Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях" (относительно структурных подразделений)

Проект закона Украины от 19.04.2013 № 2887
Дата рассмотрения: 18.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; із змінами, внесеними законами України від 5 червня 2012 року N 4875-VI і від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI) такі зміни:

1. Частину першу статті 4 після слів "є юридичними особами" доповнити словами "публічного права".

2. Доповнити Закон статтями 51 і 52 такого змісту:

"Стаття 51. Вид та статус структурних підрозділів місцевої державної адміністрації

Вид структурного підрозділу місцевої державної адміністрації та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою місцевої державної адміністрації.

Структурний підрозділ місцевої державної адміністрації набуває статусу юридичної особи з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про його державну реєстрацію як юридичної особи.

Структурний підрозділ місцевої державної адміністрації припиняється як юридична особа з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

Здійснення заходів щодо державної реєстрації структурного підрозділу місцевої державної адміністрації як юридичної особи публічного права покладається на голову місцевої державної адміністрації.

Стаття 52. Утворення, реорганізація та ліквідація структурних підрозділів місцевої державної адміністрації

Структурний підрозділ місцевої державної адміністрації утворюється, реорганізується та ліквідується головою місцевої державної адміністрації з урахуванням необхідності забезпечення здійснення повноважень місцевої державної адміністрації і недопущення дублювання повноважень з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації.

Структурний підрозділ місцевої державної адміністрації утворюється шляхом утворення нового структурного підрозділу або в результаті реорганізації (злиття, поділу, перетворення) одного чи кількох структурних підрозділів.

Структурний підрозділ місцевої державної адміністрації припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, затверджується Кабінетом Міністрів України.".

3. Статтю 11 доповнити частиною такого змісту:

"Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, утворених як юридичні особи публічного права, призначають на посади і звільняють з посад державних службовців та інших працівників цих структурних підрозділів (крім своїх заступників), приймають рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, матеріального та соціально-побутового забезпечення, відрядження, надання їм щорічної та додаткової відпусток, присвоюють ранги державним службовцям, виконують інші функції, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу".".

4. Частину першу статті 39 доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21) здійснюють повноваження керівника державної служби відповідно до Закону України "Про державну службу";".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 3 і 4 розділу I, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу".

2. До набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу" керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, утворених як юридичні особи публічного права:

призначають на посаду та звільняють з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурних підрозділів (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад голова місцевої державної адміністрації), присвоюють їм ранги державних службовців, приймають рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, матеріального та соціально-побутового забезпечення, відрядження, надання щорічної та додаткової відпусток;

приймають на роботу та звільняють з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурних підрозділів, приймають рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, матеріального та соціально-побутового забезпечення, відрядження, надання щорічної відпустки.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос