Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления защиты прав инвесторов при инвестировании (финансировании) строительства жилья

Проект закона Украины от 03.09.2013 № 3174
Дата рассмотрения: 03.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту прав інвесторів під час інвестування (фінансування) будівництва житла

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 47, ст. 646):

1) В абзаці третьому статті 4 виключити речення "Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами".

2. В Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141):

1) Абзац четвертий частини першої статті 2 після слів "зміни призначення" доповнити словами:

"а також майнові права на об'єкти незавершеного будівництва та/або їх частини";

2) Частину першу п'ятої статті доповнити таким змістом:

"майнові права на об'єкти незавершеного будівництва та/або їх частини".

3. В Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 52, ст. 377):

1) Абзац 32 статті 13 викласти в редакції:

"за письмовою заявою довірителя зобов'язаний виступати в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва та передачі довірителям у власність об'єктів інвестування.";

2) Абзац другий статті 15 доповнити реченням такого змісту:

"Залучені кошти довірителя для спорудження об'єкту будівництва використовується управителем виключно на об'єкт будівництва, складовою частиною якого є об'єкт інвестування, закріплений за довірителем відповідно до договору про участь у ФФБ.";

3) Абзац сьомий статті 15 доповнити реченням такого змісту:

"Поточна ціна однієї вимірної одиниці об'єкта інвестування не повинна бути меншою, ніж вартість однієї вимірної одиниці, затверджена в зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва.";

4) Останній абзац статті 16 викласти в редакції:

"Управитель в інтересах довірителів може, а на письмову вимогу довірителя - зобов'язаний перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів та надавати заявникові інформацію про результати проведеної перевірки, копії фінансових та аудиторських звітів.";

5) Останній абзац статті 32 викласти в редакції:

"Управитель ФОН в інтересах власників сертифікатів ФОН може, а на письмову вимогу власника сертифікату ФОН зобов'язаний перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів і надавати заявникові інформацію про результати проведеної перевірки, копії фінансових та аудиторських звітів.";

6) Абзац сьомий статті 50 викласти в редакції:

"Порушення строків спорудження об'єкта будівництва або неналежне виконання зобов'язань забудовником не може впливати на правовідносини, що виникли між банком та позичальником відповідно до укладеного ними договору про іпотечний кредит, але є підставою для застосування на вимогу позичальника відсоткової ставки за договором про іпотечний кредит в розмірі облікової ставки Національного банку України на період подовження терміну спорудження об'єкта будівництва.";

7) Абзац другий статті 51 викласти в редакції:

"В інфляційному застереженні та для обліку зобов'язань позичальника за договором про іпотечний кредит може використовуватися виключно індекс роздрібних споживчих цін.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос