Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях передачи в аренду либо концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности"

Проект закона Украины от 17.09.2013 № 3247
Дата рассмотрения: 17.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 11, ст. 71) зміни, шляхом викладення їх в наступній редакції:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості передачі в концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

Цей Закон визначає особливості передачі в концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, особливості концесії таких об'єктів.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону термін "об'єкт концесії" вживається у такому значенні - майно цілісного майнового комплексу або системи цілісних майнових комплексів підприємств централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що перебувають у комунальній власності, забезпечують (призначені) та достатні для провадження господарської діяльності у сферах водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла та які можуть бути передані у концесію.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про концесії" з врахуванням особливостей встановлених цим Законом.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані з:

передачею в концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності;

передачею в концесію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що перебувають у комунальній власності, які можуть бути добудовані з метою їх використання для провадження діяльності у сферах водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла;

наданням концесії на створення (будівництво) об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення;

господарським використанням об'єктів концесії відповідно до цього Закону.

2. Відносини концесії об'єктів, визначених у частині першій цієї статті регулюються законом України "Про концесії" та іншими законодавчими актами з врахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 3. Порядок прийняття рішення про надання концесії

1. Рішення про передачу в концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, приймають:

стосовно об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади села, селища, міста, - відповідні сільські, селищні, міські ради;

стосовно об'єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад і в управлінні районної, обласної ради, - відповідна районна, обласна рада за дорученням відповідних рад територіальних громад.

2. Перелік майна, що входить до складу об'єкта концесії, визначається відповідними органами самоврядування.

3. Передача об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в концесію здійснюється за ініціативою юридичних та фізичних осіб, які можуть бути концесіонерами відповідно до цього Закону, або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад чи місцевих органів виконавчої влади.

4. Заяву (подання), в якій міститься ініціатива щодо передачі об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в концесію, заінтересовані особи (органи) подають відповідній раді, для розгляду на пленарних засіданнях відповідних рад. За результатами розгляду заяви (подання) рада приймає рішення про пропозицію передачі об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення в концесію або про відмову в його передачі в концесію.

5. При прийнятті рішення про пропозицію щодо передачі об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в концесію або про відмову в його передачі в концесію одержання висновків органів Антимонопольного комітету України про можливість концесії та про умови договору концесії не є обов'язковим.

6. У разі прийняття відповідною радою рішення про пропозицію передачі в концесію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, здійснюється організаційно-технічна підготовка цього об'єкта до передачі в концесію. Після завершення такої підготовки оголошується конкурс на право отримання об'єкта в концесію.

7. У разі прийняття відповідною радою рішення про відмову в передачі в концесію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, повторно до розгляду цього питання рада може повернутися не раніше, ніж через один рік з дня прийняття такого рішення.

Стаття 4. Вимоги до претендентів на концесію

1.Концесіонером об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути юридична особа, тимчасове об'єднання юридичних осіб, фізична особа - підприємець, які відповідають кваліфікаційним вимогам у повному обсязі, зокрема мають відповідну дозвільну документацію, матеріально-технічну базу, штат спеціалістів.

2. Не можуть бути претендентами комунальні підприємства, а також господарські підприємства, у статутному фонді яких частка комунальної власності перевищує 25 відсотків.

3. Особа, з якою укладено договір концесії щодо об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, зобов'язана протягом трьох місяців з дня підписання відповідного договору (з дня здачі об'єкта в експлуатацію, якщо об'єкт був збудований, добудований чи відновлений відповідно до умов концесійного договору) забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної бази та штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності, для якої об'єкт береться в концесію, і одержати ліцензію на відповідний вид діяльності.

4. Під час концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення (їх структурних підрозділів) на період отримання концесіонером необхідних дозвільних документів, концесіонер має право на оплатній основі проводити господарську діяльність на об'єкті концесії на підставі дозвільних документів, що були видані підприємству, майно цілісного майнового комплексу якого (його структурного підрозділу) було передано в концесію, але не більш, як протягом трьох місяців з дня укладення договору концесії.

5. Користування дозвільними документами підприємства, майно цілісного майнового комплексу якого (його структурного підрозділу) було передано в концесію здійснюється за умов грошової компенсації концесіонером витрат підприємства, пов'язаних з отриманням дозвільних документів пропорційно проміжку часу такого користування, починаючи з дня укладання договору концесії та до дня отримання концесіонером дозвільних документів.

Стаття 5. Організаційно-технічна підготовка об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення до передачі в концесію

1. У строк, визначений відповідною радою, але не більш як протягом шести місяців з дати прийняття нею рішення про пропозицію щодо передачі в концесію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, орган, уповноважений управляти комунальним майном, спільно з підприємством, у господарському віданні або оперативному управлінні якого перебуває такий об'єкт, здійснює його організаційно-технічну підготовку до передачі в концесію.

2. Організаційно-технічна підготовка об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в концесію включає:

проведення інвентаризації об'єкта та внесення її результатів до відповідного реєстру з приміткою - об'єкт концесії;

проведення технічного обстеження об'єкта відповідно до вимог нормативних актів;

впорядкування і відновлення технічної та будівельної документації щодо такого об'єкта;

визначення ринкової вартості об'єкта шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" за рахунок підприємства, на балансі якого перебуває такий об'єкт;

виділення земельної ділянки, закріпленої за об'єктом, у натурі (на місцевості), оформлення землевпорядної документації.

Стаття 6. Особливості проведення концесійного конкурсу

1. Підготовка та проведення конкурсу щодо визначення з числа претендентів переможця здійснюється відповідно до Закону України "Про концесії" з врахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Уповноважений орган управління розробляє:

експлуатаційну програму, в якій визначає комплекс заходів, спрямованих на ефективне використання об'єкту концесії; Експлуатаційна програма здійснюється концесіонером за рахунок власних або залучених (за винятком бюджетних) коштів у розмірі суми витрат, що пов'язані з ремонтом та відновленням об'єкту концесії та відносяться до складу витрат концесіонера у поточному періоді, але не менше суми амортизаційних відрахувань, нарахованих на об'єкт концесії, за вказаний період;

економічну програму з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням щодо поліпшення об'єкту концесії (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція, тощо) з метою підвищення техніко-експлуатаційних можливостей об'єкту концесії. Економічна програма здійснюється концесіонером за рахунок власних або залучених (за винятком бюджетних) коштів. Поліпшення, здійснені концесіонером за рахунок власних коштів згідно економічної програми, відображаються концесіонером як капітальні інвестиції, не включаться до вартості об'єкта концесії, є його власністю і можуть бути компенсовані концесієдавцем у випадках, передбачених цим Законом.

3. У разі якщо надаватиметься концесія на створення (будівництво) об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, проводиться тільки підготовка проекту конкурсної документації (у тому числі умов конкурсу) і, за потреби, виділення у натурі (на місцевості) земельної ділянки, яка буде закріплена за об'єктом.

4. Конкурсна комісія в десятиденний строк з дня свого утворення розміщує у друкованому засобі масової інформації відповідної місцевої ради (за його відсутності - у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному цією радою) інформацію про оголошення конкурсу. Конкурсна комісія також надсилає інформацію щодо об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення, які забезпечують (розраховані на забезпечення) послугами з централізованого водопостачання і водовідведення не менш як десять тисяч фізичних осіб, а також щодо об'єктів централізованого теплопостачання з сумарною потужністю джерел теплової енергії не менше 50 Гкал на годину для розміщення на офіційному Інтернет-сайті центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

5. Орган, уповноважений управляти комунальним майном, додатково:

готує проект конкурсної документації з врахуванням особливостей приймання-передачі та експлуатації об'єкта концесії; перелік кваліфікаційних вимог, яким має відповідати претендент;

здійснює розрахунки та економічне обґрунтування необхідності надання бюджетних коштів на ремонт, реконструкцію та/або модернізацію відповідних об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, переданих в концесію.

надає необхідну інформацію щодо вимог з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.

6. Претендент готує та надає програму підвищення ефективності використання об'єкту концесії, яку має реалізувати за рахунок власних та залучених (за винятком бюджетних) коштів.

7. У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу підприємства (його структурним підрозділом), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.

8. З переможцем конкурсу після погодження всіх умов і схвалення остаточної редакції відповідною радою укладається договір концесії. Погодження умов договору та його підписання покладається на орган або посадову особу місцевого самоврядування, уповноважену на це відповідною радою, визначеною у статті 3 цього Закону. Концесієдавцем у договорі виступає відповідна рада. Умови договору, що укладається з переможцем конкурсу, не повинні відрізнятися від тих умов конкурсу, які стали підставою для визнання його переможцем.

Стаття 7. Істотні умови договору концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

1. Істотними умовами договору концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, крім визначених законом України "Про концесії" можуть бути але не виключно:

обсяги та графік виконання експлуатаційної програми та фінансові гарантії концесіонера щодо непогіршення технічного стану об'єкта концесії;

обсяги та графік виконання економічної програми та фінансові гарантії концесіонера щодо належного її фінансування за рахунок власних та залучених (за виключенням бюджетних) коштів;

обсяги всіх видів державної підтримки за рахунок фінансових механізмів, в тому числі і за рахунок визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, що надаються концесіонеру у разі необхідності;

умови та порядок відшкодування витрат концесіонера по виконанню економічної програми;

обсяги та графік виконання програми підвищення ефективності та фінансові гарантії концесіонера щодо належного її фінансування за рахунок власних та залучених (за виключенням бюджетних) коштів;

порядок та умови компенсації майна (основних засобів), яке було придбане/створене концесіонером у ході реалізації програми підвищення ефективності;

порядок та умови нарахування амортизації на об'єкт концесії та використання амортизаційних відрахувань

умови та обсяги покриттям існуючої заборгованості із заробітної плати та страхових внесків до фондів, що склалася на момент передачі об'єкта в концесію;

порядок та умови списання (виведення з експлуатації) майна в складі об'єкта концесії;

страхування об'єкта концесії за рахунок концесіонера;

обов'язки щодо утримання об'єкта концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності.

обов'язки концесіонера щодо дотримання нормативів витрат і технологічних втрат питної води та/або теплової енергії, встановлених відповідними органами державного регулювання;

наявність необхідної дозвільної документації;

порядок здійснення концесієдавцем контролю за дотриманням концесіонером умов концесійного договору.

відповідальність сторін, у тому числі відповідальність концесіонера за безпеку експлуатації об'єкта;

забезпечення виробництва продукції в обсягах та за визначеними показниками якості;

забезпечення застосування раціональних, екологічно безпечних і нешкідливих технологій.

2. У разі необхідності отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції договір повинен містити відкладальну умову щодо набуття прав на об'єкт концесії після отримання відповідного дозволу органу Антимонопольного комітету України.

3. У договорі концесії визначається комплекс додаткових зобов'язань концесіонера щодо поліпшення якості надання відповідних послуг(робіт) та/або розвитку об'єкта концесії (бізнес-план) строком не менш як на п'ять років. При цьому для реалізації таких зобов'язань (бізнес-плану) сторони визначають у договорі розмір чинних на день його укладення цін (тарифів) на комунальні послуги (роботи), що вироблятимуться та/або надаватимуться концесіонером.

Стаття 8. Нотаріальне посвідчення договорів концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

1. Договори концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, підлягають нотаріальному посвідченню у встановленому порядку.

2. У разі, якщо інше не передбачено договором, витрати на проведення нотаріального посвідчення договору концесії несе концесіонер.

Стаття 9. Повідомна реєстрація (облік) договорів концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

1. Укладений договір концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення (їх структурних підрозділів) реєструються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства відповідно до Закону України "Про концесії" з врахуванням особливостей передбачених цією статтею.

Реєстрація договорів концесії є повідомною і здійснюється безоплатно.

2. Для реєстрації договору концесії концесієдавець протягом тридцяти днів з моменту укладання концесійного договору подає до центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства заяву про реєстрацію концесійного договору разом з належним чином завіреними копіями договору з усіма додатками до нього та свідоцтва про державну реєстрацію концесіонера як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Заява подається у довільній формі та має містити інформацію про: повну назву об'єкта концесії; дату та підстави внесення об'єкту концесії до відповідного реєстру об'єктів комунальної власності з приміткою - об'єкт концесії.

3. У випадку виявлення будь-яких помилок, розбіжностей (неточностей) тощо між даними, зазначеними у заяві та офіційними даними, наявними у центральному органі виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, останній може письмово звернутися до заявника з пропозицією усунути виявлені недоліки. Після усунення недоліків заява подається на реєстрацію повторно.

4. Протягом п'яти робочих днів з дня надходження зазначених документів центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства здійснює реєстрацію договору і протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації надсилає концесіонеру, виконавчому органу відповідної ради та Фонду державного майна України письмове підтвердження із зазначенням реєстраційного номера договору та дати реєстрації.

5. Передбачена цією статтею реєстрація договору концесії центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері житлово-комунального господарства та внесення об'єкту концесії до відповідного реєстру об'єктів комунальної власності, є однією з умов, за яких можливе виділення коштів з Державного бюджету України на ремонт, реконструкцію та/або модернізацію відповідних об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, переданих в концесію.

Розділ II. ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕСІЇ ОБ'ЄКТІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДО-, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

Стаття 10. Особливості концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

1.Концесіонер зобов'язаний. використовувати державне майно у складі об'єкта концесії відповідно до його призначення, підвищувати ефективність використання майна за рахунок поліпшень, технічного переоснащення, реконструкції та модернізації, виробляти та/або надавати в обсягах і належної якості відповідні комунальні послуги (роботи), що визначені концесійним договором, з використанням переданого в концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення.

2.Концесіонер не має права передавати повністю або частково третім особам свої майнові права, що визначені концесійним договором або стосуються переданого йому в концесію об'єкта. Концесіонер має право на договірній основі залучати до виконання спеціальних робіт на переданому в концесію об'єкті третіх осіб.

3. У разі якщо концесійним договором передбачено виключне право концесіонера на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об'єктом централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення, це право не може повністю або частково бути передано третім особам концесієдавцем без згоди концесіонера або концесіонером без згоди центральних органів виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за умови внесення відповідних змін до страхових та фінансових гарантій концесіонера на термін, що не перевищує строків концесійного договору. У такому випадку концесіонер та третя особа несуть солідарну відповідальність

4. Концесіонер за власний рахунок зобов'язаний підтримувати об'єкт концесії в належному технічному стані у рамках виконання експлуатаційної програми.

Відновлювальні роботи проводяться концесіонером у визначені концесійним договором строки за рахунок амортизаційних відрахувань на об'єкт концесії.

5. Амортизаційні відрахування, порядок використання яких віднесений до суттєвих умов договору концесії, не можуть бути використані концесіонером на здійснення економічної програми та програми підвищення ефективності використання об'єкту концесії, які концесіонер зобов'язаний виконати за власні або залучені (за винятком бюджетних) кошти.

6.Концесійні платежі вносяться концесіонером у розмірі, визначеному концесійним договором. Концесійні платежі вносяться виключно грошовими коштами, у безготівковій формі у строки, встановлені договором концесії, незалежно від наслідків господарської діяльності концесіонера.

7. Концесійні платежі розраховуються та сплачуються відповідно до вимог Закону України "Про концесії" з врахуванням особливостей встановлених цим Законом.

8.Контроль за виконанням концесіонером умов договору концесії здійснюють органи, визначені Законом України "Про концесії", з врахуванням особливостей встановлених цим Законом.

9. Земельні ділянки, які необхідні для розміщення та експлуатації об'єктів, переданих у концесію, надаються концесіонеру у порядку, визначеному Земельним кодексом.

Стаття 11. Поліпшення об'єкта концесії

1. Нарахування амортизації на переданий в концесію об'єкт (основні засоби) у тому числі, поліпшений, створений /придбаний відповідно до умов концесійного договору, здійснюється концесіонером та погоджується концесієдавцем. Метод нарахування амортизації на основні засоби, які є об'єктом концесії, визначає концесієдавець.

2. Концесіонер повинен відповідно до умов концесійного договору, в рамках економічної програми, за рахунок власних або залучених (за виключенням бюджетних) коштів здійснювати поліпшення об'єкта, отриманого в концесію.

3. Поліпшення, здійснені концесіонером за рахунок власних або залучених (за виключенням бюджетних) коштів згідно економічної програми, є власністю концесіонера і можуть бути компенсовані концесієдавцем у випадках, передбачених Законом "Про концесії". У разі компенсації такі поліпшення стають комунальною власністю та включаються до бази розрахунку концесійних платежів.

4. Майно, поліпшене, створене/придбане концесіонером за власний рахунок без погодження з концесієдавцем, є об'єктом права комунальної власності та не підлягає компенсації.

5. Майно, створене/придбане концесіонером за рахунок власних коштів у рамках програми підвищення ефективності, є власністю концесіонера.

Витрати концесіонера по виконанню програми підвищення ефективності після закінчення строку договору концесії можуть бути компенсовані концесієдавцем за залишковою вартістю створених/придбаних концесіонером об'єктів. Після компенсації таке майно переходить у комунальну власність.

6. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю концесіонера, використовуються концесіонером відповідно до законодавства України.

Стаття 12. Договір концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, підстави для його дострокового припинення

1. До відносин за договором концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення застосовуються положення Закону "Про концесію" з врахуванням особливостей встановлених цим Законом.

2. Строк дії договору концесії визначається сторонами і не може бути менше 10 та більше 50 років.

3. Об'єкт концесії повинен бути переданий концесіонеру протягом шести місяців з дня укладення договору на підставі акту приймання-передачі.

Концесієдавець зобов'язаний повідомити концесіонера про особливі властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна концесіонера чи призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.

4. Дія договору концесії достроково припиняється у разі:

знищення зазначеного об'єкта - з моменту встановлення факту такого знищення;

ліквідації юридичної особи - концесіонера;

систематичного невиконання (протягом трьох місяців) або грубого порушення концесіонером умов концесійного договору;

неодержання концесіонером протягом 3 місяців з дня укладення договору концесії необхідних дозвільних документів на провадження господарської діяльності;

за рішенням суду;

за взаємною згодою сторін;

в інших випадках, передбачених законом.

5. Припинення дії концесійного договору не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором, що на момент його припинення залишилися невиконаними. Зобов'язання щодо виробництва та/або надання відповідних товарів та послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесіонер несе до повернення об'єкта концесії концесієдавцю.

6. З метою забезпечення виробництва та/або надання відповідних товарів та послуг у встановленому договором обсязі та належної якості, концесієдавець має право вимагати відстрочення припинення дії концесійного договору на строк до одного року, крім випадків припинення договору внаслідок знищення переданого в концесію об'єкта.

Стаття 13. Порядок повернення об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення у разі припинення договору концесії

1. У разі припинення дії концесійного договору концесіонер повертає концесієдавцеві відповідний об'єкт концесії у строк, встановлений у концесійному договорі, разом з усіма поліпшеннями, створеннями/придбаваннями такого об'єкта проведеними за весь час дії договору концесії, в стані, придатному для подальшого використання об'єкта за його призначенням та не обтяженим правами третіх осіб відповідно Закону України "Про концесію" та цього закону. Об'єкт підлягає поверненню концесієдавцю (крім випадків припинення дії договору внаслідок знищення об'єкта концесії) протягом 10 календарних днів з дня припинення дії договору.

2. У разі припинення дії договору концесії внаслідок знищення об'єкта концесії, що був застрахований на користь концесіонера, останній зобов'язаний за власний рахунок відновити об'єкт та передати його концесієдавцеві.

3. Про повернення об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт приймання-передачі.

Розділ III. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникають при укладанні договорів концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності.

Щодо правовідносини, які виникли до набрання чинності Законом, його положення застосовуються до тих правовідносин, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

3. Відносини, що виникли з договорів оренди, укладених до набрання чинності цим Законом, регулюються законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, якщо сторони договору не погодять між собою іншого.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування привести у відповідність до вимог цього Закону договори концесії, які були укладені до набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос