Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украины "О выборах Президента Украины" (относительно внедрения электронного подсчета голосов избирателей)

Проект закона Украины от 17.09.2013 № 3224-1
Дата рассмотрения: 17.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про вибори Президента України" (щодо запровадження електронного підрахунку голосів виборців)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 14, ст. 81) такі зміни:

1. Пункт 11 частини другої статті 25 доповнити словами ",а також електронних виборчих скриньок".

2. Пункт 10 частини першої статті 26 після слів "дільничним виборчим комісіям" доповнити словами "електронних виборчих скриньок".

3. Пункт 5 частини першої статті 27 викласти в такій редакції:

"5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та встановлення електронних виборчих скриньок".

4. Пункт 7 частини першої статті 27 викласти в такій редакції:

"7) організовує голосування на виборчій дільниці, підрахунок голосів та встановлює підсумки голосування за допомогою електронних виборчих скриньок, підписує протокол про підсумки голосування та надсилає разом із виборчими бюлетенями до відповідної окружної виборчої комісії;";

5. Пункт 7 частини першої статті 27 викласти в такій редакції:

"7) встановлює підсумки голосування за допомогою електронних виборчих скриньок, підписує протокол про підсумки голосування та надсилає разом із виборчими бюлетенями до відповідної окружної виборчої комісії".

6. Пункт 8 частини першої статті 27 викласти в такій редакції:

"8) проводить ручний підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Законом, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його разом із виборчими бюлетенями до відповідної окружної виборчої комісії".

7. Частину першу статті 71 після слів "Президента України" доповнити словами "тестового та тренувального комплекту виборчого бюлетеня".

8. Доповнити статтю 71 частиною дев'ятою такого змісту:

"9. З метою забезпечення захисту виборчих бюлетенів від підробки на лицевому боці розміщуються елементи захисту".

9. Частину сьому статті 72 після слів "відповідного штампа" реченнями такого змісту:

"Такий штамп проставляється поверх тексту, у якому зазначалось прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, місце роботи (занять), партійність кандидата, суб'єкта висунення кандидата. Штамп про вибуття не може ставитись праворуч від відомостей про кожного кандидата у порожньому квадраті".

10. Викласти частину першу статті 73 у такій редакції:

"1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені та електронні виборчі скриньки від Центральної виборчої комісії на своєму засіданні. Про їх прийняття окружна виборча комісія складає протоколи за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Кожен протокол складається в трьох примірниках і підписується всіма членами окружної виборчої комісії та представниками Центральної виборчої комісії, які здійснюють передачу виборчих бюлетенів та електронних виборчих скриньок, а також кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами від кандидатів та партій (блоків), які присутні на засіданні комісії. Перший примірник кожного протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення".

11. Викласти частину другу статті 73 у такій редакції

"2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження і охорону виборчих бюлетенів та електронних виборчих скриньок, отриманих від Центральної виборчої комісії. Електронні виборчі скриньки зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії, а виборчі бюлетені в сейфі (металевій шафі) у цьому ж приміщенні. Сейф і приміщення, опечатуються стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії і постійно (до дня голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України. Крім того, опечатуються також комутаційні роз'єми усіх виборчих скриньок".

12. Частину третю статті 73 після слів "передає виборчі бюлетені" доповнити словами "та електронні виборчі скриньки".

13. Частину четверту статті 73 викласти в такій редакції:

"4. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів та електронних виборчих скриньок окружною виборчою комісією складаються протоколи за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються:

1) номер територіального виборчого округу;

2) номер виборчої дільниці;

3) кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складання протоколу;

4) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування та електронних виборчих скриньок;

5) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені та електронні виборчі скриньки;

6) кількість виборчих бюлетенів та електронних виборчих скриньок, які залишаються на зберіганні в окружній виборчій комісії".

14. Частину п'яту статті 73 викласти в такій редакції:

"5. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів та протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих скриньок складаються у трьох примірниках і підписуються всіма присутніми на засіданні членами окружної виборчої комісії, а також кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами від кандидатів та партій (блоків), які присутні на засіданні комісії. Перший примірник кожного протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Витяг з кожного протоколу із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені".

15. Частину дев'яту статті 73 після слів "отримані виборчі бюлетені" доповнити словами "та електронні виборчі скриньки".

16. Частину десяту статті 73 після слів "Приймання виборчих бюлетенів" доповнити словами "та електронних виборчих скриньок".

17. Частину одинадцяту статті 73 викласти в такій редакції:

"11. Електронні виборчі скриньки зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії, а виборчі бюлетені в сейфі (металевій шафі) у цьому ж приміщенні. Сейф і приміщення опечатуються стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії і постійно (до дня голосування) перебувають під охороною працівника органів внутрішніх справ України".

18. Доповнити Закон новою статтею 73-1 такого змісту:

"Стаття 73-1. Електронні виборчі скриньки

1. Електронна виборча скринька - це програмно-апаратний комплекс, який забезпечує автоматизоване приймання, розпізнавання і підрахунок виборчих бюлетенів, формування та друк протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, збереження на мобільному носії інформації про результати голосування та її передачу виборчим комісіям вищого рівня.

2. Електронні виборчі скриньки закуповується Центральною виборчою комісією за кошти Державного бюджету України.

3. Електронна виборча скринька складається із скануючого пристрою, який встановлюється на напівпрозорій скриньці і комплекту периферійного обладнання, яке забезпечує друк протоколів дільничної виборчої комісії, взаємодію між обладнанням і передачу даних.

4. Електронна виборча скринька повинна забезпечувати захист інформації від несанкціонованого втручання у будь-яких режимах роботи та автономну роботу у випадках відключення електроенергії протягом встановленого часу.

5. Електронні виборчі скриньки встановлюються на усіх виборчих дільницях окрім тих, де до списку виборців внесено менше 20 виборців, а також які створені у закордонному виборчому окрузі, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України.

6. Усі наявні на виборчій дільниці електронні виборчі скриньки повинні бути об'єднані у локальну мережу. Порядок її створення визначається Центральною виборчою комісією.

7. Електронні виборчі скриньки функціонують в режимах "Тест", "Голосування", "Підрахунок", "Друк".

19. Доповнити частину другу статті 74 реченням такого змісту:

"Нормативи облаштування приміщень для голосування повинні включати можливість підключення електронних виборчих скриньок до мережі електроживлення".

20. Викласти частину четверту статті 74 у такій редакції:

"4. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю електронних виборчих скриньок, а також виборчих скриньок для ручного голосування - великих (стаціонарних) та малих (переносних). Електронні виборчі скриньки встановлюються на виборчих дільницях у кількості не менше двох на одну виборчу дільницю. Виборчі скриньки для ручного голосування мають розміри і виготовляються з прозорого матеріалу, які визначаються Центральною виборчою комісією. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох великих та двох малих виборчих скриньок, середня - не менше трьох великих і двох малих скриньок, велика - не менше чотирьох великих і трьох малих скриньок. Електронні виборчі скриньки, а також виборчі скриньки для ручного голосування, якщо голосування здійснюється за їх допомогою у випадках, передбачених цим Законом, встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування".

21. Доповнити Закон новою статтею 74-1 такого змісту:

"Стаття 74-1. Підготовка до голосування у день, що передує дню виборів (дню повторного голосування)

1. У день, що передує дню виборів (дню повторного голосування) члени дільничної виборчої комісії проводять підготовку електронних виборчих скриньок до голосування, що включає в себе:

встановлення та підключення;

1) завантаження вихідних даних з мобільного носія інформації;

2) тестування у всіх режимах за допомогою тестового комплекту виборчих бюлетенів;

3) проведення тренувального голосування та підрахунку голосів за допомогою тренувального комплекту виборчих бюлетенів;

4) ручний підрахунок голосів та порівняння його результатів з результатами отриманими від електронних виборчих скриньок;

5) друк протоколів дільничної виборчої комісії, що підтверджують результати тренувального голосування;

6) складання відповідного акта.

2. Тестування та тренування вважається успішним, а електронні виборчі скриньки справними, якщо усіма скриньками було правильно класифіковано та пораховано усі бюлетені з тестового та тренувального комплекту виборчого бюлетеня і вірно відображені у відповідних протоколах.

3. Порядок встановлення, підключення, тестування електронних виборчих скриньок та проведення тренувального голосування визначається Центральною виборчою комісією.

4. Надрукований протокол тестування та тренування підписується усіма присутніми членами дільничної виборчої комісії та залишається в дільничній комісії".

22. Доповнити Закон новою статтею 74-2 такого змісту:

"Стаття 74-2. Правила голосування за допомогою електронних виборчих скриньок

1. Виборчий бюлетень вводиться до приймального отвору електронної виборчої скриньки лицевим боком донизу у розправленому стані. Лицевим боком є той, на якому міститься текстова та графічна інформація. Забороняється складати виборчі бюлетені.

2. Повернення виборчих бюлетенів сканувальним пристроєм електронної виборчої скриньки здійснюється в автоматичному режимі у випадку введення виборчого бюлетеня:

1) невстановленої форми;

2) лицевим боком догори;

3) складеним;

4) зі значним перекосом;

5) у кількості більше ніж один;

6) затримки його руху до приймального отвору рукою чи іншим предметом;

7) у зім'ятому чи надірваному вигляді.

3. Виборчий бюлетень, що повернутий сканувальним пристроєм електронної виборчої скриньки, не активізує лічильник бюлетенів та не враховується у протоколі про підрахунок голосів виборців.

4. У випадку неодноразового повернення виборчого бюлетеня сканувальним пристроєм електронної виборчої скриньки (окрім випадку, передбаченого підпунктом 1 частини другої цієї статті) має невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Новий виборчий бюлетень видається виборцю в порядку, передбаченому частиною дев'ятою статті 76 цього Закону".

23. Викласти частину десяту статті 75 у такій редакції:

"10. Голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії перед початком голосування надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій дільниці електронні виборчі скриньки із знятим сканувальним пристроєм, щоб надати можливість побачити порожні накопичувачі виборчих бюлетенів та лічильник виборчих бюлетенів. Лічильник виборчих бюлетенів повинен відображати показник "О" опущених до скриньки виборчих бюлетенів. Після цього сканувальні пристрої встановлюються на накопичувачі виборчих бюлетенів, пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії та розміщується у місці, де проводитиметься голосування. Виборча скринька для ручного голосування після її огляду пломбується або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії, після чого у неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру. Великі та малі (переносні) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів вниз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону. Після опечатування останньої виборчої скриньки та вкидання до неї контрольного листа виборча дільниця вважається готовою до проведення голосування".

24. Доповнити частину першу статті 76 реченням такого змісту:

"Крім того, член дільничної виборчої комісії інформує виборця про правила голосування, передбачені частиною першою статті 74-2 цього Закону".

25. Викласти частину сьому та восьму статті 76 у такій редакції

"7. Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у приймальний отвір електронної виборчої скриньки з дотриманням правил, передбачених статтею 74-2 цього Закону. Якщо голосування здійснюється за допомогою виборчих скриньок для ручного голосування, у випадках, передбачених цим Законом, виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку для ручного голосування. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити їх до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів".

8. У разі виникнення несправностей електронної виборчої скриньки, що унеможливлює її використання під час голосування, про це невідкладно інформують окружну виборчу комісію та вживають заходи щодо відновлення її працездатності у відповідності до Інструкції, що затверджується Центральною виборчою комісією, та рекомендаціями окружної виборчої комісії. Якщо відновити працездатність електронної виборчої скриньки не вдалось, вона опечатується, а подальше голосування на виборчій дільниці здійснюється за допомогою великої виборчої скриньки для ручного голосування. У разі припинення постачання електроенергії на виборчій дільниці, протягом часу, що унеможливлює її використання під час голосування, про це невідкладно повідомляється окружна виборча комісія, складається відповідний акт, перед електронною виборчою скринькою встановлюється велика скринька для ручного голосування, до якої і вкидаються виборцями виборчі бюлетені. У випадку відновлення постачання електроенергії на виборчу дільницю, а також у разі пошкодження виборчої скриньки для ручного голосування, велика скринька для ручного голосування опечатується не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних кандидатів на пост Президента України, у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів, зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону, і не використовується до закінчення голосування".

26. Доповнити статтю 78 новою частиною 5-1 такого змісту:

" 5-1. Члени дільничної виборчої комісії здійснюють підрахунок голосів виборців за допомогою електронних виборчих скриньок у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією. Після завершення підрахунку голосів такі виборчі бюлетені запаковуються разом. На пакетах зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. У випадку, якщо електронні виборчі скриньки були несправними або на дільниці голосування проводилось без застосування електронних виборчих скриньок у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 73-1 цього Закону, або було відсутнє електропостачання і голосування здійснювалось за допомогою виборчих скриньок для ручного голосування, підрахунок голосів виборців здійснюється в порядку, визначеному частинами сьомою-тридцять першою статті 78 цього Закону".

27. Викласти частину сімнадцяту статті 78 у такій редакції:

"17. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, після них відкриваються електронні виборчі скриньки, якщо вони використовувались на виборчій дільниці і в подальшому їх використання було припинено з підстав, передбачених цим Законом, потім великі скриньки для ручного голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування".

28. Доповнити частину вісімнадцяту статті 78 після слів "при цьому" словами "для великої виборчої скриньки для ручного голосування".

29. Доповнити частину дев'ятнадцяту статті 78 після слів "При цьому у" словами "виборчих скриньках для ручного голосування".

30. Викласти частину першу статті 79 у такій редакції:

"1. За дорученням голови дільничної виборчої комісії, член комісії, який пройшов відповідне навчання в окружній виборчій комісії, роздруковує за допомогою електронної виборчої скриньки протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Такий протокол підписується усіма членам дільничної виборчої комісії. Інформація, яка зберігається на мобільному носії, передається засобами технічного зв'язку окружній виборчій комісії. Якщо електронні виборчі скриньки були несправними або на дільниці голосування проводилось без застосування електронних виборчих скриньок у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 73-1 цього Закону, або було відсутнє електропостачання і голосування здійснювалось за допомогою виборчих скриньок для ручного голосування, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією у порядку, що визначений частиною другою-десятою статті 79 цього Закону".

31. Частину першу статті 79 доповнити новою частиною 11 такого змісту:

"11. Мобільний носій інформації запаковується окремо та передається до окружної виборчої комісії разом з протоколами, виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією".

32. Частину першу статті 81 після слів "статті 79 цього Закону" доповнити словами "та мобільного носія інформації", а також після слів "та іншою документацією," доповнити словами "мобільним носієм інформації".

33. Частину другу статті 81 після слів "дільничної виборчої комісії," доповнити словами "мобільний носій інформації".

34. Частину четверту статті 82 після слів "статті 79 цього Закону" доповнити словами "та мобільні носії інформації", а також після слів "Час прийняття окружною виборчою комісією" доповнити словами "мобільного носія інформації".

35. Доповнити статтю 82 новою частиною 5-1 такого змісту:

"5-1. При виявленні у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей, якщо на виборчій дільниці для голосування та підрахунку голосів використовувались електронні виборчі скриньки, окружна виборча комісія проводить повторний перерахунок голосів. Повторний перерахунок голосів здійснюється окружною виборчою комісією".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону:

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; - забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; - забезпечити перегляд чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

5. Центральній виборчій комісії:

- привести у місячний строк після опублікування цього Закону свої акти у відповідність із цим Законом;

- забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. В. Рибак

Опрос