Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования механизма применения мер реагирования во время осуществления надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности)

Проект закона Украины от 14.08.2013 № 3084
Дата рассмотрения: 14.08.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення механізму застосування заходів реагування під час здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст. 446):

1) частину першу статті 47 після слів "третіх осіб" доповнити словами ", інші особи, прав, свобод, інтересів чи обов'язків яких стосується адміністративний позов";

2) у частині третій статті 106 слова "відповідачу і третім особам" замінити словами "відповідачу, третім особам та (або) особам, прав, свобод, інтересів чи обов'язків яких стосується адміністративний позов";

3) у статті 183-6:

в частині першій слова "у разі, якщо необхідність такого підтвердження передбачена законом," - виключити;

частину другу викласти в наступній редакції:

"2. Адміністративний позов подається суб'єктом владних повноважень до окружного адміністративного суду не пізніше наступного дня з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа про вжиття заходів реагування, обґрунтованість яких підлягає підтвердженню судом, та отримання у встановленому порядку повідомлення про вручення копії позовної заяви та доданих до неї документів особі (особам), прав, свобод, інтересів чи обов'язків якої (яких) стосується адміністративний позов.";

другий абзац частини дев'ятої після слів "засобом зв'язку" доповнити словами ", із забезпеченням підтвердження одержання особою, якій вона надіслана";

у частині одинадцятій:

після слів "першої інстанції" доповнити словами "можуть бути подані особами, які беруть участь у справі, та";

слова "їх ухвалення" замінити словами "отримання таких рішень учасниками процесу".

2. У частині п'ятій статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 29, ст. 389):

в абзаці першому:

слова "а у випадках, передбачених законом, -" - виключити;

слово "наступним" замінити словами "обов'язковим попереднім";

в абзаці другому:

слова "Якщо законом передбачено, що обґрунтованість вжиття органом державного нагляду (контролю) заходів реагування має бути підтверджена судом," замінити словами "Для підтвердження обґрунтованості вжиття заходів реагування";

після слів "розпорядчого документа" доповнити словами "та здійснення передбачених процесуальним законодавством дій".

II. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

Кабінету міністрів України впродовж одного місяця з дня набрання чинності цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

внести пропозиції щодо перегляду та (або) скасування законодавчих актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос