Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усовершенствования управления государственными предприятиями и другими субъектами хозяйствования)

Проект закона Украины от 03.09.2013 № 3164
Дата рассмотрения: 03.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення управління державними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18 (02.05.2003), ст. 144; N 19-20 (16.05.2003), ст. 144, N 21-22 (30.05.2003), ст. 144):

1) у статті 73:

у частині 6 слова "Органом управління" замінити словами "Виконавчим органом";

частину 7 викласти у такій редакції:

"7. Повноваження керівника державного унітарного підприємства можуть бути припинені або зупинені в порядку, встановленому законом для припинення або зупинення повноважень члена виконавчого органу товариства.";

2) у статті 78:

у частині 7 слова "Комунальне унітарне підприємство очолює" замінити словами "Виконавчим органом комунального унітарного підприємства є", слово "що" замінити словом "який";

доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"71. Повноваження керівника комунального унітарного підприємства можуть бути припинені або зупинені в порядку, встановленому законом для припинення або зупинення повноважень члена виконавчого органу товариства.";

3) у статті 89:

у частині 1 у першому реченні після слова "та" доповнити словом "інші", слово "і" замінити словами "та інші";

частину 4 виключити.

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 40 (03.10.2003), ст. 356; N 41 (10.10.2003), ст. 356; N 42 (17.10.2003), ст. 356; N 43 (24.10.2003), ст. 356; N 44 (31.10.2003), ст. 356):

1) у статті 99:

частину 1 виключити;

частину 3 замінити частинами такого змісту:

"3. Повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або зупинені органом чи особою, яким належать повноваження щодо його обрання (призначення). Такий орган чи особа у разі прийняття рішення про зупинення повноважень члена виконавчого органу може обрати (призначити) тимчасово виконуючого його обов'язки.

31. Повноваження голови виконавчого органу чи виконавчого органу в повному складі можуть бути припинені або зупинені лише шляхом обрання (призначення) нового голови виконавчого органу чи виконавчого органу в повному складі або тимчасово виконуючих їх обов'язки.";

2) у пункті 3 частини 4 статті 145 слова "створення та відкликання" замінити словами "обрання (призначення) членів";

3) частину 4 статті 653 виключити;

3. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971, додаток до N 50, ст. 375):

1) частину першу статті 36 доповнити пунктом 51 такого змісту:

"51) припинення повноважень працівника, який входить до складу органу управління юридичної особи, за рішенням уповноваженого на це органу юридичної особи;";

2) статтю 44 викласти у такій редакції:

"Стаття 44. Вихідна допомога

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок припинення повноважень працівника, який входить до складу органу управління юридичної особи (пункт 51 статті 36) - у розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.";

3) у пункті 2 статті 133 після слова "організації" доповнити словом "неумисно", після слова "виплатами" доповнити словом "працівникам";

4) доповнити Кодекс новою статтею такого змісту:

"Стаття 1381. Особливості відповідальності окремих категорій працівників

Працівник, який входить до складу органу управління юридичної особи, зобов'язаний в повному обсязі відшкодувати їй збитки, завдані з його вини, крім випадків, передбачених пунктом 2 частини першої статті 133 цього Кодексу.

До відносин, передбачених частиною першою цієї статті, не застосовуються інші положення цієї глави.".

4. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008, N 50-51 (19.12.2008), ст. 384):

1) у частині 2 статті 52:

у пункті 8 слова "обрання та припинення повноважень" замінити словами "обрання (призначення)";

у пункті 9 слово "контрактів" замінити словами "договорів (контрактів)";

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10) прийняття рішення про припинення та зупинення повноважень голови або іншого члена виконавчого органу та обрання (призначення) тимчасово виконуючого його обов'язки;";

2) перше речення частини 5 статті 58 викласти у такій редакції:

"5. З кожним членом виконавчого органу укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт).";

3) статтю 61 викласти у такій редакції:

"Стаття 61. Особливості зупинення повноважень членів виконавчого органу

1. У разі, якщо відповідно до статуту товариства обрання (призначення) голови та інших членів виконавчого органу віднесено до компетенції загальних зборів, повноваження голови чи іншого члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час зупинені наглядовою радою. Наглядова рада у разі прийняття рішення про зупинення повноважень члена виконавчого органу може обрати (призначити) тимчасово виконуючого його обов'язки.

2. Повноваження голови виконавчого органу чи виконавчого органу в повному складі можуть бути зупинені лише шляхом обрання (призначення) тимчасово виконуючих їх обов'язки.

3. У разі зупинення повноважень голови чи іншого члена виконавчого органу відповідно до частини першої цієї статті наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови чи іншого члена виконавчого органу товариства.".

5. У пункті "г" частини п'ятої статті 41 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 49 (03.12.91), ст. 682) слова "утворення і відкликання" замінити словами "обрання (призначення) членів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос