Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия получению информации о льготах и других видах социальной защиты

Проект закона Украины от 14.08.2013 № 3083
Дата рассмотрения: 14.08.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння отриманню інформації про пільги та інші види соціального захисту

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 45, ст. 425):

1) статтю 3-1 після абзацу шостого доповнити абзацом наступного змісту:

"забезпечує організацію доведення інформації про коло осіб, які мають право на пільги та соціальну допомогу відповідно до законодавства, а також умови та порядок їх отримання, до відома таких осіб, шляхом розробки та впровадження обов'язкового до виконання відповідними суб'єктами порядку інформування;"

абзац сьомий, відповідно, вважати абзацом восьмим.

2) доповнити статтею 17-1, яку викласти в такій редакції:

"Стаття 17-1. Інформаційне забезпечення осіб стосовно обсягу пільг та інших видів соціальної допомоги

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" забезпечує доведення інформації про пільги та інші види соціальної допомоги, передбачені законодавством, а також умови та порядок їх отримання до відома осіб, які мають на них право, шляхом розробки та впровадження обов'язкового до виконання відповідними суб'єктами порядку інформування, що має передбачати:

адресне поштове повідомлення інвалідів, ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", яке здійснюється за місцем їх постійного проживання та містить інформацію щодо пільг та інших видів соціальної допомоги, передбачених законодавством для такої категорії громадян;

розміщення інформації стосовно пільг та особливостей медичного обслуговування, умов та порядку забезпечення таких категорій осіб ліками та лікарськими засобами, особливостей здійснення зубопротезування та інших гарантій соціального захисту в сфері охорони здоров'я - на інформаційних стендах закладів охорони здоров'я;

розміщення інформації стосовно надання пільг щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, а також прав на проведення капітального та поточного ремонту жилих будинків та квартир - на інформаційних стендах суб'єктів господарювання, які надають житлово-комунальні послуги населенню;

розміщення інформації стосовно пільг та особливостей надання транспортного обслуговування - на інформаційних носіях суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж проїзних квитків на всі види транспорту (включаючи електронні форми квитків);

розміщення інформації стосовно пільг та особливостей користування послугами зв'язку - на інформаційних носіях суб'єктів господарювання, які здійснюють надання телекомунікаційних послуг.

З метою висвітлення повної та актуальної інформації щодо законодавчо встановленого обсягу та можливостей отримання соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни, іншим особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснює інформаційні повідомлення і роз'яснення з цих питань не рідше одного разу в місяць у друкованих засобах масової інформації, на радіо та на телебаченні. Вимоги, щодо тривалості ефірного часу та періодичності інформування розповсюджуються на всю територію України і повинні бути враховані під час планування порядку розміщення інформації в загальнодержавних та регіональних засобах масової інформації.

Інформація щодо законодавчо встановленого обсягу та можливостей отримання соціальної допомоги надається без оплати за її розміщення на радіо (не менш ніж 20 хвилин в місяць) та на телебаченні (не менш ніж 20 хвилин в місяць) засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок бюджетів територіальних громад.

Друковані засоби масової інформації, засновниками яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок бюджетів територіальних громад зобов'язані публікувати подані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань інформаційні матеріали безоплатно не рідше одного разу на місяць обсягом не менш ніж 1/16 загальної газетної площі.".

2. Статтю 4 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 21, ст. 252), доповнити частиною шостою наступного змісту:

"На центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань покладається обов'язок по доведенню актуальної інформації про діяльність держави щодо інвалідів, яка виявляється у законодавчому закріпленні їх правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших прав і можливостей для участі в суспільному житті, до відповідного кола осіб. Інформування про умови та порядок отримання результатів такої діяльності, здійснюється шляхом розробки та впровадження цим органом обов'язкового до виконання відповідними суб'єктами порядку інформування щодо пільг та інших видів соціальної допомоги в формах та обсязі, встановлених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

3. У Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122) внести наступні зміни:

1) доповнити статтею 188-43 наступного змісту:

"Стаття 188-43. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань, або створення перешкод для діяльності цього органу

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань, щодо усунення порушень законодавства про соціальний захист та забезпечення осіб, відносно яких ним здійснюється контроль над реалізацією державної політики, або встановленого порядку надання таким особам пільг чи інших видів соціальної допомоги, інформації про них або створення перешкод для діяльності цього органу -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) доповнити статтею 244-20 наступного змісту:

"Стаття 244-20. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про соціальний захист та забезпечення осіб, відносно яких ним здійснюється контроль над реалізацією державної політики, або встановленого порядку надання таким особам пільг чи інших видів соціальної допомоги, інформації про них, або створення перешкод для діяльності цього органу.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити:

розробку та затвердження нормативних актів, передбачених цим Законом;

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

внесення пропозицій щодо скасування та (або) перегляду законодавчих актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос