкодження заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО здійснюється за умови, якщо вони визнані такими на підставі результатів лабораторних досліджень, виконаних лабораторіями, які входять до мережі випробувальних лабораторій з визначення вмісту ГМО у продукції або науково-методологічним центром з питань випробувань ГМО.

Вилучення, утилізація, знищення та знешкодження заборонених до використання, незареєстрованих в державних реєстрах ГМО (крім облікового матеріалу ГМО) провадиться на підставі рішення окружного адміністративного суду.

23) у статті 18:

частину другу доповнити абзацами такого змісту:

ненаданні, на запит центральних органів виконавчої влади, інформації про наявність у продукції ГМО;

неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязі, подання недостовірних даних про наявність у продукції ГМО;

порушенні авторських прав на ГМО, в тому числі прав власників зареєстрованих генетично модифікованих сортів рослин.";

частину третю після слів "в галузі" доповнити словами "біологічної безпеки" далі за текстом.

24) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Дозволи на ввезення продукції, що містить або складається з ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей; на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні ГМО; на вивільнення ГМО у відкритій системі надаються на безоплатній основі центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, передбачених статтями 8 - 111 цього Закону, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Строк розгляду заяви та відповідних документів для видачі дозволів, зазначених у частині першій цієї статті, або відмови у їх видачі становить не більше 45 днів з дня подачі документів.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність позитивних висновків державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);

відсутність протоколів громадських слухань щодо проведення державної апробації (випробовувань) (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);

отримання наукової інформації про небезпеку ГМО для здоров'я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

отримання наукової інформації, яка може призвести до переоцінки ризику щодо впливу ГМО на здоров'я людини та навколишнє природне середовище в напрямі його підвищення;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу не повинен перевищувати строку дії дозволу на ввезення незареєстрованих в Україні ГМО, виданого державою-імпортером, або дозволу на транзитне переміщення ГМО, виданого в іншій державі (у разі транзитного переміщення через територію іноземної держави), крім дозволу на проведення державної апробації (випробувань) ГМО у відкритій системі, який діє протягом строку проведення державної апробації (випробувань) ГМО, але не більш як п'ять років.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Розмір тарифів на проведення експертиз, які є підставою для видачі зазначених дозволів, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади".

2. До Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532; із змінами, внесеними законами України від 8 липня 2011 року N 3677-VI, від 3 листопада 2011 року N 3995-VI, від 13 березня 2012 року N 4496-VI, від 22 березня 2012 року N 4619-VI та від 24 травня 2012 року N 4840-VI) такі зміни:

пункт 147 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у строк шість місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. В. Рибак

Опрос