Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью реформирования Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины"

Проект закона Украины от 26.04.2013 № 2937
Дата рассмотрения: 25.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину третю статті 145 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144) викласти у такій редакції:

"Правовий режим майна суб'єкта господарювання, заснованого на державній (комунальній власності), може бути змінений шляхом приватизації майна державного (комунального) підприємства відповідно до закону або положень, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.".

2. У статті 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139; 2007 р., N 13, ст. 135; 2009 р., N 19, ст. 257, N 28, ст. 354; 2011 р., N 30, ст. 278; 2012 р., N 29, ст. 345; 2013 р., N 8, ст. 67; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 р. N 5406-VI):

1) у частинах п'ятій і шостій слово "забороняється" замінити словами "здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України";

2) частину сьому виключити.

3. У статті 44 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 р. N 5460-VI):

1) у частині третій слово "державне" виключити;

2) частину четверту виключити;

3) у частині сьомій слово "державного" виключити;

4) у частині дев'ятій слово "державному" виключити.

4. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2012 р., N 43, ст. 551, N 49, ст. 553, із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 р. N 5081-VI):

1) статтю 1 доповнити частиною такого змісту:

"Приватизація державного майна здійснюється відповідно до вимог цього Закону або положень, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.";

2) у підпункті "г" частини другої статті 5:

абзац тринадцятий виключити;

абзац п'ятнадцятий викласти у такій редакції:

"об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст (мережі, споруди, устатковання), призначені для постачання споживачам води, тепла, а також відведення і очищення стічних вод;".

5. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2011 р., N 12, ст. 74, N 29, ст. 272; 2012 р., N 40, ст. 480, із змінами внесеними законами України від 6 вересня 2012 р. N 5213-VI і від 16 жовтня 2012 р. N 5463-VI):

1) частину першу статті 2 викласти у такій редакції:

"1. Законодавство про управління об'єктами державної власності складається із цього Закону, Господарського кодексу України, Закону України "Про захист економічної конкуренції", інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами державної власності або їх видами, та інших нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності або міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.";

2) частину другу статті 9 викласти у такій редакції:

"2. Корпоративні права держави, надані господарським структурам в управління, не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету Міністрів України.";

3) частини першу і дев'яту статті 11 викласти у такій редакції:

"1. Корпоративні права держави не можуть передаватися господарським товариствам для формування їх статутних фондів без дозволу Кабінету Міністрів України.";

"9. Нерухоме майно об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, без дозволу Кабінету Міністрів України не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження. Зазначені обмеження не поширюються на рішення органів управління господарських товариств, Фонду державного майна України або уповноважених органів управління про передачу об'єктів соціальної сфери, гуртожитків та об'єктів незавершеного капітального будівництва до комунальної власності.".

6. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.";

2) у частині другій статті 4:

абзац вісімнадцятий виключити;

абзац дев'ятнадцятий викласти у такій редакції:

"магістральні нафто-, аміакопроводи та підземні нафтосховища.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінетові Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос