Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно засвидетельствования верности копий (фотокопий) документов и выписок из них и подлинности подписи на документах

Проект закона Украины от 14.08.2013 № 3077
Дата рассмотрения: 13.08.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них та справжності підпису на документах

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 241 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) слова "нотаріальним дорученням" замінити словом "довіреністю".

2. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) друге речення частини п'ятої статті 3 після слів "оригінал документа" доповнити словами ", або посадовою особою органу ліцензування";

2) у статті 15:

друге речення частини двадцять четвертої після слів "оригінал документа" доповнити словами ", або посадовою особою органу ліцензування";

у частині тридцять п'ятій слова "нотаріально засвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику" замінити словами "копія виданої заявнику ліцензії на відповідний вид діяльності, засвідчена нотаріально або посадовою особою органу ліцензування";

3) друге речення частини п'ятнадцятої статті 18 після слів "оригінал документа" доповнити словами ", або посадовою особою органу ліцензування".

3. В абзаці чотирнадцятому частини четвертої статті 7 та абзаці шостому частини п'ятої статті 16 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160; 2001 р., N 9, ст. 39; 2002 р., N 16, ст. 114; 2007 р., N 33, ст. 440; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 43, ст. 551) слова "нотаріально посвідчені" виключити, а після слів "для органів місцевого самоврядування)" доповнити словами ", засвідчені посадовою особою відповідного органу приватизації".

4. Абзац другий частини другої статті 24 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI) викласти в такій редакції:

"копія угоди з приймаючою стороною про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою строк, засвідчена посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, або нотаріусом;".

5. Абзац п'ятий частини першої статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2002 р., N 17, ст. 121; 2010 р., N 9, ст. 76; 2012 р., N 36, ст. 419) викласти в такій редакції:

"копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця, засвідчена посадовою особою відповідного органу ліцензування або нотаріусом;".

6. У Законі України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101; 2006 р., N 1, ст. 18; 2012 р., N 7, ст. 53):

1) абзац шостий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:

"Статут кредитної спілки підписується головою спостережної ради кредитної спілки, справжність підпису якого повинна бути засвідчена нотаріусом.";

2) абзац десятий частини четвертої статті 9 викласти в такій редакції:

"Копії передавального акта або розподільчого балансу, засвідчені органом, що прийняв рішення про припинення діяльності кредитної спілки, передаються до Уповноваженого органу.".

7. У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258):

1) у першому реченні частини четвертої статті 38 слова "підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), завірений печаткою юридичної особи (нотаріусом)" замінити словами "підпис уповноваженого працівника юридичної особи, завірений печаткою юридичної особи, або підпис громадянина, справжність якого засвідчена нотаріусом";

2) у частині другій статті 40 слова "підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), завірений печаткою юридичної особи або нотаріусом" замінити словами "підпис уповноваженого працівника юридичної особи, завірений печаткою юридичної особи, або підпис громадянина, справжність якого засвідчена нотаріусом".

8. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1) в абзацах другому - четвертому частини другої статті 19 слова "або нотаріально засвідчену копію" замінити словами "(ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)";

2) у частині шостій статті 24 слова "нотаріально посвідчена" виключити;

3) у частині першій статті 42:

в абзаці п'ятому слова "нотаріально посвідчену" замінити словами "нотаріально засвідчену";

у першому реченні абзацу шостого слова "нотаріально посвідчена" замінити словами "нотаріально засвідчена";

4) у частині першій статті 48:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. У разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, може подати державному реєстратору особисто свідоцтво про смерть фізичної особи чи витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи (копію, вірність якої засвідчено посадовою особою у випадках та на підставі, передбачених законодавством, нотаріально засвідчену копію цих документів) або надіслати поштовим відправленням з описом вкладення нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи чи витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи.";

в абзаці другому слова "нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи, зобов'язаний надіслати запит до відповідного органу реєстрації актів" замінити словами "свідоцтво про смерть фізичної особи або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи (копію, вірність якої засвідчено посадовою особою у випадках та на підставі, передбачених законодавством, нотаріально засвідчену копію цих документів), зобов'язаний надіслати запит до відповідного відділу державної реєстрації актів";

5) у тексті Закону слова "Нотаріальне посвідчення" замінити словами "Нотаріальне засвідчення".

9. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134; 2010 р., N 46, ст. 539; 2011 р., N 19-20, ст. 142):

1) у першому реченні частини другої статті 6 слова "нотаріально посвідченою" замінити словами "нотаріально засвідченою";

2) у частині шостій статті 47 слова "нотаріально посвідчені" замінити словами "нотаріально засвідчені".

10. В абзаці третьому частини першої статті 46 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2013 р., N 19-20, ст. 188) слова "нотаріально завірену" виключити, а після слова "пасажирів" доповнити словами ", засвідчену посадовою особою підприємства (організації), яка забезпечує підготовку матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету, або нотаріусом,".

11. У першому реченні абзацу другого частини другої статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2011 р., N 35, ст. 344) слова "або нотаріально" виключити.

12. Абзац четвертий частини другої статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 755; 2011 р., N 41, ст. 413; із змінами, внесеними Законами України від 2 жовтня 2012 року N 5410-VI і від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI) викласти в такій редакції:

"копію установчих документів, засвідчену посадовою особою центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики або нотаріусом;".

13. У частині шостій статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2013 р., N 23, ст. 224) слова "здійсненні нотаріальних дій" замінити словами "вчиненні нотаріальних дій".

14. В абзаці другому частини другої статті 11 Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 18, ст. 157) слова "нотаріально посвідчені копії" замінити словами "оригінал (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)".

II. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос