Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения Плана действий относительно либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины касательно ответственности юридических лиц)

Проект закона Украины от 14.05.2013 № 2990
Дата рассмотрения: 14.05.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Доповнити Загальну частину Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) розділом XIV1 такого змісту:

"Розділ XIV1
ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Стаття 963. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру

1. Підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення самостійно або у співучасті будь-якого зі злочинів, передбачених статтями 209, 258 - 2585, 306, 368 - 3692 цього Кодексу, керівником, засновником, учасником чи іншою уповноваженою особою юридичної особи від її імені та в її інтересах.

Стаття 964. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру

1. Заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій.

Стаття 965. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру

1. Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення особою, зазначеною у статті 963 цього Кодексу, злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;

2) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

3) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

4) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

2. Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру зупиняється, якщо особа, зазначена у статті 963 цього Кодексу, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та її місцезнаходження невідоме. У таких випадках перебіг давності відновлюється з дня встановлення місцезнаходження особи, зазначеної у статті 963 цього Кодексу.

3. Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру переривається, якщо до закінчення передбачених у частинах першій та другій цієї статті строків особа, зазначена у статті 963 цього Кодексу, повторно вчинила від імені та в інтересах цієї ж юридичної особи будь-який новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин.

4. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення особою, зазначеною у статті 963 цього Кодексу, нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Стаття 966. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб

1. До юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:

1) штраф;

2) конфіскація майна;

3) ліквідація.

2. До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий.

Стаття 967. Штраф

1. Суд може застосувати до юридичної особи штраф у розмірі від п'яти тисяч до сімдесяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Залежно від ступеня тяжкості злочину, вчиненого керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою юридичної особи, суд застосовує штраф у таких розмірах:

за злочин невеликої тяжкості - від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за злочин середньої тяжкості - від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за тяжкий злочин - від двадцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за особливо тяжкий злочин - від п'ятдесяти тисяч до сімдесяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. З урахуванням майнового стану юридичної особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох років.

Стаття 968. Конфіскація майна

1. Конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом.

Стаття 969. Ліквідація

1. Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення особами, зазначеними у статті 963 цього Кодексу, будь-якого зі злочинів, передбачених статтями 258 - 2585 цього Кодексу.

2. Ліквідація юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

3. У разі якщо юридична особа належить до об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, ліквідація до неї не застосовується.

Стаття 9610. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру

1. При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру судом враховуються ступінь тяжкості вчиненого керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою злочину, ступінь здійснення злочинного наміру, розмір завданої шкоди, характер (розмір) вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, відшкодування юридичною особою завданого збитку або усунення завданої шкоди, вжиті юридичною особою заходи для запобігання злочину.

Стаття 9611. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів

1. За сукупністю злочинів в межах одного провадження суд, застосувавши до юридичної особи заходи кримінально-правового характеру за кожен злочин окремо, визначає остаточний основний захід шляхом поглинення менш суворого заходу більш суворим.

2. При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру за злочин за наявності невиконаного заходу за попереднім вироком (вироками) суду кожне з них виконується самостійно, крім випадків застосування судом ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом.".

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України від 13 квітня 2012 року:

1) пункти 25 і 26 частини першої статті 3 після слів "та його представник" доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

2) перше речення частини четвертої статті 29 після слова "характеру" доповнити словами ", а також представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

3) доповнити Кодекс статтею 631 такого змісту:

"Стаття 631. Представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження

1. Представником юридичної особи, щодо якої розпочато провадження, може бути:

особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником;

керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами;

працівник юридичної особи.

2. Повноваження представника юридичної особи, щодо якої розпочато провадження, на участь у провадженні підтверджуються:

1) документами, передбаченими статтею 50 цього Кодексу, якщо представником є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні;

2) копією установчих документів юридичної особи - якщо представником є керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа;

3) довіреністю - якщо представником є працівник юридичної особи.

3. Представник юридичної особи має право:

1) знати, у зв'язку із вчиненням якого кримінального правопорушення розпочато провадження щодо юридичної особи та давати пояснення з цього приводу;

2) користуватися правовою допомогою;

3) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді, суду докази;

4) брати участь у проведенні процесуальних дій;

5) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які вносяться до протоколу;

6) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби під час проведення процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів під час проведення окремої процесуальної дії чи на певній стадії провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

7) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

8) заявляти відводи;

9) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

10) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

11) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

12) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача;

13) виступати в судових дебатах;

14) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов'язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження;

15) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення.

Представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження, має також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.";

4) пункт 1 частини другої статті 65 після слів "цивільного відповідача" доповнити словами ", юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

5) частину третю статті 89, частину першу, абзац перший та перше речення абзацу другого частини третьої статті 93, частину восьму статті 95, перше речення частини третьої і частину шосту статті 99, перше речення частини другої статті 140 та перше речення частини першої статті 221 після слова "потерпілий" в усіх відмінках доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження," у відповідному відмінку;

6) статтю 91 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. У провадженні щодо юридичної особи доказуванню підлягають також питання:

1) чи є фізична особа, яка вчинила одне з кримінальних правопорушень, що стало підставою для початку провадження щодо юридичної особи, керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою цієї юридичної особи;

2) чи було таке кримінальне правопорушення вчинене керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою юридичної особи від її імені та в її інтересах;

3) чи отримала або чи могла отримати юридична особа неправомірну вигоду у зв'язку із вчиненням її керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою кримінального правопорушення, а також розмір такої вигоди, якщо вона має матеріальний характер.".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

7) частину першу статті 98 після слова "шляхом" доповнити словами "або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення";

8) пункт 6 частини дев'ятої статті 100 викласти в такій редакції:

"6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;";

9) частину другу статті 120 викласти в такій редакції:

"2. Витрати, пов'язані з оплатою допомоги представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та юридичної особи, щодо якої розпочато провадження, які надають правову допомогу за договором, несе відповідно потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, юридична особа, щодо якої розпочато провадження.";

10) у першому реченні частини другої статті 122, абзаці першому частини першої статті 139 та другому реченні частини першої статті 351 слова "цивільний відповідач" в усіх відмінках замінити словами "цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження" у відповідному відмінку;

11) у статті 170:

перше речення частини першої після слова "діяння" доповнити словами ", а також юридичної особи, щодо якої розпочато провадження, у разі, коли до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна";

частину третю після слів "юридичних осіб" доповнити словами ", а також, які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої розпочато провадження,";

12) абзац перший частини третьої статті 171 після слова "обвинуваченого" доповнити словами ", юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

13) у статті 172:

перше речення частини першої після слів "законного представника" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

частину другу після слів "законного представника" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

14) частину сьому статті 173 після слова "обвинуваченому" доповнити словами ", представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

15) у частині першій статті 174:

перше речення абзацу першого після слів "володілець майна" доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

абзац другий після слів "володільця майна" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

16) статтю 214 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Якщо під час досудового розслідування кримінального правопорушення буде встановлено, що таке діяння вчинено керівником, засновником, учасником чи іншою уповноваженою особою юридичної особи від її імені та в її інтересах, слідчий, прокурор невідкладно вносять відомості про таку юридичну особу до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочинають розслідування, про що не пізніше наступного робочого дня повідомляють юридичну особу.

Провадження щодо юридичної особи здійснюється згідно з цим Кодексом.";

17) частину першу статті 220 після слів "законного представника" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато провадження,";

18) абзац перший частини шостої статті 223 після слова "потерпілого" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

19) у першому реченні частини першої статті 225 після слів "сторона кримінального провадження" доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження,", а слово "має" замінити словом "мають";

20) друге речення частини четвертої статті 280 після слова "потерпілому" доповнити словами ", представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

21) друге речення частини першої статті 282 після слова "потерпілому" доповнити словами ", представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

22) у статті 284:

назву статті доповнити словами "та провадження щодо юридичної особи";

після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. Провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю у разі встановлення відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, закриття кримінального провадження, ухвалення виправдувального вироку щодо її керівника, засновника, учасника чи іншої уповноваженої особи, а також у разі ліквідації юридичної особи або закінчення строків давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Про закриття провадження щодо юридичної особи слідчий, прокурор приймає постанову, а суд - зазначає про це у виправдувальному вироку або постановляє ухвалу. Рішення про закриття провадження щодо юридичної особи може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом.";

У зв'язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами четвертою - дев'ятою;

у частині шостій:

в абзаці першому:

перше речення викласти в такій редакції:

"Копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи надсилається заявнику, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження, прокурору.";

трете речення після слова "провадження" доповнити словами "та/або провадження щодо юридичної особи";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи надсилається заявнику, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику, представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження.";

23) частини сьому, дев'яту, перше і друге речення частини десятої статті 290 після слова "потерпілий" в усіх відмінках доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження," у відповідних відмінках;

24) частину четверту статті 291 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) довідка про юридичну особу, щодо якої розпочато провадження, у якій зазначаються: найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце державної реєстрації; підстави для початку провадження; сума доходів та/або вартість майна, отриманих юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення; характер та розмір завданої шкоди, якщо така мала місце.";

25) частину першу статті 293 доповнити реченням такого змісту: "Якщо провадження розпочато щодо юридичної особи, копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування надаються також представнику такої юридичної особи.";

26) у статті 302:

у частині першій після слова "потерпілий" доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження,", а слова "не заперечує" замінити словами "не заперечують";

у частині другій:

перше речення після слова "потерпілому" доповнити словами ", представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження,";

у другому реченні слова "підозрюваного та потерпілого" замінити словами "підозрюваного, потерпілого та представника юридичної особи, щодо якої розпочато провадження,";

пункт 2 частини третьої після слова "потерпілого" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато провадження,";

27) у частині першій статті 303:

пункт 1 після слів "його захисником чи законним представником" доповнити словами ", представником юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

пункт 2 після слів "його захисником чи законним представником" доповнити словами ", представником юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

пункт 3 після слова "провадження" доповнити словами "та/або провадження щодо юридичної особи";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої розпочато провадження;";

28) в абзаці другому частини другої статті 305 слово "п'ятою" замінити словом "шостою";

29) перше речення частини другої статті 314 після слів "та його представника" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато провадження,";

30) у статті 326:

назву статті доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"3. Якщо в судове засідання не прибув за викликом представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження, суд, заслухавши думку учасників судового провадження, залежно від того, чи можливо за його відсутності з'ясувати обставини, що стосуються застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, вирішує питання про проведення судового розгляду без нього або про відкладення судового розгляду. Суд має право накласти грошове стягнення на представника юридичної особи, щодо якої розпочато провадження, в порядку, передбаченому главою 12 цього Кодексу.";

31) у статті 338:

друге речення частини другої після слів "законним представникам" доповнити словами ", а також представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:

"3. Якщо нове обвинувачення виключає застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи, щодо якої розпочато провадження, прокурор одночасно приймає постанову про закриття провадження щодо такої юридичної особи.".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

32) друге речення частини першої статті 340 після слів "законним представникам" доповнити словами ", а також представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

33) частину одинадцяту статті 352 та друге речення частини другої статті 356 після слів "законними представниками" доповнити словами ", представником юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

34) частину першу статті 364 після слова "захисник" доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження";

35) частину першу статті 368 доповнити пунктами 71 - 73 такого змісту:

"71) чи є фізична особа, яка вчинила одне з кримінальних правопорушень, що стало підставою для початку провадження щодо юридичної особи, керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою цієї юридичної особи;

72) чи було таке кримінальне правопорушення вчинене керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою юридичної особи від її імені та в її інтересах;

73) чи отримала або чи могла отримати юридична особа неправомірну вигоду у зв'язку із вчиненням її керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою кримінального правопорушення, а також розмір такої вигоди, якщо вона має матеріальний характер;";

36) у частині четвертій статті 374:

пункт 1 після абзацу першого доповнити абзацом "рішення про закриття провадження щодо юридичної особи";

пункт 2 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"рішення про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру;".

37) у статті 376:

перше речення частини третьої після слів "його представнику" доповнити словами ", представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження,";

перше речення частини четвертої викласти в такій редакції: "Якщо обвинувачений, представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження, не володіють державною мовою, то після проголошення вироку перекладач роз'яснює їм зміст резолютивної частини судового рішення.";

друге речення частини шостої після слова "обвинуваченому" доповнити словами ", представнику юридичної особи, щодо якої розпочато провадження,";

38) частину першу статті 393 доповнити пунктом 91 такого змісту:

"91) представник юридичної особи, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи;";

39) частину першу статті 425 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) представник юридичної особи, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи.";

40) у статті 469:

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо керівника, засновника, учасника чи іншої уповноваженої особи юридичної особи, які вчинили кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким розпочато провадження щодо юридичної особи, не допускається.";

друге речення частини четвертої викласти в такій редакції: "Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо керівника, засновника, учасника чи іншої уповноваженої особи юридичної особи, які вчинили кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким розпочато провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.".

3. Статтю 2 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; із змінами, внесеними Законом України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI) доповнити пунктом "г1" такого змісту:

1) представник юридичної особи, щодо якої розпочато провадження;".

4. Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року N 5083-VI) доповнити статтею 171 такого змісту:

"171. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру

1. У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її керівником, засновником, учасником чи іншою уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті, до юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового характеру.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України протягом шести місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос