Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении " (относительно улучшения качества предоставления медицинских услуг)

Проект закона Украины от 09.08.2013 № 3064
Дата рассмотрения: 09.08.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (щодо покращення якості надання медичних послуг)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст. 19) такі зміни:

1) статтю 34 після частини другої доповнити новими такого змісту:

"Лікар обов'язково засвідчує власним підписом і особистою печаткою документально оформлені результати обстежень, встановлений діагноз, перелік призначених лікарських засобів та встановлені результати лікування.

Лікар несе персональну відповідальність за обстеження, встановлення діагнозу та застосування методів лікування до осіб, які звертаються до нього за медичною допомогою";

У зв'язку з чим частини третю, четверту та п'яту вважати частинами п'ятою, шостою та сьомою;

2) доповнити статтею 441 такого змісту:

"Стаття 441. Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження проводиться з метою виявлення причин захворювання та застосування ефективних методів лікування. Їх проведення здійснюються у медичних лабораторіях, які утворюються та функціонують відповідно до законодавства України.

Документальні підтвердження лабораторних обстежень оформляються на бланках відповідних установ із зазначенням посади та ПІБ медичних працівників, які їх проводили, а також засвідчуються печатками цих установ.

Неналежне проведення лабораторних досліджень або надання неправдивих відомостей щодо результатів їх проведення тягне за собою встановлену законом відповідальність";

3) статтю 76 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі грубого порушення Присяги лікаря України лікарю забороняється займатися професійною діяльністю".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос