Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2014 год

Проект закона Украины от 14.09.2013 № 3000
Дата рассмотрения: 18.12.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2014 рік

Стаття 1. Визначити на 2014 рік: доходи Державного бюджету України у сумі 392.404.327,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 347.515.815 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 44.888.512,7 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 447.294.687,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 401.113.217 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.181.470,9 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.390.745,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.410.091,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.980.653,9 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 9.047.619,9 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.361.341,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.686.278,4 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 59.547.235 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 53.548.652,3 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 5.998.582,7 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2014 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками N 3, N 4, N 5 і N 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2014 рік:

міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 6, N 7 та N 10 до цього Закону;

нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, згідно з додатком N 6 до цього Закону, а також нормативи щодекадних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, згідно з додатком N 10 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2014 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України вносити зміни до розпису державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2014 році таких кредитів (позик) та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик) у 2014 році, затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, про здійснення за спеціальним фондом державного бюджету перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету або між головними розпорядниками коштів державного бюджету.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2014 року граничний обсяг державного боргу в сумі 580.066.966 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2014 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 50.000.000 тис. гривень:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки, що залучаються для:

фінансування проектів інвестиційного характеру;

фінансування національних проектів;

забезпечення виконання боргових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку".

Порядок залучення кредитів (позик) під державні гарантії встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для реалізації інвестиційного проекту "Створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", звільняються від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за надання державних гарантій.

2) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг України та Державної іпотечної установи.

Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за надання державних гарантій та сплачувати до Державного бюджету України плату за їх отримання.

3) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов'язань головних розпорядників бюджетних коштів, що залучаються ними для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень.

Порядок залучення кредитів (позик) під державні гарантії встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Головні розпорядники бюджетних коштів за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за надання державних гарантій та сплачувати до Державного бюджету України плату за їх отримання.

4) на підставі міжнародних договорів України понад обсяги встановлені цією статтею за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України.

Стаття 7. Установити у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 1176 гривень, з 1 липня - 1207 гривень, з 1 жовтня - 1256 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1032 гривні, з 1 липня - 1059 гривень, з 1 жовтня - 1102 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1286 гривень, з 1 липня - 1320 гривень, з 1 жовтня - 1373 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 липня - 1250 гривень, з 1 жовтня - 1301 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 949 гривень, з 1 липня - 974 гривні, з 1 жовтня - 1014 гривень.

Стаття 8. Установити у 2014 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 липня - 1250 гривень, з 1 жовтня - 1301 гривня;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,3 гривні, з 1 липня - 7,49 гривні, з 1 жовтня - 7,8 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2014 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2014 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2014 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2014 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 10 цього Закону);

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України.

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім плати за надання адміністративних послуг, що зараховується до загального фонду Державного бюджету України (крім плати за документи на придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, плати за номерні знаки транспортних засобів, які підлягають державній реєстрації, плати за документи, оформлення і видача яких здійснюються із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, передбачені Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", а також плати за документи, оформлення і видача яких здійснюються згідно із Законом України "Про дорожній рух"), а також такі надходження:

1) 50 відсотків податку на додану вартість, що відповідно до закону сплачується юридичними особами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва;

2) 65 відсотків екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України та пунктом 10 статті 11 цього Закону);

3) відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні;

4) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

5) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

6) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

7) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

8) плата за одержання інформації з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

9) плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету;

10) екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", які надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які надійшли у минулі періоди.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

2) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

3) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;

4) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

5) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

6) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

7) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

8) повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб'єктам малого підприємництва;

9) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2014 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) державну підтримку галузі тваринництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку (за рахунок 50 відсотків джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

3) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, реалізацію Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України", очищення побутово-стічних вод міста Калуш (за рахунок 50 відсотків джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

4) реалізацію заходів у сфері культури (включаючи субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) та спорту (включаючи фінансове забезпечення державних об'єктів олімпійської підготовки), а також щодо лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

5) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

6) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

7) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

8) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

9) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року; ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);

10) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 7 статті 13 цього Закону);

11) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

12) збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 2 і 3 статті 13 цього Закону);

13) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);

14) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

15) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

16) державну підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

17) забезпечення функціонування державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

18) мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 та пунктом 8 статті 13 цього Закону);

19) компенсація витрат, пов'язаних з утилізацією транспортних засобів (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

20) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 13 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що Національний банк України у 2014 році щоквартально перераховує до Державного бюджету України кошти в сумі не менше як 5.701.833,6 тис. гривень на загальну суму не менше як 22.807.334,4 тис. гривень.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 14.866.400 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Стаття 17. Установити, що у 2014 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 18. Установити, що у 2014 році кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, отримані понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону, спрямовуються на реалізацію першочергових заходів з реформування і розвитку Збройних Сил України понад обсяги, визначені у додатку N 3 до цього Закону.

У разі, коли сума цих надходжень перевищить відповідні обсяги, затверджені у додатку N 1 до цього Закону, Міністерство фінансів України за пропозицією Міністерства оборони України вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках N 1 і N 3 до цього Закону.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 1 січня 2014 року та заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка утворилася у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, у встановлених ним обсягах шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до п'яти років з дохідністю 5 відсотків. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Надати право органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманого від відповідного контролюючого органу висновку із зазначенням суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, видавати платнику податку, який подав до такого контролюючого органу заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансового казначейського векселя, зазначену у висновку суму бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансового казначейського векселя строком обігу до п'яти років з дохідністю 5 відсотків відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Підприємства, які надають послуги з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, та підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, мають право погашати кредиторську заборгованість перед постачальниками природного газу виданими фінансовими казначейськими векселями, а постачальники природного газу зобов'язані приймати фінансові казначейські векселі для погашення заборгованості таких підприємств за використаний природний газ.

Стаття 20. Надати право Пенсійному фонду України у 2014 році залучати банківські кредити (запозичення) для покриття тимчасових касових розривів.

Покриття витрат, пов'язаних з обслуговуванням боргових зобов'язань здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 21. З метою ефективного управління державним боргом, в тому числі зменшення пікових навантажень на державний бюджет з погашення державного боргу у середньостроковій перспективі, надати право Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов'язань, за умови дотримання граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду.

Стаття 22. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 5.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку".

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Додатки NN 1 - 10 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2014 році застосовуються з урахуванням положень статті 22 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2014 році положення частини другої статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій публічного акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 22 цього Закону.

5. Зупинити на 2014 рік дію:

1) абзацу п'ятого частини третьої статті 129 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 41 - 45, ст. 529; 2012, N 22, ст. 221);

2) статті 46, частин першої - третьої статті 47, пункту 1 частини одинадцятої статті 49 в частині перерахунку раніше призначених пенсій у зв'язку із зміною мінімальної заробітної плати, статті 51 в частині виплати грошової допомоги та підпункту 1 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273);

3) пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) в частині справляння акцизного податку за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:

а) спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу;

б) біоетанолу, що використовується підприємствами для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу;

в) біоетанолу, який використовується для виробництва біопалива.

У зв'язку з цим у 2014 році з товарів (продукції), зазначених у цьому пункті, акцизний податок справляється за ставкою, визначеною у статті 215 Податкового кодексу України для товарів (продукції) за кодом 2207 згідно з УКТ ЗЕД.

4) абзацу першого підпункту 1.5, підпунктів 1.6 і 1.7 пункту 16 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112).

6. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) пункт 197.14 статті 197 виключити;

2) у підпункті 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 слова "які проводять операції з відчуження акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів" замінити словами "які проводять операції з відчуження ощадних (депозитних) сертифікатів";

3) у статті 213:

в абзаці першому підпункту 213.1.7 пункту 213.1 слова "операції з" виключити;

у пункті 213.2:

підпункт 213.2.3 викласти у такій редакції:

"213.2.3. операцій з державними цінними паперами, облігаціями місцевих позик, цінними паперами, гарантованими державою, фінансовими банківськими векселями і фінансовими казначейськими векселями, цінними паперами емітованими Національним банком України, Міністерством фінансів України, Державною іпотечною установою, та звичайними іпотечними облігаціями, емітованими фінансовою установою, більш ніж 50 % корпоративних прав якої належать державі або державним банкам";

у підпункті 213.2.4 слова "видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цінних паперів" замінити словами "видала ордерний або борговий цінний папір, з видачі та погашення цих цінних паперів";

підпункт 213.2.5 викласти у такій редакції:

"213.2.5. операції з активами недержавних пенсійних фондів";

підпункт 213.2.6 виключити;

4) статтю 2151 викласти у такій редакції:

"2151.1. Податок справляється у розмірі:

2151.1.1. 0,3 відсотка від суми операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику;

2151.1.2. 0,3 відсотка від суми операції з деривативами на фондовій біржі;

2151.1.3. 0,5 відсотка від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі та операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими не розраховано біржовий курс фондовою біржею на дату проведення операції на такій біржі;

2151.1.4. 1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі;

2151.1.5. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею";

5) пункт 216.7 статті 216 викласти у такій редакції:

"216.7. Датою виникнення податкових зобов'язань за операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, є дата переходу права власності за операцією з продажу, обміну або інших способів відчуження цінного паперу, або дата переходу права на базові активи деривативів.

При укладанні договору за участі (посередництвом) податкового агента та неможливості визначення дати переходу права власності датою виникнення податкових зобов'язань за операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, може бути дата укладання такого договору";

6) у статті 331:

пункт 331.1 викласти у такій редакції:

"331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Сосна

 

1

256,92

164,31

63,18

6,51

 

2

182,58

117,36

45,63

4,98

 

3

147,36

94,92

36,60

3,99

 

4

110,82

70,44

27,09

3,00

 

5

73,02

46,92

18,06

2,01

Модрина

 

1

115,41

97,80

38,10

8,49

 

2

83,13

70,44

27,09

6,51

 

3

65,58

56,70

21,57

4,98

 

4

48,90

42,09

16,05

3,51

 

5

33,24

28,38

11,04

2,52

Ялина, ялиця

 

1

159,45

135,96

52,14

6,03

 

2

118,35

100,77

39,12

3,99

 

3

94,92

81,21

31,08

3,51

 

4

71,43

60,66

23,07

2,52

 

5

47,94

40,11

15,57

2,01

Дуб (крім дуба коркового)

 

1

674,07

323,91

107,85

11,04

 

2

483,51

232,47

77,22

8,04

 

3

387,21

185,04

62,19

6,51

 

4

290,88

139,95

46,65

4,53

 

5

190,59

92,52

31,08

3,51

Ясен, клен (крім явора)

 

1

252,78

215,91

107,85

11,04

 

2

181,29

154,98

77,22

8,04

 

3

145,20

123,39

62,19

6,51

 

4

109,05

93,30

46,65

4,53

 

5

71,49

61,71

31,08

3,51

Бук

 

1

485,97

312,60

104,34

9,51

 

2

346,08

222,36

74,25

6,51

 

3

278,34

178,32

59,70

5,52

 

4

209,13

133,14

44,64

3,99

 

5

139,95

89,16

29,61

2,52

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

 

1

37,62

32,37

24,06

8,49

 

2

26,31

22,59

17,34

6,51

 

3

21,06

18,81

14,28

4,98

 

4

15,78

13,56

10,53

3,51

 

5

10,53

9,03

6,75

2,52

Осика, вільха сіра, тополя

 

1

21,78

18,81

14,28

6,03

 

2

15,78

13,56

9,78

3,99

 

3

12,81

10,53

8,31

3,51

 

4

9,78

8,31

6,03

2,52

 

5

6,03

5,25

3,78

0,99

Другий пояс лісів

Сосна

 

1

219,06

139,89

53,67

5,52

 

2

155,16

99,78

38,61

3,99

 

3

123,87

80,19

31,08

3,51

 

4

93,87

59,70

23,07

2,52

 

5

62,61

40,11

15,57

1,50

Модрина

 

1

98,82

85,11

32,58

8,04

 

2

71,43

60,66

23,07

5,52

 

3

56,70

47,94

18,54

4,53

 

4

42,09

36,21

14,01

3,51

 

5

28,38

24,48

9,51

2,01

Ялина, ялиця

 

1

140,82

120,33

46,14

4,98

 

2

100,77

86,04

33,09

3,51

 

3

80,19

68,46

26,58

3,00

 

4

60,66

51,87

20,04

2,52

 

5

40,11

34,26

13,02

1,50

Дуб (крім дуба коркового)

 

1

573,75

276,48

92,25

9,03

 

2

411,27

197,52

65,70

6,51

 

3

327,03

158,01

52,14

4,98

 

4

244,74

117,36

39,66

3,99

 

5

164,49

78,96

26,58

2,52

Ясен, клен (крім явора)

 

1

215,16

184,32

92,25

9,03

 

2

154,23

131,64

65,70

6,51

 

3

122,61

105,33

52,14

4,98

 

4

91,80

78,24

39,66

3,99

 

5

61,71

52,68

26,58

2,52

Бук

 

1

413,76

265,20

88,26

8,04

 

2

294,90

188,49

63,18

5,52

 

3

236,25

151,23

50,67

4,53

 

4

177,51

112,83

38,10

3,51

 

5

118,86

75,63

25,11

2,52

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

 

1

30,81

26,31

20,31

7,53

 

2

22,59

19,53

14,28

5,52

 

3

18,06

15,06

12,03

3,99

 

4

13,56

12,03

8,31

3,51

 

5

9,03

7,53

6,03

2,01

Осика, вільха сіра, тополя

 

1

18,81

16,53

12,03

4,98

 

2

13,56

12,03

8,31

3,51

 

3

10,53

9,78

7,53

3,00

 

4

8,31

6,75

5,25

2,52

 

5

5,25

5,25

3,78

1,50

пункт 331.2 викласти у такій редакції:

"331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Самшит

 

1

1185,66

1013,34

506,55

11,04

 

2

847,08

723,72

362,1

8,04

 

3

677,82

579,27

289,38

6,51

 

4

508,56

434,07

217,17

4,53

 

5

338,55

289,65

144,93

3,51

Бархат, горіх

 

1

738,75

631,95

315,96

11,04

 

2

528,15

451,38

225,69

8,04

 

3

422,07

361,11

180,57

6,51

 

4

316,71

270,84

135,9

4,53

 

5

211,38

180,57

90,27

3,51

Груша, кизил, явір

 

1

592,83

507,06

253,29

11,04

 

2

423,54

361,83

181,08

8,04

 

3

338,55

289,65

144,93

6,51

 

4

254,28

217,44

108,84

4,53

 

5

169,29

145,2

72,72

3,51

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

443,1

378,42

189,09

11,04

 

2

316,71

270,12

134,88

8,04

 

3

252,78

215,91

107,85

6,51

 

4

190,35

161,73

80,76

4,53

 

5

126,39

108,33

54,18

3,51

Каштан, дуб корковий

 

1

369,39

315,96

158,01

11,04

 

2

264,06

225,69

112,83

8,04

 

3

211,38

180,57

90,27

6,51

 

4

158,76

135,42

67,74

4,53

 

5

105,33

90,27

45,63

3,51

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

296,4

252,78

126,9

11,04

 

2

211,38

180,57

90,27

8,04

 

3

168,51

144,45

72,21

6,51

 

4

126,39

108,33

54,18

4,53

 

5

84,99

72,99

36,6

3,51

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

221,97

189,57

94,77

11,04

 

2

158,76

135,42

67,74

8,04

 

3

126,39

108,33

54,18

6,51

 

4

95,58

81,24

41,13

4,53

 

5

63,96

54,18

27,09

3,51

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

73,71

63,18

31,62

6,03

 

2

52,68

45,15

22,59

3,99

 

3

42,12

36,12

18,06

3,51

 

4

31,62

27,09

13,56

2,52

 

5

21,06

18,06

9,03

2,01

Другий пояс лісів

Самшит

 

1

1004,31

858,36

429,33

9,03

 

2

716,94

613,14

306,45

6,51

 

3

574,02

490,5

245,76

4,98

 

4

430,29

367,89

184,05

3,99

 

5

287,37

245,25

122,88

2,52

Бархат, горіх

 

1

628,92

537,9

268,83

9,03

 

2

449,1

384,42

192,09

6,51

 

3

359,58

306,96

153,48

4,98

 

4

269,31

231,72

114,84

3,99

 

5

179,79

154,23

76,74

2,52

Груша, кизил, явір

 

1

501,78

428,82

214,65

9,03

 

2

358,86

306,18

153,48

6,51

 

3

287,37

245,25

122,88

4,98

 

4

215,16

184,32

92,25

3,99

 

5

143,73

122,61

61,17

2,52

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

377,67

321,99

161,52

9,03

 

2

269,31

230,19

114,84

6,51

 

3

215,16

184,32

92,25

4,98

 

4

161,73

138,39

69,21

3,99

 

5

107,58

91,8

46,14

2,52

Каштан, дуб корковий

 

1

314,49

269,31

134,88

9,03

 

2

224,94

192,6

96,3

6,51

 

3

179,79

154,23

76,74

4,98

 

4

134,7

115,11

57,66

3,99

 

5

89,52

76,74

38,61

2,52

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

251,28

214,41

107,31

9,03

 

2

179,07

153,48

76,23

6,51

 

3

143,73

122,61

61,17

4,98

 

4

107,58

91,8

46,14

3,99

 

5

71,49

61,71

30,63

2,52

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

188,82

160,98

80,76

9,03

 

2

134,7

115,11

57,66

6,51

 

3

107,58

91,8

46,14

4,98

 

4

80,52

69,21

34,59

3,99

 

5

54,18

45,87

23,07

2,52

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

62,43

53,4

26,58

4,98

 

2

45,15

38,37

19,08

3,51

 

3

36,12

30,81

15,57

3

 

4

27,09

23,31

11,55

2,52

 

5

18,06

15,06

8,04

1,5

7) у розділі XX "Перехідні положення":

у підрозділі 2:

у пункті 10:

слова та цифри "31 грудня 2013 року" замінити словами та цифрами "31 грудня 2014 року";

слова та цифри "1 січня 2014 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2015 року";

в абзаці першому пункту 15 слова та цифри "1 січня 2014 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2016 року";

в абзаці першому пункту 16 слова та цифри "31 грудня 2013 року" замінити словами та цифрами "31 грудня 2015 року";

в абзаці першому пункту 23 слова і цифри "1 січня 2014 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2016 року" та після слів і цифр "(крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00)" доповнити словами і цифрами ", а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД";

у підрозділі 4:

у пункті 10:

в абзаці п'ятому слова та цифри "з 1 січня 2014 року - 16 відсотків" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно - 18 відсотків";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"з 1 січня 2015 року - 16 відсотків, а для суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, - 5 відсотків";

доповнити пунктом 32 такого змісту:

"32. Від'ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, сформований станом на 1 січня 2014 року, не враховується при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами в наступних звітних податкових періодах".

7. Кабінету Міністрів України:

на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками I півріччя 2014 року внести пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів та їх фінансового забезпечення;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

Опрос