Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения состава, содержания и порядка согласования документации по землеустройству

Проект закона Украины от 12.09.2013 № 3238
Дата рассмотрения: 12.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

1) пункт "ґ" частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

"ґ) забезпечення проведення державної експертизи документації із землеустрою у випадку та порядку, передбаченому законодавством, ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин;";

2) у частині першій статті 152:

у абзаці третьому слова "проектом рекультивації земель" замінити словами "робочим проектом землеустрою щодо охорони земель";

у абзаці дев'ятому слова "проектами землеустрою, щодо" замінити словами "робочими проектами землеустрою щодо охорони земель, стосовно";

3) у частині четвертій статті 35 слова "технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку" замінити словами "документації із землеустрою, за якою здійснювалось формування земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)";

4) у частині другій статті 52 слова "технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку" замінити словами "документації із землеустрою, за якою здійснювалось формування земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)";

5) у частині четвертій статті 66 слова "проектом рекультивації" замінити словами "робочим проектом землеустрою щодо охорони земель";

6) у статті 791:

абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:

"шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів; проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;";

доповнити частину другу абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"шляхом проведення інвентаризації земель державної чи комунальної власності, у випадках, передбачених Законом;

шляхом визначення меж земельних ділянок за проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення; проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв).";

у частині дванадцятій слова "проектами землеустрою із впорядкування існуючих землеволодінь" замінити словами "технічною документацією щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)";

7) перше речення частини п'ятої статті 111 викласти в такій редакції:

"Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів іншій документації із землеустрою.";

8) статтю 176 виключити;

9) у частині першій статті 184:

пункт "ґ" виключити;

пункт "и" викласти в такій редакції:

"и) здійснення авторського нагляду за реалізацією заходів, передбачених документацією із землеустрою;";

10) статтю 186 викласти в такій редакції:

"186. Погодження і затвердження документації із землеустрою

1. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища; структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.

У разі розроблення схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району, така документація із землеустрою додатково погоджується із відповідними сільськими, селищними, міськими радами та районною державною адміністрацією.

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району затверджуються районною радою.

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста затверджуються відповідною сільською, селищною або міською радою.

2. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.

У разі встановлення меж міст проект також погоджується з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.

Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни).

3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій історико-культурного призначення); центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства (у разі наявності в межах територій земель лісогосподарського призначення); центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства (у разі наявності в межах територій земель водного фонду); органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів також погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та земель водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження, безпосередньо встановлені законом.

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів затверджуються їх замовниками.

4. Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення погоджуються власниками, користувачами, заставодержателями земельних ділянок щодо яких передбачається зміна меж, обмін та інші способи консолідації і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

5. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб'єктами, визначеними законодавством) і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень визначених статтею 122 цього Кодексу.

6. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються відповідною сільською, селищною, міською радою чи районною державною адміністрацією і затверджуються на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у власності (користуванні) одного сільськогосподарського підприємства.

7. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу, і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

8. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу та затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами або районними державними адміністраціями відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

9. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь погоджуються:

щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, - сільською, селищною, міською радою;

щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією.

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь затверджуються замовниками таких проектів.

10. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів погоджуються в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу та затверджуються сільськими, селищними, міськими радами.

11. Проект землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури, а також власниками та користувачами земельних ділянок, які розміщено у межах зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів або її частини.

У разі коли проектом землеустрою передбачається встановлення зон особливого використання земель навколо військових об'єктів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, такий проект також погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.

У разі коли зона особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів або її частина розташована на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, проекти землеустрою розробляються щодо кожної адміністративно-територіальної одиниці та погоджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких встановлюється така зона.

Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів затверджуються замовниками таких проектів.

12. Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель підлягають обов'язковому погодженню центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель, якими, передбачається будівництво меліоративних систем, протиерозійних, гідротехнічних, протизсувних, берегоукріплювальних та інших споруд погоджуються також структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.

Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель затверджуються замовниками таких проектів.

13. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, землевласником (землекористувачем) і затверджується особою, яка набуває право суборенди або сервітуту.

14. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок погоджується:

власником земельних ділянок, у разі якщо ці земельні ділянки перебувають у приватній власності;

органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у разі якщо земельні ділянки перебувають у державній або комунальній власності.

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок затверджується замовником.

15. Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджується замовником технічної документації.

У випадку, коли на підставі матеріалів інвентаризації здійснюється формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій, технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель погоджується в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу, а у випадку віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, визначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій також підлягає погодженню з Верховною Радою України, та затверджується її замовником.

16. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) погодженню не підлягає і затверджується:

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у разі якщо земельна ділянка перебуває у державній або комунальній власності;

власником земельної ділянки, у разі якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності.

17. Розробник подає на погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оригінал документації із землеустрою, а до інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та інших суб'єктів, які здійснюють погодження, - копії документації із землеустрою.

18. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, інші суб'єкти, які зазначені у частинах першій - п'ятнадцятій цієї статті, зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня одержання копії документації із землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про її погодження або про відмову в такому погодженні з обов'язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

19. Підставою для відмови у погодженні документації із землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.

20. Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, іншим суб'єктам, зазначеним у частинах першій - п'ятнадцятій цієї статті, при погодженні документації із землеустрою забороняється вимагати:

додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із землеустрою, встановленого Законом України "Про землеустрій";

надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.

Кожен орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, інший суб'єкт, зазначений у частинах першій - п'ятнадцятій цієї статті, розглядає та погоджує документацію із землеустрою самостійно та незалежно від погодження документації із землеустрою іншими органами.

21. Документація із землеустрою подається для проведення державної експертизи землевпорядної документації у випадках та порядку встановленому Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації".";

11) абзац другий пункту 1 розділу X "Перехідні положення" викласти в такій редакції:

"Установити, що рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року "Про приватизацію земельних ділянок", є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки цим громадянам або їх спадкоємцям відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" за технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).".

2. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282):

1) у частині першій статті 1:

в абзаці четвертому після слів "документація із землеустрою" доповнити словами "(землевпорядна документація)";

після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:

"масив земель сільськогосподарського призначення - сукупність земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що складаються з сільськогосподарських та необхідних для їх обслуговування несільськогосподарських угідь (зокрема, земель під польовими дорогами, меліоративними системами, господарськими шляхами, прогонами, лінійними об'єктами, об'єктами інженерної інфраструктури, а також ярами, заболоченими землями, іншими угіддями, що знаходяться в середині земельного масиву), мають спільні межі та обмежені природними та/або штучними елементами рельєфу (автомобільними дорогами загального користування, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, водними об'єктами тощо);";

У зв'язку з цим абзаци сьомий-дванадцятий вважати абзацами восьмим-тринадцятим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"проект землеустрою - затверджені текстові та графічні матеріали, які містять сукупність економічних розрахунків, карт (планів) та інших документів, що створюються внаслідок проектування заходів з використання та охорони земель і передбачають відповідні технологічні рішення;";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"робочий проект землеустрою щодо охорони земель - сукупність економічних і технічних матеріалів з використання та охорони земель, які вміщують розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис на виконання робіт з охорони земель;";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"стале землекористування - форма та відповідні до неї методи використання земель, що відзначається тривалим користуванням земельною ділянкою без зміни її цільового призначення та погіршення її якісних характеристик, а також забезпечують оптимальні параметри екологічних і соціально-економічних функцій територій;";

після абзацу одинадцятого доповнити абзацом такого змісту:

"технічна документація із землеустрою - сукупність текстових та графічних матеріалів, які визначають необхідний і достатній технічний процес проведення заходів з використання та охорони земель без застосування елементів проектування;";

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;

після абзацу тринадцятого доповнити абзацом такого змісту:

"черезсмужжя - розташування між декількома земельними ділянками, які належать на праві власності одній особі і розташовані в одному масиві земель сільськогосподарського призначення, земельних ділянок, які належать на праві власності іншій особі;";

2) пункт "е" частини першої статті 14 викласти в такій редакції:

"е) проведення державної експертизи документації із землеустрою у випадку та порядку, передбаченому законодавством;";

3) статтю 22 доповнити частиною другою такого змісту:

"Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку документації із землеустрою приймається у випадках, передбаченим цим Законом та Земельним кодексом України. Вказане рішення надається безоплатно та має необмежений термін дії.";

4) статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Документація із землеустрою

Документація із землеустрою розробляється у вигляді схеми, проекту або технічної документації.

Види документації із землеустрою:

а) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

б) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;

в) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;

г) проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення;

ґ) проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

е) проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;

є) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

ж) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

з) проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

и) робочі проекти землеустрою щодо охорони земель;

і) технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;

ї) технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

й) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

к) проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів;

л) технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;

м) технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.

Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно цим Законом.

Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується:

у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;

в електронній формі - електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.";

5) статтю 29 викласти в такій редакції:

"Стаття 29. Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою

Документація із землеустрою включає в себе:

а) завдання на складання відповідного виду документації із землеустрою, погодженого розробником та затвердженого замовником;

б) пояснювальну записку, яка містить інформацію про виконавця робіт, характеристику об'єкта землеустрою, опис виконаних робіт;

в) текстові матеріали;

г) графічні матеріали.";

6) у статті 30 слова "та іншими законами України" виключити;

7) у статті 31 після слів "Зміни до документації із землеустрою вносяться" доповнити словами "особою, яка може бути розробником документації із землеустрою відповідно до вимог цього Закону,";

8) у частині другій статті 39 слова "схем і проектів використання та охорони земель" замінити словами "схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць і робочих проектів землеустрою щодо охорони земель";

9) статтю 42 викласти в такій редакції:

"Стаття 42. Технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України

Державний кордон України визначається рішеннями Верховної Ради України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Матеріали щодо визначення державного кордону України готує комісія, створена Кабінетом Міністрів України, яка узгоджує з відповідною комісією суміжної держави питання визначення державного кордону України.

На основі узгодженого рішення цих комісій готується протокол визначення державного кордону України і відповідні графічні матеріали, які погоджуються Кабінетом Міністрів України і подаються на розгляд Верховної Ради України.

На підставі рішення Верховної Ради України розробляється технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України, яка включає:

а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в) матеріали щодо визначення державного кордону України, підготовлені комісією, створеною Кабінетом Міністрів України;

г) рішення Верховної Ради України;

ґ) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;

д) кадастровий план земельної ділянки;

е) матеріали погодження технічної документації із землеустрою.";

10) статтю 43 виключити;

11) статтю 44 виключити;

12) частину другу статті 45 викласти в такій редакції:

"Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць розробляються на територію відповідного району, села, селища, міста.

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району розробляються за рішенням районної ради.

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста розробляються за рішенням сільської, селищної, міської ради.

Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць включає:

а) завдання на складання схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

б) пояснювальну записку;

в) рішення відповідної районної, сільської, селищної або міської ради про надання дозволу на розроблення схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

г) характеристика природних умов адміністративно-територіальної одиниці;

ґ) сучасний стан використання та охорони земель в межах адміністративно-територіальної одиниці;

д) картограма категорій земель у розрізі угідь в межах відповідної території;

е) картограма крутизни схилів;

є) картограма агровиробничих груп ґрунтів;

ж) еколого-економічне обґрунтування використання та охорони земель;

з) техніко-економічні показники схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

и) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;

і) перспективний стан використання та охорони земель в межах адміністративно-територіальної одиниці;

ї) схема запланованих заходів щодо раціонального використання та охорони земель;

й) матеріали погодження схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць.";

13) статтю 47 викласти в такій редакції:

"Стаття 47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів розробляються з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу, створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму, створення приміських зелених зон, збереження і використання об'єктів культурної спадщини, проведення науково-дослідних робіт, встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, а також для визначення в натурі (на місцевості) меж охоронних зон та інших обмежень у використання земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, та інформування про зазначені обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб.

Проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів визначаються місце розташування і розміри земельних ділянок, власники земельних ділянок, землекористувачі, у тому числі орендарі, межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів, а також встановлюється режим використання та охорони їх територій.

У разі зміни землевласника та землекористувача, у тому числі орендаря, у межах цих територій вони зобов'язані забезпечувати режим охорони земельних ділянок і їх збереження відповідно до встановленого правового режиму використання.

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів включають:

а) завдання на складання проекту землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в) рішення замовника про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;

г) характеристику території із визначенням режиму використання земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;

ґ) довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

д) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;

е) експлікацію земель та земельних ділянок за угіддями, землевласниками і землекористувачами, в тому числі земельних ділянок щодо яких встановлені обмеження у їх використанні;

є) експлікацію земель та земельних ділянок які включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та земель водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;

ж) план організації території із відображенням угідь, землевласників і землекористувачів, в тому числі земельних ділянок щодо яких встановлені обмеження у їх використанні;

з) план меж земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та водного фонду, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;

и) креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та меж земельних ділянок щодо яких встановлено обмеження у їх використанні;

і) акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

ї) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;

й) матеріали погодження проекту землеустрою.";

14) доповнити Закон статтями 471 та 472 такого змісту:

"Стаття 471. Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів

Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів розробляються у разі розташування зазначеної зони з метою забезпечення функціонування зазначених військових об'єктів, захисту населення, господарських об'єктів і навколишнього природного середовища від впливу аварійних ситуацій, стихійного лиха і пожеж, що можуть виникнути на таких об'єктах.

Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів включають:

а) пояснювальну записку;

б) завдання на розроблення проекту землеустрою;

в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;

г) письмові згоди землевласників (землекористувачів), засвідчені нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельних ділянок в порядку, встановленому законом) або рішення суду;

ґ) розрахунок розміру збитків власникам землі та землекористувачам (у випадках, передбачених законом);

д) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;

е) перелік земельних ділянок та їх площа, які перебувають у власності та користуванні у зоні особливого режиму та щодо яких встановлюються обмеження у використанні;

є) перелік земельних ділянок та їх площа, які неможливо використовувати за цільовим призначенням;

ж) матеріали погодження проекту землеустрою;

з) план існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь і землекористувань;

и) кадастрові плани земельних ділянок.

Стаття 472. Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення

Проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення можуть передбачатись заходи щодо:

а) обміну земельних ділянок, розташованих у земельному масиві, на інші рівноцінні земельні ділянки згідно з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)";

б) об'єднання суміжних земельних ділянок їх власником відповідно до закону;

в) зміни меж та впорядкування угідь земель та земельних ділянок;

г) інших способів консолідації земель, які не суперечать законодавству.

Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення включають:

а) завдання на складання проекту землеустрою;

б) пояснювальну записку, яка містить обґрунтування необхідності розроблення проекту землеустрою;

в) рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;

г) експлікація земель та земельних ділянок, які підлягають консолідації (із зазначенням власників та користувачів земельних ділянок; кадастрових номерів (у разі наявності); цільового призначення; нормативної грошової оцінки земельних ділянок);

ґ) копії документів, що посвідчують право власності або користування земельними ділянками (у разі консолідації земель, які знаходяться у власності або користуванні);

д) письмові згоди землевласників, землекористувачів, заставодержателів, засвідчені нотаріально на здійснення заходів передбачених консолідацією земель (у разі консолідації земель, які знаходяться у власності, користуванні, заставі);

е) письмові згоди землевласників, землекористувачів на встановлення заборони на відчуження, надання у користування земельних ділянок, які підлягають консолідації;

є) викопіювання із кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням земельних ділянок, що входять до масиву земель сільськогосподарського призначення, який підлягає консолідації;

ж) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;

з) відомості про обчислення площ;

и) експлікація земель та земельних ділянок, межі та/або угіддя яких змінені (з визначенням кадастрових номерів земельних ділянок, їх існуючих та проектних площ, площ угідь кожної земельної ділянки);

і) розрахунки розміру відшкодування збитків, завданих у зв'язку із здійсненням заходів, передбачених проектом, суб'єктам консолідації, а також третім особам;

ї) кадастрові плани (у випадках, передбачених законом);

й) зведений план, на якому відображається масив земель сільськогосподарського призначення, який підлягає консолідації;

к) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);

л) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);

м) матеріали погодження проекту землеустрою.";

15) доповнити Закон статтею 49 такого змісту:

"Стаття 49. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій включають:

а) завдання на складання проекту землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про приватизацію земель;

г) список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю);

ґ) матеріали нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь підприємства;

д) схема розподілу земель підприємств, установ, організацій на землі що передаються у приватну власність та залишаються у державній або комунальній власності (лісогосподарського призначення, водний фонд, резервний фонд);

е) матеріали розрахунків вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах;

є) схема поділу сільськогосподарських угідь, що підлягають приватизації на земельні ділянки;

ж) матеріали погодження проекту землеустрою.";

16) доповнити Закон статтею 491 такого змісту:

"Стаття 491. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляється з метою визначення місця розташування земельних ділянок, їх меж та площ сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), їх цільове призначення, дії обмежень у використанні земельних ділянок, у тому числі земельних сервітутів.

У разі необхідності в проектах землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) здійснюється перерахунок розміру в умовних кадастрових гектарах та вартості земельної частки (паю).

Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу, виключаються:

деградовані, малопродуктивні, а також техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації;

заболочені землі;

землі, на яких розміщені розвідані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких затверджені у встановленому законодавством порядку;

інші землі, які недоцільно використовувати для сільськогосподарських потреб.

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) включають:

а) завдання на складання проекту землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

г) список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю);

ґ) матеріали розрахунку (перерахунку у разі потреби) вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах;

д) схему поділу на земельні частки (паї);

е) матеріали погодження і затвердження проекту землеустрою;

є) матеріали перенесення меж земельних ділянок приватної, державної або комунальної власності в натуру (на місцевість).";

17) статтю 51 викласти в такій редакції:

"Стаття 51. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб

Проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляється в межах кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту та за межами населеного пункту з метою формування земельних ділянок, на яких передбачається будівництво чи реконструкція об'єктів нерухомого майна.

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб включають:

а) завдання на складання проекту землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або районної державної адміністрації про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою (у випадках, передбачених законом);

г) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;

ґ)відомості про обчислення площ земельних ділянок;

д) копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках (за наявності таких об'єктів);

е) копії правовстановлюючих документів на земельні ділянки (у разі їх наявності);

є) перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

ж) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (у разі їх наявності);

з) кадастрові плани земельних ділянок (у випадках, передбачених законом);

і) план організації території для містобудівних потреб;

ї) план меж зон обмежень у використанні земель (земельних ділянок);

й) матеріали погодження проекту землеустрою.";

18) статтю 52 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, складається із:

а) завдання на складання проекту землеустрою;

б) пояснювальної записки;

в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою (у випадках, передбачених законом);

г) документи, що підтверджують площу землеволодіння (землекористування);

ґ) матеріалів геодезичних та землевпорядних вишукувань;

д) матеріалів ґрунтових обстежень (у разі їх наявності);

е) копій агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок;

є) матеріалів книги історії полів за останні три роки (у разі їх наявності);

ж) матеріалів погодження проекту землеустрою;

з) плану існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень, обтяжень та особливих умов використання земель;

и) схеми розміщення попередників сільськогосподарських культур;

і) плану агровиробничих груп ґрунтів та рельєфу;

ї) схеми агротехнологічних груп ґрунтів;

й) плану організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об'єктів інженерної та соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель;

к) плану організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з визначенням їх типів і видів, з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських культур у сівозміні);

л) матеріалів перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.";

19) частину п'яту статті 53 викласти в такій редакції:

"Проект землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів включає:

а) завдання на складання проекту землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;

г) викопіювання з містобудівної документації (у разі її наявності);

ґ) матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань;

д) реєстри земельних ділянок (земель): наданих у власність (користування) з кадастровими номерами; наданих у власність (користування) без кадастрових номерів; не наданих у власність та користування у розрізі угідь, що використовуються без документів, які посвідчують право на них;

е) реєстри земельних ділянок, на які встановлено обмеження або обтяження;

є) експлікація земельних угідь по землевласниках та землекористувачах;

ж) відомості обчислення площ земельних ділянок;

з) план організації території населеного пункту;

и) викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за їх наявності) та проектних меж відповідного населеного пункту;

і) збірний план земельних ділянок наданих у власність, користування та земельних ділянок, не наданих у власність і користування;

ї) плани сучасного та перспективного використання земель в межах відповідного населеного пункту;

й) план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями, з відображенням наявних обмежень (обтяжень);

к) матеріалів погодження проекту землеустрою.";

20) статтю 54 викласти в такій редакції:

"Стаття 54. Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель

Робочі проекти землеустрою щодо охорони земель складаються з метою реалізації заходів з рекультивації порушених земель, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

Робочий проект землеустрою щодо охорони земель включає:

а) завдання на складання робочого проекту землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення робочого проекту землеустрою;

г) характеристику природних та агрокліматичних умов відповідної території;

ґ) матеріали ґрунтових та інших обстежень;

д) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;

е) техніко-економічні показники робочого проекту землеустрою;

є) проектні рішення з визначення комплексу заходів та обсягу робіт з охорони земель;

ж) розрахунки кошторисної вартості по впровадженню запроектованих заходів з охорони земель;

з) матеріали погодження робочого проекту землеустрою;

и) плани агровиробничих груп ґрунтів та рельєфу;

і) плани запроектованих заходів з охорони земель з відображенням меж обмежень у їх використанні;

й) матеріали перенесення проекту в натуру (на місцевість).";

21) у статті 55:

у назві статті після слів "Технічна документація із землеустрою щодо встановлення" доповнити словом "(відновлення)";

у частинах першій та другій після слова "Встановлення" доповнити словом "(відновлення)";

частину третю виключити;

доповнити статтю частинами восьмою та дев'ятою такого змісту:

"У випадках, коли на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) передбачається здійснити передачу земельних ділянок державної чи комунальної власності у власність чи користування, така технічна документація розробляється на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає:

а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою (у випадках, передбачених законом);

г) згода власника земельної ділянки, для земель державної та комунальної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на відновлення меж земельної ділянки користувачем;

ґ) довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

д) копію документа, що посвідчує фізичну особу, або копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

е) копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі проведення робіт щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості));

є) копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці (у разі їх наявності);

ж) матеріали польових топографо-геодезичних робіт;

з) план меж земельної ділянки, складений за результатами зйомки, на якому відображаються зовнішні межі земельної ділянки із зазначенням власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, усі поворотні точки меж земельної ділянки, лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки, межі вкраплених земельних ділянок із зазначенням їх власників (користувачів);

и) кадастровий план земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);

і) перелік обмежень у використанні земельної ділянки і наявні земельні сервітути;

й) у разі необхідності документ, що підтверджує повноваження особи діяти від імені власника (користувача) земельної ділянки при встановленні меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

к) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, який включається до документації із землеустрою після виконання робіт із встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.";

22) статтю 57 викласти у такій редакції:

"Стаття 57. Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель

Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель включає:

а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про проведення інвентаризації земель;

г) копії документів, що містять вихідні дані, які використовувалися під час проведення інвентаризації земель;

ґ) матеріали топографо-геодезичних вишукувань;

д) реєстри земельних ділянок (земель): наданих у власність (користування) з кадастровими номерами; наданих у власність (користування) без кадастрових номерів; не наданих у власність та користування у розрізі угідь; що використовуються без документів, які посвідчують право на них; що використовуються не за цільовим призначенням; невитребуваних земельних часток (паїв); відумерлої спадщини;

е) пропозиції щодо узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, і Державному земельному кадастрі;

є) робочий і зведений інвентаризаційні плани;

ж) матеріалів погодження технічної документації із землеустрою.";

23) у пункті "ґ" частини другої статті 67 слова "проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення" замінити словами "проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів".

3. У частині першій статті 9 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 471):

абзац другий виключити;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення;";

доповнити після абзацу дев'ятого новими абзацами такого змісту:

"проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель;";

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим.

4. Частину першу статті 9 Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 37, ст. 371) викласти в такій редакції:

"1. Охоронні зони об'єктів магістральних трубопроводів зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншій документації із землеустрою.".

5. У Законі України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 1, ст. 1):

1) у статті 17:

у частині п'ятій слова "лише із власниками чи постійними користувачами земельних ділянок, що знаходяться в межах зазначеної зони" замінити словами "в порядку, встановленому Земельним кодексом України";

частину шосту виключити;

2) частину першу статті 25 викласти у такій редакції:

"Спеціальні зони об'єктів енергетики зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншій документації із землеустрою.".

6. У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 349):

1) у пункті 1 частини першої статті 181:

у абзаці третьому слова "проектом рекультивації земель" замінити словами "робочим проектом землеустрою щодо охорони земель";

у абзаці шостому слова "проектами землеустрою щодо" замінити словами "робочими проектами землеустрою щодо охорони земель, стосовно";

2) статтю 25 викласти у такій редакції:

"Стаття 25. Документація із землеустрою в галузі охорони земель

Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць та робочі проекти землеустрою щодо охорони земель.

Склад документація із землеустрою в галузі охорони земель встановлюється Законом України "Про землеустрій", а порядок її погодження та затвердження Земельним кодексом України.

Власники землі та землекористувачі забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання екологічних обмежень у використанні земель, передбачених документацією із землеустрою в галузі охорони земель.";

3) у статті 36:

у частині четвертій слова "проектної документації із землеустрою" замінити словами "документації із землеустрою";

у частині п'ятій слова "робочих проектів рекультивації, захисту земель від ерозії та іншої документації із землеустрою" замінити словами "схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, робочих проектів землеустрою щодо охорони земель";

4) у статті 52:

у частині другій слова "робочих проектів з рекультивації порушених земель та підвищення родючості ґрунтів" замінити словами "робочих проектів землеустрою щодо охорони земель";

у частині четвертій слова "проектах рекультивації порушених земель" замінити словами "робочих проектах землеустрою щодо охорони земель";

5) у абзаці четвертому частини п'ятої статті 55 слова "проектів консервації земель" замінити словами "робочих проектів землеустрою щодо охорони земель".

7. У Законі України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст. 314):

1) у частині першій статті 5:

в абзаці шостому слова "та виготовлення технічної документації, яка необхідна для складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку" виключити;

в абзаці сьомому слова "та виготовлення технічної документації, яка необхідна для складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку" виключити;

2) в абзаці третьому частини першої статті 8 слова "складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку" замінити словами "встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)";

3) у частині першій статті 11 слова "складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку" замінити словами "встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)".

8. У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61):

1) у статті 21:

у частині першій:

у абзаці третьому після слів "відповідно до статті 107 Земельного кодексу України" доповнити словами "та у разі зміни меж суміжних земельних ділянок їх власниками";

абзац четвертий викласти в редакції:

"на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель - за результатами проведення інвентаризації земель.";

доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"на підставі проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) - у разі виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).";

пункт "а" частини другої доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель;";

абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:

"на підставі схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; проектів землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення; проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв); проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів; технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.";

у частині п'ятій слова "проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань" замінити словами "проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів, проектів землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів";

у частині одинадцятій слова "документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України" замінити словами "технічної документації із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України";

2) абзац перший пункту 7 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:

"7. До державної реєстрації права державної чи комунальної власності на земельні ділянки формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій може здійснюватися на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.".

9. У абзаці дев'ятому пункту "а" частини першої статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350) слова "проектом рекультивації земель" замінити словами "робочим проектом землеустрою щодо охорони земель".

10. Пункт 111 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532), виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Прийняті і не виконані до набрання чинності цим Законом рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань зберігають чинність протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом, а розроблені відповідно до цих рішень проекти землеустрою після погодження в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу, затверджуються відповідними органами згідно із повноважень, встановлених Земельним кодексом України.

3. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, затверджені рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування до набрання чинності цим Законом, є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

4. Документація із землеустрою, розроблена до набрання чинності цим Законом, але не затверджена рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, підлягає приведенню у відповідність з нормами цього Закону.

5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос