Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно ответственности за нарушение требований законодательства о труде)

Проект закона Украины от 04.09.2013 № 3189
Дата рассмотрения: 04.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про працю)

Верховна Рада України постановляє:

I. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці першому частини першої статті 41 слова "порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення" виключити;

2) статтю 41 доповнити новою частиною такого змісту:

"Порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) Закон доповнити новою статтею такого змісту:

"Стаття 414. Порушення при оформленні трудових відносин

Порушення встановленого порядку оформлення трудових відносин службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або уповноваженою ними особою та у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудових відносин, допуск працівника-іноземця до роботи без дозволу з працевлаштування -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і фізичних осіб, які використовують найману працю, від п'ятсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого порядку оформлення трудових відносин та фактичне виконання трудових обов'язків особою без оформлення трудових відносин -

тягне за собою накладення штрафу на особу, що приступила до фактичного виконання трудових обов'язків без оформлення трудових відносин від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

4) У статті 221 слова і цифри "частиною першою статті 41, статтями 411 - 413, замінити словами і цифрами " статтею 41, статтями 411 - 414,";

5) у статті 231:

у частині першій після слів "інших нормативних актів про охорону праці доповнити такими словами:

"порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення,";

6) Абзац сімнадцятий пункту 1 частини першої статті 255 викласти в такій редакції:

З центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (частина перша, друга та четверта статті 41, статті 411 - 414, 1881).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос