Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О соглашениях о разделе продукции" (относительно обеспечения интересов территориальных общин, на территории которых расположены участки недр, передаваемых в пользование по соглашению о разделе продукции)

Проект закона Украины от 26.04.2013 № 2936
Дата рассмотрения: 26.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо забезпечення інтересів територіальних громад, на території яких розташовані ділянки надр, що передаються у користування за угодою про розподіл продукції)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 44, ст. 391; із змінами, внесеними законами України N 429-IV від 16.01.2003, N 3370-IV від 19.01.2006, N 799-VI від 25.12.2008, N 2562-VI від 23.09.2010, N 2756-VI від 02.12.2010, N 3553-VI від 17.06.2011, N 3959-VI від 21.10.2011, N 4053-VI від 17.11.2011, N 5406-VI від 02.10.2012, N 5463-VI від 16.10.2012) такі зміни:

1) статтю 1:

доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"угода про соціально-економічне співробітництво - угода між органом місцевого самоврядування, на території якого розташовані ділянки надр, що передаються у користування за угодою про розподіл продукції, та інвестором про організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні аспекти участі інвестора у розвитку відповідних територій.";

2) у статті 8:

частину четверту після слів "Невід'ємною частиною угоди про розподіл продукції є" доповнити словами "угода про соціально-економічне співробітництво, укладена між інвестором та органом місцевого самоврядування, на території якого розташовані ділянки надр, що передаються у користування, та";

частину п'яту доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"страхування відповідальності інвестора за завдання екологічної шкоди на користь органів місцевого самоврядування, на території яких розташовані ділянки надр, переданих у користування на умовах угоди.";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Необхідною передумовою укладення угоди про розподіл продукції є досягнення домовленості між інвестором та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані ділянки надр, що передаються у користування, щодо організаційних, фінансових, економічних, соціальних, екологічних аспектів участі інвестора у розвитку відповідних територій. Така домовленість оформляється шляхом укладення угоди про соціально-економічне співробітництво між сторонами.";

3) доповнити Закон після статті 9 статтею 91 такого змісту:

"Стаття 91. Угода про соціально-економічне співробітництво

1. Угода про соціально-економічне співробітництво є невід'ємною частиною угоди про розподіл продукції, яка регулює організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні аспекти участі інвестора у розвитку територій, на яких розташовані ділянки надр, що передаються у користування.

2. Сторонами угоди про соціально-економічне співробітництво є інвестор та відповідна районна рада, на території якої розташовані ділянки надр, що передаються у користування.

3. Істотними умовами угоди про соціально-економічне співробітництво є:

1) найменування сторін угоди та їх реквізити;

2) програма розвитку території, що повинна бути реалізована сторонами;

3) стадії, етапи виконання програми;

4) строки виконання програми;

5) порядок фінансування заходів щодо реалізації програми;

6) порядок здійснення контролю за виконанням програми;

7) відповідальність сторін;

8) порядок розгляду спорів.

4. Угода про соціально-економічне співробітництво може доповнюватися іншими умовами, що не суперечать чинному законодавству України.

5. Розроблення проекту угоди про соціально-економічне співробітництво здійснюється інвестором.";

4) у статті 21:

друге речення викласти у наступній редакції:

"При цьому на потреби територій тих районних рад, на яких розташовані ділянки надр, що передані у користування на умовах угоди, спрямовується не менше десяти відсотків вартості такої продукції пропорційно до обсягів продукції, що вироблена на території кожної відповідної районної ради.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос