Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно оптимизации функционирования временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности

Проект закона Украины от 02.09.2013 № 3156
Дата рассмотрения: 02.09.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо оптимізації функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 34, ст. 343) такі зміни:

1. Статтю 28 викласти у такій редакції:

"Стаття 28. Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності

1. Визначення понять:

1) стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту і яка має закрите приміщення загальною площею по зовнішньому контуру не більше 30 кв. м;

2) торгова галерея - об'єднання прилеглих ТС загальною площею по зовнішньому контуру не більше 150 кв. м;

3) замовник - юридична або фізична особа (суб'єкт господарювання), що має намір розмістити ТС на певній території та подала відповідну заяву;

4) комплексна схема розміщення ТС - схема розміщення ТС на території населеного пункту або його частині;

5) схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

6) сервітутне землекористування - обмежене право користування земельною ділянкою на платній або безоплатній основі, що виникає на підставі договору встановлення особистого строкового сервітуту, укладеного між сервітуарієм та розпорядником земель;

7) особистий сервітут - земельний сервітут, який встановлюється в інтересах конкретно визначеної особи;

8) сервітуарій - землекористувач, в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут.

Стаття 281. Вимоги до розміщення ТС

Розміщення ТС здійснюється в порядку встановленому цим Законом, а також з врахуванням положень Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про землеустрій", "Про благоустрій населених пунктів".

Розміщення ТС здійснюється на вільній від забудови та інженерних мереж території без створення перешкод у функціонуванні іншим об'єктам містобудування, без порушення правил благоустрою, пішохідного та транспортного рухів та з врахуванням всіх наявних планувальних обмежень, передбачених генеральним планом населеного пункту, державними будівельними нормами та відповідно до комплексної схеми розміщення ТС.

Самовільне розміщення ТС забороняється та тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Забороняється розміщення ТС, що здійснюють торгівлю тютюновою та алкогольною продукцією, на відстані менше 200 метрів від приміщень або території навчальних і дошкільних закладів, закладів охорони здоров'я, місць проведення спортивних змагань, закладів культури та дозвілля.

Стаття 282. Комплексна схема розміщення ТС

Комплексна схема розміщення ТС в межах вулиці (скверу, бульвару, провулку, узвозу, проїзду, площі, майдану тощо), мікрорайону (кварталу), населеного пункту - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням генерального плану населеного пункту, вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

Комплексна схема розміщення ТС розробляється за рішенням сільської, селищної, міської, районної ради суб'єктом господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, який визначається на конкурсній основі, або органом з питань містобудування та архітектури, який утворено у складі виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації. Розроблення комплексної схеми розміщення ТС здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством розроблена у встановленому порядку комплексна схема розміщення ТС підлягає попередньому розгляду відповідною постійною депутатською комісією, до відання котрої належить розгляд питань у сфері земельних відносин, з подальшим її затвердженням сільською, селищною, міською, районною радою, в порядку встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Внесення змін до схеми здійснюється рішенням відповідної сільської, селищної, міської, районної ради за поданням постійної депутатської комісії, до відання котрої належить розгляд питань у сфері земельних відносин, в порядку встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та регламентом відповідної ради.

Стаття 283. Земельні ділянки на яких здійснюється розміщення ТС

ТС може бути розміщено на земельній ділянці комунальної власності у зв'язку з оформленням права користування земельною ділянкою згідно з договором сервітуту в порядку встановленому чинним законодавством.

За заявою замовника йому може бути надана земельна ділянка із земель комунальної власності в користування на умовах оренди для розміщення ТС. В такому разі, набуття та оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди здійснюється в порядку встановленому Земельним кодексом України, Законом України "Про оренду землі", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно-правовими актами.

На земельних ділянках приватної власності ТС може бути розміщено їх власниками або користувачами за погодженням з їх власниками за умови дотримання правил статті 281 та статті 282.

Стаття 284. Порядок оформлення права користування земельною ділянкою для розміщення та обслуговування ТС

Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до відповідної сільської, селищної, міської, районної ради з заявою про можливість надання у користування земельної ділянки для розміщення та обслуговування ТС і укладення договору сервітуту. До заяви додаються:

1) графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 з кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

2) довідка про правовий статус земельної ділянки (бажаного місця розташування ТС) на момент подання заяви;

3) реквізити замовника (найменування, прізвище, ім'я, по батькові, адреса, контактна інформація);

4) документ про включення замовника до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємці (або його завірена копія) на момент подання заяви.

Цей перелік документів є вичерпним.

Перевірка, надання дозволу та підготовка проекту відповідної селищної ради проводиться комісією, до відання якої належить попередній розгляд питань у сфері земельних відносин згідно регламенту відповідної ради.

Питання прийняття рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо надання у користування земельної ділянки для розміщення та обслуговування ТС і укладення договору сервітуту вирішується на сесії сільської, селищної, міської, районної ради не пізніше одного місяця (не враховуючи перебування депутатів на літніх канікулах) з дня подання замовником заяви та необхідних документів, у порядку встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та регламентом відповідної ради.

Замовник, на основі рішення сільської, селищної, міської, районної ради про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо надання у користування земельної ділянки для розміщення та обслуговування ТС і укладення договору сервітуту, замовляє у землевпорядній організації, яка має відповідних сертифікованих спеціалістів, розроблення технічної документації із землеустрою щодо надання у користування земельної ділянки для розміщення та обслуговування ТС і укладення договору сервітуту. Умови і терміни розроблення документації визначаються договором, укладеним між замовником і землевпорядною організацією.

Розроблена у встановленому порядку технічна документація із землеустрою щодо надання у користування земельної ділянки для розміщення та обслуговування ТС і укладення договору сервітуту подається замовником в орган з питань земельних відносин, який утворено у складі виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради, та у п'ятиденний строк між відповідною сільською, селищною, міською радою і заявником укладається договір сервітуту на розміщення та обслуговування ТС для здійснення підприємницької діяльності.

У разі відсутності у складі відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради органу з питань земельних відносин розроблена технічна документація із землеустрою щодо надання у користування земельної ділянки для розміщення та обслуговування ТС і укладення договору сервітуту подається замовником в орган з питань земельних відносин відповідної районної державної адміністрації за територіальною належністю. У такому випадку договір сервітуту на розміщення та обслуговування ТС для здійснення підприємницької діяльності укладається у десятиденний строк.

Розмір плати за договором сервітуту на розміщення та обслуговування ТС визначається відповідною сільською, селищною, міською районною радою та не може перевищувати затверджені такою радою ставки орендної плати. Договір сервітуту для розміщення та обслуговування ТС підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Нарахування плати за договором сервітуту на розміщення та обслуговування ТС здійснюється після реєстрації укладеного між замовником та відповідною сільською, селищною, міською радою договору сервітуту на розміщення та обслуговування ТС.

Стаття 285. Порядок встановлення ТС

Підставою для встановлення ТС є паспорт ТС. Паспорт ТС - це комплекс експлуатаційних характеристик ТС та проектних пропозицій щодо її розміщення, зовнішнього оформлення і внутрішнього планування. Паспорт ТС розробляється суб'єктом господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, на основі:

1) проекту ТС, виготовленого суб'єктом господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

2) ескізу фасадів (ескізного проекту) ТС у кольорі М 1:50, які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

3) схеми благоустрою прилеглої території, складеної суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів України".

Умови і терміни розроблення цих документів та паспорта ТС визначаються договором, укладеним між замовником і суб'єктом господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Для встановлення ТС на земельній ділянці, наданій у користування за договором сервітуту для розміщення та обслуговування ТС, замовник звертається з заявою про погодження паспорта ТС до органу з питань містобудування та архітектури виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації. До заяви, крім паспорта ТС, також додаються копії договору сервітуту для розміщення та обслуговування ТС і технічної документації із землеустрою щодо надання у користування земельної ділянки для розміщення та обслуговування ТС і укладення договору сервітуту. Цей перелік документів є вичерпний.

Орган з питань містобудування та архітектури виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації вивчає поданий паспорт ТС на предмет відповідності будівельним нормам та існуючим містобудівним обмеженням, вимогам щодо охорони навколишнього природного середовища та охорони історико-культурної спадщини та у десятиденний строк погоджує паспорт ТС або повертає його замовнику із зауваженнями. Після усунення зауважень замовник має право повторно звернутися з заявою про погодження паспорта ТС. У випадку неприйняття органом з питань містобудування та архітектури виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації рішення по заяві замовника про погодження паспорта ТС у десятиденний строк, такий паспорт ТС вважається погодженим.

Погоджений паспорт ТС є підставою для розміщення замовником ТС на земельній ділянці наданій йому у користування за договором сервітуту для розміщення та обслуговування ТС. Для розміщення ТС не вимагається інших документів дозвільного характеру або рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, крім погодженого паспорта ТС та договору сервітуту для розміщення та обслуговування ТС.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня прийняття цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос