Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности управления, использования и сохранения государственного имущества

Проект закона Украины от 16.09.2013 № 3240
Дата рассмотрения: 16.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності управління, використання та збереження державного майна

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину третю статті 12 Закону України "Про концесії" N 997-XIV, від 16.07.99 (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"3. Методика розрахунку концесійних платежів затверджується Кабінетом Міністрів України з врахуванням ринкової вартості об'єкту концесії, співвідношення середньої фондовіддачі у відповідній галузі та середньої фондовіддачі у народному господарстві, рівня рентабельності.

Граничний розмір концесійного платежу не може бути меншим за розмір амортизаційних відрахувань нарахованих на об'єкт концесії за відповідний квартал.".

2. В Законі України "Про електроенергетику" від 16.10.97 (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

"власник об'єкта електроенергетики - юридична чи фізична особа у якої об'єкти електроенергетики перебувають на правах власності ";

2) у частині шостій статті 15 слова "виробнику електричної енергії " замінити словами "власнику об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію ";

3) частину шосту доповнити реченням такого змісту:

"Гарантію походження електричної енергії отримує лише власник об'єкта електроенергетики. ";

4) у частині другій статті 171 після слів "суб'єкта господарювання " перед комою доповнити словами "- власника об'єкта електроенергетики ";

5) у частинах четвертій-сьомій статті 171 після слів "суб'єктів господарювання " перед комою доповнити словами "- власників об'єктів електроенергетики ";

6) у частині дев'ятій статті 171 слова "експлуатують мікро-, міні- або малі гідроелектростанції " замінити словами "є власниками мікро-, міні- або малих гідроелектростанцій ";

7) у частинах дванадцятій, тринадцятій та п'ятнадцятій статті 171 після слів "суб'єктів господарювання " доповнити словами "- власників об'єктів електроенергетики ".

3. В Господарський кодекс України N 436-IV від 16.01.2003 (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22):

1) статтю 141 доповнити частиною п'ятою наступного змісту:

"5. Державне майно може бути передано у господарське відання або оперативне управління виключно державним унітарним підприємствам та бюджетним установам.";

2) статтю 141 доповнити частиною шостою наступного змісту:

"6. Комунальне майно може бути передано у господарське відання або оперативне управління виключно комунальним унітарним підприємствам.";

У зв'язку з цим частини п'ять шість, сім вважати частинами сім, вісім, дев'ять відповідно.

3) у частині сім статті 141 слова "державній власності" замінити словами "державній та комунальній власності", а слова "державних підприємств" відповідно словами "державних та комунальних підприємств";

4) частину дев'ять статті 141 викласти в наступній редакції:

"9. Майно, яке належить до основних фондів підприємств державної та комунальної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, бути вкладом у спільну діяльність, передане до статутного капіталу господарських організацій, і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження. "

4. В Законі України "Про управління об'єктами державної власності", N 185-V від 21.09.2006 (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, із наступними змінами) статтю 11 доповнити частиною десять в такій редакції:

"10. Не допускається використання суб'єктами господарювання майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, або залишилося після ліквідації підприємств та організацій на без договірній, безоплатній основі. ".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос