Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отмене необоснованных льгот и привилегий для лиц, уполномоченных на исполнение функций государства

Проект закона Украины от 27.08.2013 № 3122
Дата рассмотрения: 27.08.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про скасування необґрунтованих пільг та привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій держави

Цей Закон спрямовано на реалізацію статті 24 Конституції України з метою законодавчого забезпечення рівності конституційних прав і свобод громадян

Стаття 1. Основні завдання Закону

1. Основними завданнями цього Закону є:

забезпечення рівності конституційних прав і свобод та рівності усіх громадян перед законом;

встановлення соціальної справедливості;

скорочення пільг та преференцій, які безпосередньо не пов'язані зі здійсненням діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

зменшення видатків державного бюджету України на утримання державного апарату;

створення додаткових механізмів для фінансування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України.

2. Цей Закон визначає особливості пенсійного, матеріально-побутового, організаційно-технічного забезпечення осіб, визначених частиною першою даної статті.

Стаття 3. Пенсійне забезпечення

1. Пенсійне забезпечення Президента України, народних депутатів України, колишніх членів Кабінету Міністрів України здійснюється у встановленому законом порядку.

2. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

На Президента України, народних депутатів України, колишніх членів Кабінету Міністрів України, яким пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) призначена до набрання чинності Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", поширюється обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) максимальним розміром.

Стаття 4. Матеріально-побутове та транспортне забезпечення

1. Президент України на період перебування на посту має право на тимчасове проживання на одній офіційній резиденції ї зобов'язаний звільнити її у день вступу на пост новообраного Президента України.

2. Президенту України на період його перебування на посту забезпечується проїзд на літаках регулярних міжнародних та внутрішніх авіаліній. Виключно у разі виникнення надзвичайних ситуацій Президент України має право користуватися авіаційним транспортом Міністерства надзвичайних ситуацій України.

3. Президент України після виходу на пенсію довічно забезпечується державою одним помічником.

Стаття 5. Організаційне забезпечення діяльності

1. Держава створює належні умови для діяльності Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України шляхом відповідного організаційного, правового, наукового, документального, інформаційного, експертно-аналітичного, матеріально-технічного, фінансово-господарського та іншого забезпечення.

2. Забезпечення діяльності Президента України здійснює Адміністрація Президента України, гранична чисельність якої встановлюється у кількості двісті штатних одиниць. Адміністрація Президента України не має розпорядчих функцій.

3. Забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України здійснює Апарат Верховної Ради України. Гранична чисельність Апарату Верховної Ради України встановлюється у кількості п'ятсот штатних одиниць.

4. Забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України. Гранична чисельність Секретаріату Кабінету Міністрів України встановлюється у кількості чотириста штатних одиниць.

Стаття 6. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. У зв'язку з прийняттям цього Закону визнати такими, що втратили чинність:

- Верховної Ради України "Про забезпечення, обслуговування та охорону Президента України" N 2033-XII від 4 січня 1992 року;

- Президії Верховної Ради Української РСР "Про забезпечення і обслуговування Голови Верховної Ради Української РСР" N 98-XII від 1 серпня 1990 року;

- Президії Верховної Ради Української РСР "Про забезпечення і обслуговування Голови Ради Міністрів Української РСР" N 99-XII від 1 серпня 1990 року.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Законі України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212 із наступними змінами):

- частину п'яту статті 20 вилучити;

- у абзаці третьому частини шостої слова "без обмеження граничного розміру пенсії" вилучити;

- у частині восьмій статті 20 цифру "45" замінити на цифру "30" та вилучити слова "з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати";

- частини десяту - одинадцяту вилучити;

- у частині дванадцятій статті 20:

у абзаці першому:

перед словами "після досягнення чоловіками 62 років і жінками - пенсійного віку" доповнити словами "Працюючому народному депутату в період виконання депутатських повноважень та колишньому народному депутату, який працює на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність" та";

слова "призначається пенсія в розмірі 80 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Нарахування пенсії здійснюється із суми заробітної плати, що складається з посадового окладу з урахуванням усіх доплат та надбавок працюючого народного депутата на момент призначення пенсії." замінити словами "пенсія призначається та виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.";

абзац сьомий вилучити;

у абзаці восьмому слова "70 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата на день звернення за пенсією з урахуванням усіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, на одного непрацездатного члена сім'ї, та 90 відсотків - на двох і більше членів сім'ї за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України." замінити словами "обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".";

абзаци дев'ятий, десятий вилучити;

- частини тринадцяту, сімнадцяту статті 20 вилучити;

- статтю 21 вилучити;

- у частині четвертій статті 23 слово "безкоштовного" вилучити;

- частину п'яту та шосту статті 23 вилучити;

- статтю 30 вилучити;

- статтю 31 вилучити;

- частину четверту статті 32 вилучити;

- у частині сьомій статті 33 вилучити слова "та путівками для санаторно-курортного лікування";

- частину шосту статті 34 вилучити;

- у статті 35:

в частині першій вилучити слова "одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов (грошова компенсація), або";

вилучити частину другу;

частину третю викласти в такій редакції:

"3. За народним депутатом, обраним повторно і який одержував службове жиле приміщення у попередньому (попередніх) скликанні (скликаннях), зберігається право на його отримання у новому скликанні або на жиле приміщення для постійного проживання";

в частинах четвертій та п'ятій вилучити слова "грошової компенсації, або";

в частині шостій вилучити слова "виплачується грошова компенсація, або".

2) У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58, N 38, ст. 384):

- часину першу статті 58 викласти в такій редакції:

"1. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".";

3) У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 52, ст. 490):

- у статті 30 частину третю виключити;

- у статті 31 частини четверту - шосту виключити.

4) У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 31, ст. 338):

- у частині першій статті 261 слова "Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, а також" вилучити;

- частину першу статті 261 доповнити реченням "Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг під час проїзду автомобільним транспортом Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та інших вищих посадових осіб держави забороняється.";

- статтю 261 доповнити новими частинами восьмою та дев'ятою такого змісту:

"Супроводження спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України транспортних засобів, у яких пересуваються Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України та інші вищі посадові особи держави забороняється.

Здійснення заходів, передбачених цією статтею, не може обмежувати закріплених Конституцією України принципу рівності громадян, свободи пересування та інших прав і свобод людини.".

5) У Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 35, ст. 236):

- статтю 3 доповнити новою частиною другою такого змісту:

"При здійсненні визначеної цим Законом державної охорони органів державної влади України та посадових осіб забороняється будь-яке обмеження закріплених Конституцією України принципу рівності громадян, свободи пересування та інших прав і свобод людини.";

- в частині третій статті 5 слово "довічно" замінити на слова "протягом року";

- у пункті третьому частини першої статті 18 слова "Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, а також" вилучити.

4. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити передання до Фонду державного майна України усіх державних резиденцій Державного управління справами, окрім трьох будівель, в яких розташована Адміністрація Президента України, резиденція Президента України та резиденція для забезпечення розміщення глав іноземних делегацій та проведення заходів протокольного характеру, та авіаційної техніки Державного авіаційного підприємства "Україна" для подальшої приватизації;

забезпечити скорочення на 50 % ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації.

5. Фонду державного майна України протягом одного місяця з дня отримання переданих державних резиденцій та авіаційної техніки:

затвердити пооб'єктовий план-графік виставлення на продаж у 2012 році державних резиденцій та авіаційної техніки.

6. Кошти, отримані від продажу на аукціоні державних резиденцій та авіаційної техніки, зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються на фінансування захищених видатків Державного бюджету України.

7. Рекомендувати Президентові України:

- привести свої укази у відповідність із цим Законом;

- ліквідувати Державне управління справами.

8. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

9. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос