Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усовершенствования пенсионного обеспечения)

Проект закона Украины от 30.04.2013 № 2934-1
Дата рассмотрения: 30.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення пенсійного забезпечення)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. До Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 37, ст. 237) такі зміни:

1) частину першу статті 1 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

"11) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню.

Платниками збору з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню є юридичні особи - резиденти, нерезиденти, постійні представництва юридичної особи - нерезидента, власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки - члени міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі уповноважені банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами) та фізичні особи, в тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з купівлі безготівкової іноземної валюти за гривню. Банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними за власними операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до державного бюджету додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі, встановленому цим Законом, від суми операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України має право на отримання від Національного банку України інформації щодо обсягів купівлі-продажу уповноваженими банками безготівкової іноземної валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України в порядку, обумовленому двостороннім договором між Національним банком України та Пенсійним фондом України.";

2) статтю 2 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

"10) для платників збору, визначених пунктом 11 статті 1 цього Закону, - сума операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню.";

3) частину третю статті 3 викласти у такій редакції:

"Платники збору, визначені пунктами 6, 7, 9, 10 і 11 статті 1 цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів державного бюджету, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до державного бюджету і використовуються згідно із законом про Державний бюджет України.";

4) статтю 4 доповнити новим пунктом 12 такого змісту:

"12) для платників збору, визначених пунктом 11 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 10 статті 2 цього Закону.".

2. До Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376 із наступними змінами) такі зміни:

1) текст статті 26 викласти в такій редакції:

"Особи мають право на призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону після досягнення чоловіками 60 років, жінками - 55 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.";

2) у абзаці першому та другому частини першої статті 28 цифри та слова "35 років" та "30 років" замінити відповідно цифрами та словами "30 років" та "25 років";

3) абзаци четвертий - двадцять сьомий частини першої статті 32 викласти у такій редакції:

"від 26 років до досягнення особою 28 років включно - 1 рік 6 місяців;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 2 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно - 2 роки 6 місяців;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно - 3 роки;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно - 3 роки 6 місяців;

від 41 року до досягнення особою 43 років включно - 4 роки;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно - 4 роки 6 місяців;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно - 5 років;

від 54 років до досягнення особою 55 років для жінок та 59 років включно для чоловіків - 5 років 6 місяців;

для інвалідів II та III груп:

до досягнення особою 23 років включно - 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 1 рік 6 місяців;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 2 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 2 роки 6 місяців;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно - 3 роки;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно - 3 роки 6 місяців;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно - 4 роки;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно - 4 роки 6 місяців;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно - 5 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно - 5 років 6 місяців;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно - 6 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно - 6 років 6 місяців;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно - 7 років;

від 56 років до досягнення чоловіком 59 років включно - 7 років 6 місяців";

4) у пункті 71 розділу XV "Прикінцеві положення" цифри та слова "35 років" та "30 років" замінити відповідно цифрами та словами "30 років" та "25 років";

5) пункт 72 розділу XV "Прикінцеві положення" виключити.

3. Частини першу - другу статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 52, ст. 490) викласти у такій редакції:

"На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли 60 років, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення віку, що дає право на призначення пенсії державних службовців або пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

До досягнення віку, встановленого першим реченням частини першої цієї статті, право на пенсію за віком мають:

- державні службовці - чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

60 років - які народилися по 31 грудня 1952 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;

61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року;

- державні службовці - жінки після досягнення ними такого віку:

55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.".

4. У частині п'ятій статті 501 Закону України "Про прокуратуру" (1789-12) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18; 2008 р., NN 5-8, ст. 78; 2011 р., N 23, ст. 160):

слова та цифру "віку, що на п'ять років менше, ніж пенсійний вік, установлений статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" замінити цифрою і словом "55 років";

друге речення виключити.

5. Частину другу статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2006 р., N 47, ст. 463; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78; 2011 р., N 22, ст. 148) викласти в такій редакції:

"Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", після досягнення чоловіками віку 62 роки за наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років, жінками - 60 років за наявності стажу наукової роботи не менш як 15 років. До досягнення віку, встановленого цим абзацом, право на пенсію за віком мають:

- чоловіки - наукові (науково-педагогічні) працівники 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

60 років - які народилися по 31 грудня 1952 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;

61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року;

- жінки - наукові (науково-педагогічні) працівники після досягнення ними такого віку:

55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.".

6. Абзаци перший - шостий частини дванадцятої статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2006 р., N 22, ст. 180; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) замінити абзацами першим - вісімнадцятим такого змісту:

"Після досягнення чоловіками 62 років і жінками - 60 років, та за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також у разі визнання інвалідом I або II групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Нарахування пенсії здійснюється із суми заробітної плати, що складається з посадового окладу з урахуванням усіх доплат та надбавок працюючого народного депутата на момент призначення пенсії.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї частини, право на пенсію за віком мають:

- народні депутати - чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

60 років - які народилися по 31 грудня 1952 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;

61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року;

- народні депутати - жінки після досягнення ними такого віку:

55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.".

У зв'язку із цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати абзацами дев'ятнадцятим - двадцять третім.

7. До Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 33-34, ст. 404) внести такі зміни:

1) абзаци третій - чотирнадцятий статті 1 замінити текстом такого змісту:

"особа, яка не має права на пенсію, - чоловік, який досяг віку 63 років або жінка, яка досягла віку 58 років та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства;";

2) у зв'язку із цим абзац п'ятнадцятий статті 1вважати абзацом четвертим.

8. Частину першу статті 138 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529; 2011 р., N 23, ст. 160, N 29, ст. 272) викласти в такій редакції:

"Судді, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 роки, жінками - 60 років виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу", або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання. До досягнення віку, встановленого першим реченням цієї частини, право на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове утримання мають:

- чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

60 років - які народилися по 31 грудня 1952 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;

61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року;

- жінки після досягнення ними такого віку:

55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2013 року.

2. Особи, які оформили пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", після досягнення ними відповідного більшого віку, який дає їм право на призначення пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про дипломатичну службу", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення" переоформлюють пенсію відповідно до цих законів. В цьому випадку вимога щодо необхідності працювати у відповідних державних органах (установах) на момент виходу на пенсію для отримання права на призначення пенсії відповідно до законів України "Про державну службу, "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про дипломатичну службу", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення" застосовується до часу першого оформлення пенсії за віком цією особою відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

3. Проведення заходів щодо забезпечення компенсаційних виплат особам, які постраждали внаслідок збільшення пенсійного віку, необхідного страхового стажу, в тому числі обмеження права на збільшення розміру пенсії у період з дати набранням чинності Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (1 жовтня 2011 року) до часу набуття чинності цим Законом і права яких відновлюються цим Законом, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, впродовж 12 місяців з часу набуття чинності цим Законом.

4. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк із дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

у місячний строк із дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос