Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов" относительно морских рыбных портов

Проект закона Украины от 09.09.2013 № 3221
Дата рассмотрения: 09.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" щодо морських рибних портів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Офіційний вісник України від 12.08.2011 - 2011 р., N 59, стор. 120, стаття 2351, код акту 57826/2011) такі зміни:

1. Статтю 1 розділу I "Загальні положення" доповнити наступними визначеннями термінів:

"акваторія морського рибного порту (портова акваторія) - визначена межами частина водного об'єкта (об'єктів), крім суднового ходу, призначена для безпечного підходу, маневрування, стоянки і відходу суден;

внутрішній підхідний канал - гідротехнічна споруда, природний або штучний водний шлях, розташований у межах акваторії порту, призначений для підходу або відходу суден до причалів та маневрування в межах акваторії морського рибного порту;

гідротехнічні споруди морських рибних портів (гідротехнічні споруди) - інженерно-технічні споруди (портова акваторія, причали, пірси, інші види причальних споруд, моли, дамби, хвилеломи, інші берегозахисні споруди, підводні споруди штучного та природного походження, у тому числі канали, операційні акваторії причалів, якірні стоянки), розташовані в межах території та акваторії морського рибного порту і призначені для забезпечення безпеки мореплавства, маневрування та стоянки суден;

судноплавний канал - гідротехнічна споруда, природний або штучний водний шлях для безпечного підходу суден до портів, для проходу суден або для сполучення окремих водних басейнів;

морський термінал - розташований у межах морського рибного порту єдиний майновий комплекс, що включає технологічно пов'язані об'єкти портової інфраструктури, у тому числі причали, підйомно-транспортне та інше устаткування, які забезпечують навантаження-розвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку та обслуговування суден;

об'єкти портової інфраструктури - рухомі та нерухомі об'єкти, що забезпечують функціонування морського рибного порту, у тому числі акваторія, гідротехнічні споруди, доки, буксири, криголами та інші судна портового флоту, засоби навігаційного обладнання та інші об'єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи, перевантажувальне обладнання, залізничні та автомобільні під'їзні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інші засоби, обладнання, інженерні комунікації, розташовані в межах території та акваторії морського рибного порту і призначені для забезпечення безпеки мореплавства, надання послуг, забезпечення державного нагляду (контролю) в морському рибному порту;

об'єкти портової інфраструктури загального користування - акваторія, залізничні та автомобільні під'їзні шляхи (до першого розгалуження за межами території порту), лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації, інші об'єкти, що забезпечують діяльність двох і більше суб'єктів господарювання у морському рибному порту;

операційна акваторія причалу (причалів) - гідротехнічна споруда в межах портової акваторії, призначена для безпечного підходу суден до причалу та відходу від причалів, маневрування суден під час здійснення швартових операцій, а також маневрування суден між причалами;

портовий оператор (стивідорна компанія) - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію морського терміналу, проводить вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання вантажів, обслуговування суден, а також інші пов'язані з цим види господарської діяльності;

причал - гідротехнічна споруда, яка має швартовні та відбійні пристрої і призначена для стоянки та обслуговування суден, у тому числі для проведення вантажно-розвантажувальних робіт;

рейд - частина акваторії морського рибного порту, що використовується для стоянки суден на якорі, у тому числі для ремонту суден, проведення вантажно-розвантажувальних робіт, в її незахищеній частині (зовнішній рейд) або в частині, захищеній повністю або частково огороджувальними гідротехнічними спорудами чи об'єктами природного походження (внутрішній рейд);

стратегічні об'єкти портової інфраструктури - об'єкти права державної власності - гідротехнічні споруди, об'єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об'єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден;

судновий хід - водний простір, призначений для транзитного руху суден між портами, позначений на місцевості і на карті та визначений засобами навігаційного обладнання;

територія морського рибного порту - частина сухопутної території України з визначеними межами, у тому числі штучно створені земельні ділянки;

штучно створена земельна ділянка - земельна ділянка, створена (намита, насипана, створена із застосуванням інших технологій) в межах акваторії морського порту;

якірна стоянка - гідротехнічна споруда, розташована в межах акваторії морського порту, призначена для стоянки суден на якорі.".

2. У розділі II "Державні органи, що здійснюють управління та регулювання у галузі рибного господарства, їх повноваження":

1) статтю 7 доповнити новими абзацами наступного змісту:

"відведення акваторії та визначення меж територій морських рибних портів;

визначення морських рибних портів, відкритих для заходу іноземних суден;

затвердження Стратегії розвитку морських рибних портів України;".

2) статтю 8 доповнити новими абзацами наступного змісту:

"затверджує правила експлуатації гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм;

затверджує положення про організацію та порядок обстеження гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм;

затверджує положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм;

затверджує положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України;

затверджує порядок розроблення та форму паспорта гідротехнічної споруди рибогосподарської технологічної водойми;

затверджує розміри ставок портових зборів для кожного морського рибного порту, методику розрахунків розмірів ставок портових зборів для кожного морського рибного порту та Порядок справляння, обліку та використання коштів від портових зборів;".

3) статтю 9 доповнити новими абзацами наступного змісту:

"розробляє правила експлуатації гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм;

розробляє положення про організацію та порядок обстеження гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм;

розробляє положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України;

розробляє порядок розроблення та форму паспорта гідротехнічної споруди рибогосподарської технологічної водойми;

розробляє пропозиції щодо тарифів на послуги, що надаються у морських рибних портах, розмірів ставок портових зборів для кожного морського рибного порту, методики розрахунків розмірів ставок портових зборів для кожного морського рибного порту та Порядку справляння, обліку та використання коштів від портових зборів;

забезпечує з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівництво і реконструкцію державних рибогосподарських об'єктів, в тому числі гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм для цілей аквакультури;".

4) у абзаці тридцять третьому статті 9 слова "водних об'єктів" замінити словами "технологічних водойм".

3. У Розділі XI "Рибні порти, приймальні пункти та флот рибної промисловості":

1) статтю 46 доповнити новими частинами наступного змісту:

"Будівництво нових морських рибних портів здійснюється відповідно до законодавства.

Порядок відкриття та закриття морських рибних портів визначається Кабінетом Міністрів України.

Будівництво нового морського рибного порту здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України, яке повинно містити інформацію про географічне місце розташування з визначенням координат території та акваторії морського порту, планові глибини акваторії, внутрішнього підхідного каналу, розрахункові параметри суден та параметри тоннажу суден, які прийматимуться у морському рибному порту, а також джерела фінансування будівництва морського рибного порту.

Межами морського рибного порту є межі його території та акваторії.

Межі території морського рибного порту визначаються і змінюються Кабінетом Міністрів України, виходячи з положень Земельного кодексу України.

Межі акваторій морських рибних портів визначаються і змінюються Кабінетом Міністрів України без порушення меж акваторій суміжних морських портів та річкових портів. Відведення акваторії морського рибного порту (надання в користування) морських рибних портів України здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України відповідно до закону.

Збільшення території морського рибного порту може відбуватися за рахунок штучно створених земельних ділянок та земельних ділянок, які відведені в установленому законодавством порядку для розміщення, обслуговування та будівництва об'єктів портової інфраструктури, підприємств, основні продукція та/або сировина яких є об'єктами експортно-імпортних операцій і обслуговуються як вантажі у морському рибному порту.

Територія та акваторія морського рибного порту можуть включати відокремлені від основної території та акваторії земельні ділянки та водні об'єкти (їх частини), які мають однаковий з основною територією та акваторією правовий режим використання."

2) доповнити Розділ новими статтями наступного змісту:

"Стаття 501. Організація судноплавства в акваторії морського рибного порту

Організація судноплавства в акваторії морського рибного порту здійснюється на основі розподілу функцій забезпечення безпеки мореплавства та нагляду (контролю) за безпекою мореплавства.

Нагляд за мореплавством у морському рибному порту здійснюється капітаном морського рибного порту, який очолює службу капітана морського рибного порту.

Безпека мореплавства в акваторії морського рибного порту забезпечується капітаном морського рибного порту відповідно до законодавства і правил, визначених обов'язковими постановами по морському рибному порту.

Обов'язкові постанови по порту приймаються морськими рибними портами України за погодженням з капітаном морського рибного порту та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

У порядку та на умовах, визначених законами України, у межах морських рибних портів можуть утворюватися спеціальні (вільні) економічні зони або встановлюватися спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку.

Стаття 502. Обов'язки суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність у морському рибному порту

1. Суб'єкти господарювання, що провадять господарську діяльність у морському рибному порту, зобов'язані:

1) дотримуватися встановленого у морському рибному порту порядку;

2) здійснювати експлуатацію об'єктів інфраструктури морського рибного порту відповідно до вимог безпеки, законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

3) забезпечувати можливість здійснення повноважень митними органами, органами охорони державного кордону та іншими державними органами, що здійснюють свої повноваження у морському рибному порту;

4) забезпечувати рівний доступ до послуг, що надаються в морському рибному порту, та відкритість доступу до відомостей про такі послуги;

5) негайно інформувати капітана морського рибного порту про виникнення ситуацій, що створюють загрозу безпеці мореплавства та/або провадженню діяльності у морському рибному порту;

6) сприяти проведенню розслідування причин виникнення аварійних морських подій.

2. Суб'єкти господарювання, що провадять господарську діяльність у морському рибному порту, несуть відповідальність за недотримання вимог законодавства з безпеки мореплавства, охорони праці, пожежної, санітарної, екологічної безпеки відповідно до закону.

Стаття 503. Тарифи на послуги, що надаються у морському рибному порту

1. У морських рибних портах надаються послуги з обслуговування суден, здійснення операцій з вантажами, у тому числі проведення вантажно-розвантажувальних робіт та інші послуги, передбачені законодавством.

2. Тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються у морському рибному порту суб'єктами природних монополій, та послуги, які оплачуються у складі портових зборів, підлягають державному регулюванню центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в галузі рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

3. Перелік спеціалізованих послуг, що надаються у морському рибному порту суб'єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню, визначає Кабінет Міністрів України.

4. Тарифи на інші послуги, крім визначених у частині першій цієї статті, є вільними та визначаються договором між суб'єктом господарювання, який надає відповідні послуги, та їх замовником.

Стаття 504. Портові збори

1. У морському рибному порту справляються такі портові збори: корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний. Використання коштів від портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням. Фінансування утримання гідротехнічних споруд в об'ємах, необхідних для підтримання їх паспортних характеристик, здійснюється за рахунок портових зборів, що справляються у морських рибних портах, де розташовані такі гідротехнічні споруди.

2. Розміри ставок портових зборів для кожного морського рибного порту встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в галузі рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, відповідно до затвердженої ним методики. Порядок справляння, обліку та використання коштів від портових зборів, крім використання коштів від адміністративного збору, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в галузі рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

Кошти від адміністративного збору використовуються відповідно до закону.

3. Портові збори сплачуються морським рибним портам України, крім випадків, визначених цим Законом.

4. Причальний збір справляється на користь власника причалу, а якщо причал перебуває у користуванні - на користь відповідного користувача.

Канальний збір справляється на користь власника каналу.

Корабельний збір справляється на користь користувача портової акваторії, а також власника операційної акваторії причалу (причалів), збудованої до набрання чинності цим Законом.

5. Маяковий збір справляється на користь державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства.

6. Контроль за цільовим використанням коштів від портових зборів здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в галузі рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства. За нецільове використання коштів від портових зборів суб'єкт, який допустив таке порушення, сплачує до Державного бюджету України штраф у розмірі 100 відсотків використаної не за цільовим призначенням суми портових зборів.".

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос