Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О нотариате" относительно регулирования платы за совершение нотариальных действий

Проект закона Украины от 14.08.2013 № 3078
Дата рассмотрения: 13.08.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо регулювання плати за вчинення нотаріальних дій

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2000 р., N 32, ст. 257) такі зміни:

1. Статті 19 та 31 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Оплата вчинюваних державними нотаріусами нотаріальних дій

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито в розмірах, установлених законом.

За надання державними нотаріусами послуг, пов'язаних із вчинюваними нотаріальними діями, справляється нотаріальний збір.

Ставки нотаріального збору за надання нотаріусами послуг, пов'язаних із вчинюваними нотаріальними діями (далі - ставки нотаріального збору), обчислюються у відсотковому відношенні до розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на час надання таких послуг.

Перелік послуг, пов'язаних із вчинюваними нотаріальними діями, визначається цим Законом.

Розміри ставок та порядок сплати нотаріального збору, а також пільги щодо його сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

Кошти, що надходять від сплати нотаріального збору, спрямовуються до Державного бюджету України.

За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, справляється окрема плата. Перелік таких послуг та розміри плати за їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України.

Додатковими послугами правового та технічного характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, є послуги, що не належать до компетенції нотаріуса і можуть бути надані особі іншими фахівцями, у тому числі в галузі права.";

"Стаття 31. Оплата вчинюваних приватними нотаріусами нотаріальних дій

Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою у межах мінімального та максимального розмірів, установлених частиною другою цієї статті.

Мінімальний розмір плати за вчинення нотаріальної дії приватним нотаріусом складається із суми, не меншої від ставки державного мита, яке справляється державним нотаріусом за вчинення аналогічної нотаріальної дії, та розміру нотаріального збору за надання пов'язаних із такою нотаріальною дією послуг, визначеного відповідно до частини п'ятої статті 19 цього Закону. Максимальний розмір плати за вчинення нотаріальної дії приватним нотаріусом складається з мінімального розміру плати, збільшеного на розмір нотаріального збору.

Оплата визначених відповідно до частини восьмої статті 19 цього Закону додаткових послуг правового та технічного характеру, що надаються приватними нотаріусами і не пов'язані із вчинюваною нотаріальною дією, провадиться за домовленістю сторін.".

2. Доповнити Закон статтею 341 такого змісту:

"Стаття 341. Послуги, пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями

Нотаріуси надають такі послуги, пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, у разі:

1) посвідчення:

а) договору - установлення особи або сторін, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії; визначення обсягу цивільної дієздатності, перевірка повноважень представника фізичної особи; перевірка цивільної правоздатності і дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи; установлення волевиявлення та дійсних намірів особи (осіб) під час вчинення нотаріальної дії; правовий аналіз поданих для посвідчення договору документів; складення і виготовлення в разі потреби заяв (які не потребують засвідчення справжності підпису на них, але є необхідними під час вчинення правочину); складення проекту та виготовлення договору; робота з визначеним законодавством реєстром щодо отримання інформації про наявність/відсутність обтяжень (у разі необхідності); реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; підготовка примірника договору та долучених до нього документів до архівного зберігання; здійснення заходів щодо забезпечення збереження примірника договору; забезпечення дій з реєстрації права власності на нерухоме майно у визначеному законодавством електронному реєстрі;

б) довіреності - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії; визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка цивільної правоздатності і дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи; установлення волевиявлення та дійсних намірів особи під час вчинення нотаріальної дії; у разі посвідчення довіреності в порядку передоручення - перевірка основної довіреності, перевірка повноважень представника фізичної чи юридичної особи; складення проекту та виготовлення довіреності; робота з визначеним законодавством електронним реєстром щодо перевірки основної довіреності під час посвідчення довіреності в порядку передоручення, реєстрації довіреності; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; підготовка примірника довіреності та долучених до неї документів до архівного зберігання (у разі потреби); здійснення заходів щодо забезпечення збереження примірника довіреності;

в) заповіту - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії; визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи; встановлення волевиявлення, правовий аналіз документів щодо майна, яке зазначається у заповіті (у разі їх пред'явлення); складення проекту та виготовлення заповіту, реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; реєстрація заповіту, заяви про скасування заповіту у визначеному законодавством електронному реєстрі; підготовка примірника заповіту до архівного зберігання; здійснення заходів щодо забезпечення збереження примірника заповіту;

2) вжиття заходів до охорони спадкового майна - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії; складення опису, інші пов'язані з цим дії (в процесі опису перевірка наявності відкритої спадкової справи, визначення оцінки предметів, у разі необхідності залучення відповідних фахівців, опечатування приміщення, в якому проводиться опис (у разі переривання опису), призначення охоронця спадкового майна, передача грошей та інших цінностей до фінансових установ, складення окремого опису для передачі зношених речей для знищення, складення окремого акта для передачі продуктів харчування відповідним організаціям для реалізації, прийняття в депозит грошових сум та цінних паперів, передача цінних металів і виробів з них до банківських установ, передача зброї до органів внутрішніх справ тощо), послуги, пов'язані із вчиненням нотаріальної дії поза межами робочого місця нотаріуса (виїзд); реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

3) оформлення спадщини у разі:

а) заведення спадкової справи у зв'язку з поданням заяви особисто спадкоємцем про прийняття спадщини або про відмову від прийняття спадщини чи про видачу свідоцтва про право на спадщину - установлення волевиявлення особи, яка звернулась для оформлення спадкових прав або щодо відмови від прийняття спадщини; правовий аналіз документів щодо факту смерті спадкодавця, його родинних стосунків із спадкоємцями, часу і місця відкриття спадщини, робота в електронному реєстрі щодо отримання інформації про відкриття спадкової справи, перевірка заповіту (у разі його наявності) та/або його реєстрації у визначеному законодавством реєстрі; підготовка спадкової справи до архівного зберігання; здійснення заходів щодо забезпечення збереження спадкової справи;

б) видачі свідоцтва про право на спадщину - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії; визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи; перевірка цивільної правоздатності і дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи; установлення волевиявлення особи; правовий аналіз документів стосовно спадкового майна, робота з електронними реєстрами щодо отримання інформації про наявність/відсутність обтяжень щодо спадкового майна; складення і виготовлення в разі потреби інших заяв (крім тих, що потребують нотаріального засвідчення); виготовлення свідоцтва про право на спадщину; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; робота у визначеному законодавством електронному реєстрі щодо реєстрації видачі свідоцтв про право на спадщину;

4) видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя - правовий аналіз документів щодо майна, яке є спільним майном подружжя, виготовлення відповідного свідоцтва; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; підготовка примірника свідоцтва та долучених до нього документів до архівного зберігання; здійснення заходів щодо забезпечення збереження примірника свідоцтва;

5) видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії; перевірка відповідності змісту акта (протоколу) про проведення прилюдних торгів (аукціону) вимогам законодавства; виготовлення відповідного свідоцтва; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; підготовка примірника свідоцтва та долучених до нього документів до архівного зберігання; здійснення заходів щодо забезпечення збереження примірника свідоцтва;

6) видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії; перевірка відповідності змісту акта про проведення прилюдних торгів (аукціону) вимогам законодавства; виготовлення відповідного свідоцтва; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; підготовка примірника свідоцтва та долучених до нього документів до архівного зберігання; здійснення заходів щодо забезпечення збереження примірника свідоцтва;

7) проведення опису майна фізичної особи, яку визнано безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме, надаються послуги, передбачені пунктом 2 цієї частини;

8) видачі дубліката нотаріального документа, що зберігається у справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву або у справах приватного нотаріуса, - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії; пошук документа в архіві державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса) або в державному нотаріальному архіві, виготовлення дубліката; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

9) накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації, - правовий аналіз документів щодо реєстрації заборони, реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; правовий аналіз документів та забезпечення дій щодо зняття заборони;

10) засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії; перевірка оригіналу документа на відсутність виправлень, підчисток, закреслень, на наявність чіткого зображення тексту документа, підписів і печаток на ньому, перевірка копії документа на відповідність його оригіналу; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

11) засвідчення справжності підпису на:

а) заявах (у тому числі на заяві про скасування заповіту, на заяві про прийняття спадщини або про відмову від прийняття спадщини чи про видачу свідоцтва про право на спадщину, у разі коли спадкова справа заведена в іншій державній нотаріальній конторі або в іншого приватного нотаріуса) - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи; перевірка цивільної правоздатності і дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи; складення проекту заяви та її виготовлення, реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

б) установчих документах, банківських картках, зроблених перекладачами перекладах документів з однієї мови на іншу, інших документах (крім заяв) - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи; перевірка цивільної правоздатності і дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи; перевірка кваліфікації перекладача; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

12) засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, правовий аналіз документів, поданих для перекладу, здійснення перекладу, виготовлення тексту перекладу; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

13) посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту, - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи; перевірка цивільної правоздатності і дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи; виготовлення свідоцтва; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

14) посвідчення факту, що фізична особа є живою, - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, виготовлення свідоцтва; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

15) посвідчення факту перебування фізичної особи у певному місці - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, виготовлення свідоцтва; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

16) посвідчення часу пред'явлення документів - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, виготовлення свідоцтва; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

17) передачі заяв фізичних чи юридичних осіб іншим фізичним чи юридичним особам - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи; перевірка цивільної правоздатності і дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи; складення проекту заяви та її виготовлення, передача заяви шляхом надіслання поштою (з урахуванням вартості рекомендованого листа із зворотним повідомленням) або особисто адресатам під розписку, виготовлення свідоцтва (на вимогу особи); реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

18) прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи; перевірка цивільної правоздатності і дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи; здійснення дій щодо утримання депозитного рахунка; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

19) вчинення виконавчого напису - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії; визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи; перевірка цивільної правоздатності і дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи; правовий аналіз документів, поданих для вчинення виконавчого напису; виготовлення виконавчого напису; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

20) вчинення протесту векселя - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи; перевірка цивільної правоздатності і дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи; правовий аналіз векселя на відповідність вимогам закону, виготовлення відповідного акта протесту; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

21) вчинення морського протесту - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи; перевірка цивільної правоздатності і дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи; правовий аналіз заяви про морський протест на відповідність її змісту вимогам закону та інших документів, поданих для вчинення морського протесту, виготовлення акта морського протесту; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

22) прийняття на зберігання документів - установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи; перевірка цивільної правоздатності і дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи; правовий аналіз документів, поданих для прийняття їх на зберігання, виготовлення опису цих документів, упакування цих документів (у разі потреби), виготовлення відповідного свідоцтва; реєстрація нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

До послуг, пов'язаних із вчинюваними нотаріальними діями, також належать подання запитів про видачу документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії, а також вчинення нотаріальних дій поза межами державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса. За надання зазначених послуг встановлюються окремі ставки нотаріального збору в порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос