Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления контроля за безопасностью автомобильных перевозок грузов и ответственности за нарушение правил дорожного движения

Проект закона Украины от 09.08.2013 № 3067
Дата рассмотрения: 09.08.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 14 після слів "громадського порядку" доповнити словами ", безпеки дорожнього руху";

2) частину восьму статті 121 після цифр "1321" доповнити цифрами ", 1322";

3) статтю 1321 викласти в такій редакції:

"Стаття 1321. Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами

Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на фізичних осіб - підприємців - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рух великогабаритних і великовагових транспортних засобів без дозволу органу внутрішніх справ на участь у дорожньому русі чи документа про внесення плати за проїзд та/або порушення визначених у зазначеному дозволі умов та режиму проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами -

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на фізичних осіб -підприємців - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - другою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і фізичних осіб - підприємців - у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

4) доповнити Кодекс статтею 1322 такого змісту:

"Стаття 1322. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами

Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами -

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і фізичних осіб - підприємців - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

5) у статті 222:

частину першу після цифр "128 - 129" доповнити цифрами ", 1321, 1322";

у пункті 2 частини другої слово і цифри "статтею 1321" замінити цифрами "1321, 1322";

6) у статті 229:

у частині першій слово і цифри "стаття 119" замінити словом і цифрами "статті 119, 1321, 1322,";

у пункті 1 частини другої слова "частини перша" замінити словами і цифрами "статті 1321, 1322, частина перша";

7) у частині першій статті 2351 слово і цифри "статтею 1321" замінити цифрами "1321, 1322";

8) перше речення частини першої статті 2652 після цифр "1321" доповнити цифрами ", 1322".

2. Пункт 211 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2012р., N 5, ст. 34; 2013 р., N 21, ст. 208) після слів "уповноваженими на це державними органами;" доповнити словами "для здійснення габаритно-вагового контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань наземного транспорту;".

3. Статтю 33 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556) викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Організація руху транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, встановлені державними стандартами та нормативно-правовими актами

Рух транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, за плату, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Контроль за рухом транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування з метою забезпечення дотримання норм, встановлених державними стандартами та нормативно-правовими актами, щодо навантаження на вісь, загальної маси і габаритних параметрів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань наземного транспорту, як в режимі стаціонарного зважування і перевірки вагових та габаритних параметрів під час зупинки відповідним державним органом транспортного засобу, так і без зупинки транспортного засобу (в русі) шляхом зважування і визначення вагових та габаритних параметрів з автоматичною фіксацією результатів спеціальними технічними засобами.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для його реалізації;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос