Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 229 Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения нефтепродуктов и сжиженного газа, используемых в качестве сырья для нефтехимической промышленности

Проект закона Украины от 11.09.2013 № 3228
Дата рассмотрения: 11.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування нафтопродуктів та скрапленого газу, що використовуються як сировина для нафтохімічної промисловості

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до статті 229 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112; 2012 р., N 6, ст. 50; 2013 р., N 30, ст. 339), виклавши пункти 229.2 і 229.3 в такій редакції:

"229.2. Особливості оподаткування вироблених в Україні нафтопродуктів та скрапленого газу, що використовуються як сировина для нафтохімічної промисловості

229.2.1. Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТЗЕД), важкі дистиляти (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скраплений газ (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД) можуть бути реалізованими як сировина для виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку.

229.2.2. У разі використання зазначених нафтопродуктів та скрапленого газу як сировини для виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку контролюючими органами здійснюється контроль за їх цільовим використанням.

229.2.3. До отримання легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД), важких дистилятів (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скрапленого газу (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД), які використовуються суб'єктами господарювання як сировина для виробництва етилену, виробниками видається податковий вексель на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг нафтопродуктів та скрапленого газу, що отримуються виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, що передбачена пунктом 215.3 статті 215 цього Кодексу, та ставкою 0 євро за 1000 кг.

229.2.4. Податковий вексель може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником етилену.

229.2.5. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.

229.2.6. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

229.2.7. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

229.2.8. Векселедержателем є контролюючий орган за місцем реєстрації векселедавця.

229.2.9. На підприємствах, що використовують легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТЗЕД), важкі дистиляти (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скраплений газ (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД) як сировину для виробництва етилену, встановлюються податкові пости. На податковому посту представники контролюючого органу за місцем його розташування здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів та скрапленого газу як сировини для виробництва етилену.

229.2.10. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання легких, важких дистилятів та скрапленого газу виключно як сировини для виробництва етилену.

229.2.11. Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання легких, важких дистилятів та скрапленого газу як сировини для виробництва етилену, погоджена представником податкового посту, встановленого на підприємстві.

229.2.12. У разі коли передбачений цим пунктом податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселі, векселедержателю.

229.2.13. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з УКТЗЕД), важких дистилятів (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скрапленого газу (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД) з метою використання як сировини для виробництва етилену, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

229.2.14. Перелік підприємств, що отримують легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТЗЕД), важкі дистиляти (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скраплений газ (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД) з метою використання як сировини для виробництва етилену, затверджується Кабінетом Міністрів України.

229.2.15. Відвантаження легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з УКТЗЕД), важких дистилятів (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скрапленого газу (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД), що використовуються як сировина для виробництва етилену, проводиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

229.2.16. У разі нецільового використання суб'єктами господарювання легких, важких дистилятів та скрапленого газу, що отримані як сировина для виробництва етилену, з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням легких, важких дистилятів, скрапленого газу та ставки акцизного податку, передбаченої пунктом 215.3 статті 215 цього Кодексу, збільшеної в 1,5 раза.

229.3. Особливості оподаткування нафтопродуктів та скрапленого газу, ввезених в Україну з метою використання як сировини для нафтохімічної промисловості

229.3.1. Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТЗЕД), важкі дистиляти (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скраплений газ (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД) можуть ввозитися в Україну з метою використання як сировини для виробництва етилену без сплати акцизного податку.

229.3.2. У разі використання зазначених нафтопродуктів та скрапленого газу як сировини для виробництва етилену без сплати акцизного податку контролюючими органами здійснюється контроль за їх цільовим використанням.

229.3.3. Для ввезення на митну територію України легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з УКТЗЕД), важких дистилятів (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скрапленого газу (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД) з метою використання як сировини для виробництва етилену виробник етилену оформляє податковий вексель у трьох примірниках. Один примірник подається контролюючому органу за місцезнаходженням виробника, другий - контролюючому органу, яким здійснюється митне оформлення зазначених товарів, третій залишається у платника податку.

229.3.4. Податковий вексель видається на суму акцизного податку, що справляється під час ввезення товарів відповідно до законодавства.

229.3.5. Податковий вексель може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником етилену.

229.3.6. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів з дати оформлення митної декларації.

229.3.7. Підставою для митного оформлення легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з УКТЗЕД), важких дистилятів (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скрапленого газу (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД), що ввозяться на митну територію України з метою використання для виробництва етилену, є подання виробником етилену контролюючому органу другого примірника податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік контролюючим органом за місцезнаходженням виробника.

229.3.8. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватись іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

229.3.9. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

229.3.10. Векселедержателем є контролюючий орган за місцем реєстрації векселедавця.

229.3.11. На підприємствах, що використовують легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТЗЕД), важкі дистиляти (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скраплений газ (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД) як сировину для виробництва етилену, встановлюються податкові пости. На податковому посту представники контролюючого органу за місцем його розташування здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів та скрапленого газу як сировини для виробництва етилену.

229.3.12. Податковий вексель без сплати суми акцизного податку коштами вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання легких, важких дистилятів та скрапленого газу виключно як сировини для виробництва етилену.

229.3.13. Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання легких, важких дистилятів та скрапленого газу як сировини для виробництва етилену, погоджена представником податкового посту, встановленого на підприємстві. Копія довідки про цільове використання подається контролюючому органу.

229.3.14. У разі коли передбачений цим пунктом податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселі, векселедержателю.

229.3.15. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до ввезення легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД), важких дистилятів (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скрапленого газу (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД) з метою використання як сировини для виробництва етилену, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

229.3.16. Перелік підприємств, що здійснюють ввезення легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з УКТЗЕД), важких дистилятів (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скрапленого газу (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД) з метою використання як сировини для виробництва етилену, затверджується Кабінетом Міністрів України.

229.3.17. Ввезення легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з УКТЗЕД), важких дистилятів (коди 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та скрапленого газу (коди 2711 13 10 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТЗЕД) з метою використання як сировини для виробництва етилену здійснюється в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

229.3.18. У разі нецільового використання суб'єктами господарювання легких, важких дистилятів та скрапленого газу, що ввезені як сировина для виробництва етилену, з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням легких, важких дистилятів і скрапленого газу та ставки акцизного податку, передбаченої пунктом 215.3 статті 215 цього Кодексу, збільшеної в 1,5 раза.".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос