Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О разрешительной системе в сфере обращения со специально определенными видами оружия, боевыми припасами к нему, средствами индивидуальной защиты и активной обороны, взрывчатыми материалами промышленного назначения

Проект закона Украины от 09.08.2013 № 3066
Дата рассмотрения: 09.08.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дозвільну систему у сфері поводження із спеціально визначеними видами зброї, бойовими припасами до неї, засобами індивідуального захисту та активної оборони, вибуховими матеріалами промислового призначення

Цей Закон регулює правові відносини у сфері видачі дозволів на поводження з об'єктами дозвільної системи, які можуть перебувати у власності або користуванні фізичних та юридичних осіб, і здійснення державного контролю у цій сфері.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) дозвіл - документ, що видається уповноваженим органом внутрішніх справ фізичній чи юридичній особі за її зверненням і який надає право на поводження з об'єктами дозвільної системи;

2) дозвільна система - сукупність урегульованих законодавством відносин з контролю держави за поводженням з об'єктами дозвільної системи;

3) об'єкти дозвільної системи - визначені в цьому Законі види зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту та активної оборони, основні частини зброї, вибухові матеріали, а також об'єкти (приміщення), на яких (у яких) проводяться їх виготовлення, ремонт, зберігання, реалізація та використання;

4) поводження з об'єктами дозвільної системи - придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання визначених у цьому Законі видів зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту та активної оборони, основних частин зброї, вибухових матеріалів, а також відкриття і забезпечення функціонування об'єктів (приміщень), на яких (у яких) проводяться їх виготовлення, ремонт, зберігання, реалізація та використання;

5) уповноважений орган внутрішніх справ - Міністерство внутрішніх справ України, його територіальний орган, який виконує функції з розгляду звернень, оформлення та видачі дозволів на поводження з об'єктами дозвільної системи, відмовляє у видачі та анулює зазначені дозволи, а також здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства у сфері поводження з об'єктами дозвільної системи.

2. Інші терміни, що застосовуються в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" та інших законах.

Стаття 2. Мета Закону

1. Основною метою цього Закону є забезпечення:

прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, захисту їх майна, життя та здоров'я;

здійснення державного контролю за поводженням з об'єктами дозвільної системи.

Стаття 3. Сфера застосування Закону

1. Дія Закону поширюється на фізичних і юридичних осіб, у тому числі державні органи, крім суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті, які придбавають, відкривають, володіють і користуються об'єктами дозвільної системи.

2. Порядок придбання, зберігання, носіння, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, спеціальних засобів, основних частин зброї, вибухових матеріалів, інших предметів і матеріалів, перебування яких у цивільному обороті не допускається, відкриття і функціонування об'єктів, на яких проводиться поводження з ними, у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах внутрішніх справ, органах державної податкової служби, митних органах визначається законами та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 4. Об'єкти дозвільної системи

1. До об'єктів дозвільної системи належать:

вогнепальна зброя (нарізна військових зразків, несучасна стрілецька, мисливська нарізна і гладкоствольна, спортивна, навчальна), у тому числі деактивована (охолощена), бойові припаси до неї;

холодна зброя (арбалети, шаблі, мечі, кинджали, мисливські ножі тощо);

пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду;

пістолети і револьвери (пристрої) для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони;

газові пістолети і револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії;

основні частини зброї (рамка, ствол (блок стволів), барабан (блок патронників), ствольна коробка, затвор (кожух-затвор, затвор із затворною рамою), колодка);

вибухові матеріали, зазначені у Законі України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення";

об'єкти (приміщення, у тому числі виробничі), на яких (у яких) виготовляються, ремонтуються, зберігаються та реалізуються зазначені в цій статті зброя, бойові припаси до неї, засоби індивідуального захисту та активної оборони, основні частини зброї, виготовляються, зберігаються, використовуються та реалізуються вибухові матеріали чи на яких проводиться навчання з вивчення матеріальної частини зазначеної зброї, конструкції та властивостей засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування, а також на яких використовуються зазначені у цій статті зброя, засоби індивідуального захисту та активної оборони (стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди);

засоби індивідуального захисту - шоломи (стальні армійські, "Сфера", каски захисні пластмасові), бронежилети, протиударні та броньові щити та інші засоби, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Вогнепальна мисливська і спортивна зброя, бойові припаси до неї, пістолети і револьвери (пристрої) вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, газові пістолети і револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, вибухові матеріали, зазначені у Законі України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення", є об'єктами дозвільної системи лише в разі, коли вони сертифіковані в установленому законодавством порядку.

3. Об'єкти дозвільної системи є обмеженими у цивільному обігу (обмежено оборотоздатними).

Стаття 5. Умови реалізації права на поводження з об'єктами дозвільної системи

1. Об'єкти дозвільної системи фізичними та юридичними особами можуть придбаватися, зберігатися, носитися, перевозитися і використовуватися, а також відкриватися і функціонувати в порядку, визначеному цим та іншими законами, лише за умови отримання дозволів, визначених цим Законом.

2. Дозволи видаються окремо на придбання; зберігання та/або носіння; перевезення (ввезення на територію України, вивезення з території України, транспортування в межах території України, транзитне перевезення територією України); використання; відкриття та функціонування визначених у цьому Законі об'єктів дозвільної системи.

Стаття 6. Державне регулювання у сфері поводження з об'єктами дозвільної системи

1. Державне регулювання у сфері поводження з об'єктами дозвільної системи здійснюється відповідно до вимог цього Закону, Закону України "Про міліцію" та інших актів законодавства.

2. Органами державного регулювання у сфері поводження з об'єктами дозвільної системи є Кабінет Міністрів України та Міністерство внутрішніх справ України.

3. Кабінет Міністрів України:

забезпечує проведення державної політики у сфері контролю держави за поводженням з об'єктами дозвільної системи;

визначає порядок придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання, а також відкриття і функціонування відповідних об'єктів дозвільної системи.

4. Міністерство внутрішніх справ України:

узагальнює практику застосування законодавства з питань дозвільної системи, готує пропозиції щодо його вдосконалення, зокрема шляхом розроблення проектів нормативно-правових актів з питань дозвільної системи;

у порядку та строки, визначені законодавством, видає дозволи, відмовляє у їх видачі, анулює видані дозволи;

здійснює відповідно до компетенції державний контроль за додержанням вимог законодавства у сфері поводження з об'єктами дозвільної системи, забезпечує усунення порушень у зазначеній сфері;

здійснює державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами відповідно до Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення".

5. Науково-дослідне забезпечення безпечності використання об'єктів дозвільної системи та проведення оцінки їх відповідності покладається на визначені згідно із законодавством органи.

Стаття 7. Права фізичних осіб на об'єкти дозвільної системи

1. Громадяни України у сфері дозвільної системи мають право:

на поводження з об'єктами дозвільної системи в порядку та на умовах, установлених законодавством;

оскаржувати в установленому порядку дії та рішення уповноваженого органу внутрішніх справ та його посадових осіб, пов'язані з відмовою у видачі дозволу, його анулюванням і вилученням предметів та матеріалів, що належать до об'єктів дозвільної системи, виконанням інших функцій щодо контролю за поводженням з об'єктами дозвільної системи.

2. Громадяни України, які досягли 18-річного віку, мають право придбавати такі види зброї та засобів активної оборони:

пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду;

холодна зброя (арбалети, шаблі, мечі, кинджали, мисливські ножі тощо);

газові пістолети і револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії.

3. Громадяни України, які досягли 21-річного віку, мають право придбавати вогнепальну мисливську гладкоствольну зброю, у тому числі деактивовану (охолощену), бойові припаси до неї.

4. Громадяни України, які досягли 25-річного віку, мають право придбавати такі види зброї та засобів активної оборони:

вогнепальна мисливська нарізна зброя;

пістолети і револьвери (пристрої) вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони.

5. Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, мають право на поводження з об'єктами дозвільної системи в порядку, установленому для громадян України. Інші іноземці, які перебувають на законних підставах на території України, мають право на поводження з об'єктами дозвільної системи в порядку та на умовах, установлених законодавством, за клопотанням дипломатичних представництв або консульських установ держав, громадянами яких вони є.

Стаття 8. Права юридичних осіб щодо об'єктів дозвільної системи

1. Юридичні особи у сфері дозвільної системи мають право:

на поводження з об'єктами дозвільної системи в порядку та на умовах, установлених законодавством;

оскаржувати дії та рішення уповноваженого органу внутрішніх справ та його посадових осіб, пов'язані з відмовою у видачі дозволу, його анулюванням і вилученням предметів та матеріалів, закриттям підприємств і організацій, які є об'єктами дозвільної системи, виконанням інших функцій щодо контролю за поводженням з об'єктами дозвільної системи.

Стаття 9. Обов'язки фізичних і юридичних осіб щодо об'єктів дозвільної системи

1. Фізичні та юридичні особи зобов'язані:

отримати відповідний дозвіл;

додержуватися правил, установлених законодавством щодо обігу об'єктів дозвільної системи;

забезпечувати належну охорону та/або використання за призначенням об'єктів дозвільної системи;

у разі втрати або пошкодження чи руйнування відповідного об'єкта дозвільної системи негайно повідомити орган, що видав дозвіл на поводження з цим об'єктом.

Стаття 10. Видача дозволів у сфері поводження з об'єктами дозвільної системи

1. Видача дозволів здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Рішення про видачу дозволу чи відмову у його видачі приймається уповноваженим органом внутрішніх справ у строк, що не перевищує тридцяти днів з дня подання фізичною чи юридичною особою документів за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України.

Протягом зазначеного строку особі видається дозвіл або надсилається письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причини.

3. Порядок відмови у видачі та анулювання дозволів, передбачених цією статтею, за наявності підстав, зазначених у статті 13 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.

4. За видачу дозволу справляється плата, розмір та порядок стягнення якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5. Рішення про відмову у видачі дозволу, його анулювання може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Стаття 11. Вимоги до об'єктів (приміщень), на яких (у яких) проводяться виготовлення, ремонт, зберігання, реалізація та використання визначених у цьому Законі видів зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту, активної оборони, основних частин зброї та вибухових матеріалів

1. Прийняття в експлуатацію будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, на яких (у яких) проводяться виготовлення, ремонт, зберігання, реалізація та використання визначених у цьому Законі видів зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту, активної оборони, основних частин зброї та вибухових матеріалів, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

2. Підприємства та організації, що здійснюють виготовлення, ремонт, зберігання, реалізацію та використання визначених у цьому Законі видів зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту, активної оборони, основних частин зброї та вибухових матеріалів, розміщуються у приміщеннях, які забезпечують їх схоронність. Такі приміщення повинні бути обладнані технічними засобами охорони з підключенням їх у разі потреби до пункту централізованого спостереження, у них може встановлюватися пропускний режим, здійснюватися інші заходи охорони. Вимоги до охорони зазначених приміщень установлюються Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 12. Дозвіл на відкриття та функціонування об'єктів (приміщень), на яких (у яких) проводяться виготовлення, ремонт, зберігання, реалізація та використання визначених у цьому Законі видів зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту, активної оборони, основних частин зброї та вибухових матеріалів

1. Дозвіл на відкриття та функціонування об'єктів (приміщень), на яких (у яких) проводяться виготовлення, ремонт, зберігання, реалізація та використання визначених у цьому Законі видів зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту, активної оборони, основних частин зброї та вибухових матеріалів, видається фізичній та юридичній особі уповноваженим органом внутрішніх справ на підставі результатів перевірки відповідності таких об'єктів і приміщень вимогам, установленим Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 13. Підстави для відмови у видачі та анулювання дозволів на придбання, зберігання, носіння, перевезення та використання, відкриття і функціонування об'єктів дозвільної системи

1. Підставами для відмови у видачі та анулювання дозволів на придбання, зберігання, носіння, перевезення та використання об'єктів дозвільної системи є:

відсутність довідки (висновку) закладу охорони здоров'я про те, що особа за станом здоров'я може володіти об'єктом дозвільної системи;

рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

відомості про систематичні порушення особою правил обігу об'єктів дозвільної системи, громадського порядку (якщо є рішення суду), перебування на обліку та лікуванні від алкоголізму, вживання наркотичних засобів або психотропних речовин;

вирок суду про засудження особи до позбавлення волі;

непогашена або не знята в установленому порядку з особи судимість за тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також злочини, скоєні із застосуванням зброї чи вибухових пристроїв;

недосягнення особами віку, установленого частинами другою, третьою і четвертою статті 7 цього Закону;

відсутність реєстрації місця проживання;

відсутність необхідних умов для забезпечення зберігання зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту та активної оборони, основних частин зброї, вибухових матеріалів, визначених у цьому Законі;

відсутність права на придбання, зберігання, носіння, перевезення та використання об'єктів дозвільної системи;

відсутність довідки про вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування.

2. Підставами для відмови у видачі фізичній чи юридичній особі дозволу на відкриття та функціонування об'єктів (приміщень), на яких (у яких) проводяться виготовлення, ремонт, зберігання, реалізація та використання визначених у цьому Законі видів зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту, активної оборони, основних частин зброї та вибухових матеріалів, і анулювання таких дозволів є:

відсутність у фізичної особи - підприємця чи юридичної особи умов поводження із зброєю, бойовими припасами до неї, засобами індивідуального захисту та активної оборони, основними частинами зброї, вибуховими матеріалами, визначеними у цьому Законі;

наявність у працівників, у тому числі керівників, медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо провадження окремих видів діяльності, пов'язаних з обігом об'єктів дозвільної системи, за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Строк дії дозволів

1. Дозволи на зберігання, носіння, використання, відкриття та функціонування об'єктів дозвільної системи видаються фізичним та юридичним особам строком на три роки.

2. Дозволи на придбання та перевезення об'єктів дозвільної системи видаються строком на шість місяців.

Стаття 15. Заходи контролю

1. Державний контроль за додержанням вимог законодавства у сфері поводження з об'єктами дозвільної системи здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

2. Об'єкти дозвільної системи, на яких зберігаються двадцять чи більше одиниць вогнепальної зброї, а також базові склади вибухових матеріалів обстежуються уповноваженими органами внутрішніх справ щомісяця, інші об'єкти (приміщення), на яких (у яких) проводяться виготовлення, ремонт, зберігання, реалізація та використання зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту та активної оборони і вибухових матеріалів, визначених у цьому Законі, - щокварталу.

3. Незалежно від строку раніше проведених перевірок об'єкт (приміщення), на якому (у якому) проводяться виготовлення, ремонт, зберігання, реалізація та використання зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту та активної оборони, основних частин зброї і вибухових матеріалів, визначених у цьому Законі, у кожному випадку обстежується у разі:

оформлення на новий строк дозволу у сфері поводження з об'єктами дозвільної системи;

переоформлення дозволу у сфері поводження з об'єктами дозвільної системи у зв'язку із зміною керівника юридичної особи, на ім'я якого видано дозвіл, місця зберігання, кількості одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо чи місцезнаходження об'єктів (приміщень), на яких (у яких) проводяться виготовлення, ремонт, зберігання, реалізація та використання визначених у цьому Законі видів зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту, активної оборони, основних частин зброї та вибухових матеріалів.

Стаття 16. Сертифікація зброї та бойових припасів до неї

1. Обов'язковій сертифікації підлягає зброя та бойові припаси до неї, інші об'єкти дозвільної системи, які виготовляються в Україні або ввозяться на її територію з інших країн фізичними та юридичними особами з метою їх подальшого зберігання та використання в державі відповідно до законодавства.

2. Сертифікація зброї та бойових припасів до неї проводиться спеціально уповноваженими в установленому порядку органами із сертифікації відповідно до вимог, установлених нормативно-правовими актами.

Стаття 17. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Фізичні та юридичні особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законами.

Стаття 18. Міжнародні договори України

1. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, установлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 19. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що дозволи, видані до набрання чинності цим Законом, є дійсними протягом строку їх дії.

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос