Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения безопасности торгового мореплавания и развития потенциала украинской морской отрасли)

Проект закона Украины от 13.09.2013 № 3239
Дата рассмотрения: 31.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення безпеки торговельного мореплавства і розвитку потенціалу української морської галузі)

Верховна Рада України постановляє:

I. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349):

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Завдання Кодексу торговельного мореплавства України

Кодекс торговельного мореплавства України регулює відносини, що виникають з торговельного мореплавства.

Під торговельним мореплавством у цьому Кодексі розуміється діяльність, пов'язана з використанням суден для:

перевезення вантажів, пасажирів та їх багажу, пошти;

лоцманського і криголамного проведення;

виконання буксирних, пошукових і рятувальних операцій;

будування та експлуатації морських шляхів, гідротехнічних, підводно-технічних та інших подібних робіт;

піднімання майна, що затонуло;

розвідки, розробки та видобування природних ресурсів;

охорони та збереження навколишнього природного середовища;

інших господарських, наукових і культурних цілей.;

2. У статті 7 після слів "в порядку, передбаченому" записати слова "Конституцією України та";

3. У пункті другому частини першої статті 15 перед словами "охорона промислів" записати слова "нагляд за безпекою судноплавства";

4. Статтю 28 доповнити частиною другою такого змісту:

"Свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України і судновий білет втрачають чинність у разі втрати судном права плавання під Державним Прапором України".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

II. У Законі України "Про морські порти" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 7, ст. 65):

1. Частину першу статті 13 доповнити пунктами 9 і 10 такого змісту:

"9) розвитку портової інфраструктури та збільшення кількості робочих місць;

10) підвищення (за необхідності) кваліфікації працівників підприємств (стивідорних компаній) державної форми власності в порядку, передбаченому трудовим законодавством.";

2. Статтю 26 доповнити новими частинами третьою - четвертою п'ятою у такій редакції:

"3. У випадку, якщо об'єкт, відносно якого прийнято рішення щодо передачі в концесію в установленому законом порядку, перебуває в користуванні (управлінні, експлуатації) суб'єкта господарювання на основі договору оренди, управління, спільної діяльності, інвестиційного договору або іншого договору, незабороненого законом, і такий суб'єкт господарювання належним чином виконував свої зобов'язання відносно такого об'єкта і має намір отримати його в концесію, Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган виконавчої влади може прийняти рішення щодо передачі такого об'єкта в концесію зазначеному суб'єкту господарювання без проведення концесійного конкурсу, шляхом узгодження суттєвих умов договору концесії.

4. Якщо для здійснення концесійної діяльності необхідна земельна ділянка державної або комунальної власності, розташована під об'єктом концесії або прилягаюча до нього земельна ділянка, така земельна ділянка надається в оренду концесіонеру на термін дії концесійного договору відповідно до Земельного кодексу України. Орган, уповноважений розпоряджатися такою земельною ділянкою, зобов'язаний надати таку земельну ділянку в оренду концесіонеру не пізніше, ніж протягом 6 місяців з моменту укладення договору концесії.

3. Частину другу Розділу VI "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 11 такого змісту:

11) у Законі України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 41, ст. 372):

абзац п'ятий статті 2 викласти в такій редакції: "вибір концесіонерів переважно на конкурсній основі, крім випадків, передбачених законом;";

в абзаці сьомому частини другої статті 3 слово "морських" замінити словами "морських терміналів та об'єктів портової інфраструктури на території морських портів".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос