Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения монополии государства на осуществление лотерейной деятельности

Проект закона Украины от 02.09.2013 № 3161
Дата рассмотрения: 02.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження монополії держави на здійснення лотерейної діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державні лотереї в Україні" (Голос України, 2012 р., N 187):

1) Пункт 3 частини першої статті 1 викласти у наступній редакції:

"3) державна лотерея - лотерея, що проводиться організатором державних лотерей відповідно до цього Закону".

2) Пункт 11 частини першої статті 1 викласти у наступній редакції:

"11) організатор державних лотерей - юридична особа, яка на 100 % є власністю держави Україна та яка визначена цим Законом".

3) Словосполучення "оператори державних лотерей", "оператори лотерей" у відповідних відмінках змінити на "організатор державних лотерей", "організатор лотерей" відповідно.

4) У пункті 13 частини першої статті 1 і далі по тексту Закону слово "гравець" замінити словом "учасник" у відповідних відмінках.

5) Абзац другий частини першої статті 2 виключити.

6) Частину першу статті 3 викласти у наступній редакції:

"1. Принцип державної монополії на запровадження лотерей полягає у забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться організатором державних лотерей".

7) В частині шостій статті 3 слова "розповсюджувачу державної лотереї" виключити;

8) Доповнити статтю 3 частинами сьомою та восьмою наступного змісту:

"7. Принцип забезпечення виплати виграшу передбачає, що держава в особі організатора лотереї гарантує виплату виграшів.

8. Принцип захисту від ігрової залежності передбачає вжиття заходів по недопущенню появи та профілактики патологічної схильності учасників лотерей до залежності, яка полягає в частих повторних епізодах участі у таких заходах, домінує у житті людини і веде до зниження соціальних, професійних, матеріальних і сімейних цінностей".

9) Абзаци 3 та 4 частини першої статті 4 виключити.

10) Частину другу статті 4 викласти у наступній редакції:

"2. Забороняється проведення лотерей, умови проведення яких суперечать цьому Закону".

11) Частину першу статті 5 викласти у наступній редакції:

"1. Умови випуску та проведення державних лотерей затверджуються організатором державних лотерей, та погоджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.".

12) Частину другу статті 5 виключити.

13) Частину третю статті 5 викласти в наступній редакції:

"3. Лотерея набуває статусу державної з моменту опублікування затверджених організатором державних лотерей умов проведення такої лотереї в електронній формі на своєму інтернет-сайті.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує формування державної фінансової політики, веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстру державних лотерей запроваджених в Україні, затверджується Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні, ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього.".

14) Частину п'яту статті 5 виключити.

15) В абзаці другому частині сьомої статті 5 слова "політики у сфері випуску і проведення лотерей" виключити.

16) В абзаці третьому частині сьомої статті 5 речення "Правила розповсюдження та проведення лотерей через мережу Інтернет визначаються ліцензійними умовами" виключити.

17) В частині дев'ятої статті 5 слова "або кошторисів на утримання органів державного управління чи заснованих ними установ, організацій і підприємств" виключити.

18) Статтю 6 викласти в наступній редакції:

"1. Єдиним організатором державних лотерей є Державний ощадний банк України.

2. Організатор державних лотерей забезпечує діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України.

3. Напрямами діяльності організатора державних лотерей є:

розроблення та затвердження умов проведення державних лотерей (випуск державних лотерей);

створення належних умов для учасників у державні лотереї;

створення мережі прийому ставок та видачі призів;

ввезення на митну територію України лотерейних білетів, їх бланків без одержання дозволів (ліцензій);

проведення державних лотерей;

визначення переможців державних лотерей відповідно до умов проведення державних лотерей;

розробка та впровадження нових технологій проведення державних лотерей;

реклама державних лотерей;

здійснення інших функцій, необхідних для проведення державних лотерей, тощо.

4. Організатор державних лотерей забезпечує ведення та подання статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому законодавством.

5. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади зобов'язані сприяти розвитку і поширенню державної лотереї на відповідних територіях. Діяльність з розповсюдження державних лотерей організатора та розповсюджувачів державних лотерей не підлягає ліцензуванню, квотуванню або обмеженню.".

19) Статтю 7 виключити.

20) Статтю 8 виключити.

21) В частині третій статті 9 слова "форма якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей" замінити словами "організатором державних лотерей".

22) Абзац другий частини першої статті 12 виключити.

23) В частині сьомій статті 12 слова "ліцензійними умовами" замінити словами "організатором державних лотерей".

24) Доповнити Закон статтею 121 наступного змісту:

"121. Порядок використання коштів, отриманих від лотерейної діяльності

1. Кошти, отримані від лотерей (лотерейної діяльності), після сплати витрат щодо їх проведення, а також призів зараховуються до складу доходів Державного бюджету України.

2. Кошти, які зазначені у частині першій цієї статті, використовуються виключно на фінансування видатків соціального характеру Державного бюджету України (державних об'єктів олімпійської підготовки, лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, на фінансування культури та спорту), крім 25 відсотків, які використовуються для погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР.

25) Статтю 13 викласти в наступній редакції:

"13. Державний нагляд у сфері лотерейної діяльності

1. Уповноваженим органом державного нагляду за проведенням лотерей в Україні є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, розглядає та погоджує Умови проведення державної лотереї, затверджені наказом Організатора державних лотерей, веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні, та здійснює інші функції, необхідні для забезпечення державного нагляду за проведенням державних лотерей.".

26) Частину другу статті 15 виключити.

2. Пункт 24 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):

виключити.

3. У частині першій статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 із наступними змінами) пункт 46 виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, зобов'язані припинити їх проведення протягом одного календарного місяця з дня набрання чинності цим Законом в незалежності від строку закінчення дії таких ліцензій. При цьому всі угоди, укладені між гравцями в лотереї та їх організаторами внаслідок прийняття останніми плати за участь в лотереї (ставок тощо) з перебігом строку, зазначеного в цьому пункті, вважаються нікчемними.

3. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

- забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

- забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

- передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на відповідний рік визначення відрахувань коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні, одним із джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України і спрямування цих коштів на фінансування державних об'єктів олімпійської підготовки, лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, на фінансування культури та спорту, а також погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос