Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований по обращению с отходами

Проект закона Украины от 12.09.2013 № 3236
Дата рассмотрения: 12.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно посилення відповідальності за порушення вимог щодо поводження з відходами

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 59:

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до семи" замінити словами "від двадцяти до вісімдесяти", а слова "від п'яти до восьми" - словами "від п'ятдесяти до ста";

в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до восьми" замінити словами "від вісімдесяти до ста";

2) у статті 72:

у назві слова "і покидьками" виключити;

в абзаці першому слова "промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками" замінити словом "відходами";

в абзаці другому слова "від десяти до тридцяти" замінити словами "від двадцяти до вісімдесяти", а слова "від тридцяти до п'ятдесяти" - словами "від п'ятдесяти до ста";

3) статтю 73 викласти у такій редакції:

"Стаття 73. Потрапляння відходів у ліси

Порушення вимог щодо поводження з відходами, що спричинило їх потрапляння у ліси, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

4) назву та абзац перший статті 82 викласти у такій редакції:

"Стаття 82. Порушення вимог щодо збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення, перероблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення відходів

Порушення вимог щодо збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення відходів - ";

5) у статті 141:

в абзаці першому слова "звалювання снігу і сміття у такій смузі" замінити словами "звалювання снігу у такій смузі, порушення вимог щодо поводження з відходами, що спричинило їх потрапляння у таку смугу";

в абзаці другому слова "від одного до трьох" замінити словами "від двадцяти до вісімдесяти", а слова "від трьох до семи" - словами "від п'ятдесяти до ста";

6) у статті 142:

в абзаці першому слова "автомобільних шляхів загальнодержавного, республіканського і місцевого значення" замінити словами "автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення";

в абзаці другому слова "від одного до трьох" замінити словами "від двадцяти до вісімдесяти", а слова "від трьох до семи" - словами "від п'ятдесяти до ста";

7) доповнити статтями 1521 та 1522 такого змісту:

"Стаття 1521. Порушення вимог законодавства щодо роздільного збирання побутових відходів

Порушення вимог щодо роздільного збирання побутових відходів -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1522. Звалювання снігу в несанкціонованих місцях

Звалювання снігу в несанкціонованих місцях -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

8) у частині першій статті 154:

абзац перший доповнити словами "а також невиконання обов'язку щодо збирання їхніх екскрементів";

у абзаці другому слова "від одного до трьох" замінити словами "від двадцяти до вісімдесяти", а слова "від трьох до семи" - словами "від п'ятдесяти до ста";

9) у статті 218:

абзац перший після цифр "149 - 152," доповнити цифрами "1521, 1522";

абзац другий після цифр "150 - 152," доповнити цифрами "1521, 1522";

10) у частині першій статті 255:

пункт 1 після цифр "152," доповнити цифрами "1521, 1522";

абзац перший пункту 9 після цифр "152," доповнити цифрами "1521, 1522".

2 У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2010 р., N 10, ст. 107):

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"роздільне збирання побутових відходів - збирання побутових відходів за окремими компонентами, включаючи сортування побутових відходів, з метою подальшого перероблення та утилізації";

2) пункт "і" частини другої статті 5 викласти у такій редакції:

"і) створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів шляхом запровадження соціально-економічних механізмів;";

3) статтю 15 після пункту "б" доповнити пунктом такого змісту:

"в) здійснювати роздільне збирання побутових відходів;".

У зв'язку з цим пункт "в" вважати відповідно пунктом "г";

4) у статті 17:

частину першу після пункту "с" доповнити пунктом такого змісту:

"т) здійснювати роздільне збирання побутових відходів;".

У зв'язку з цим пункт "т" вважати відповідно пунктом "у";

у частині третій слова "юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів" замінити словами "суб'єктом господарювання, який в установленому порядку визначений виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами";

5) у пункті "в" частини першої статті 18 слово "стимулювання" виключити.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасуванням міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. Рибак

Опрос