Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении поиска и упорядочения погребений останков жертв войн и политических репрессий и увековечении их памяти

Проект закона Украины от 19.04.2013 № 2882
Дата рассмотрения: 18.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про проведення пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті

Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення пошукової діяльності, виявлення невідомих поховань та непохованих останків жертв воєн і політичних репресій, впорядкування місць поховань, встановлення імен загиблих, а також увічнення пам'яті про них.

Місця поховань та місця залягання непохованих останків жертв воєн і політичних репресій, які знаходяться на території України, є об'єктами культурної спадщини та охороняються державою згідно з діючим законодавством.

Дія цього Закону поширюється на діяльність щодо пошуку жертв воєн і політичних репресій незалежно від їх національної, релігійної та політичної приналежності, останки яких знаходяться на території України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

акредитація - процедура, в ході якої виконавець робіт з пошуку, вилучення та передачі на депонування чи поховання останків жертв воєн і політичних репресій отримує офіційне підтвердження відповідності рівня його кваліфікації нормативним вимогам;

вилучення останків - процес перенесення останків жертв воєн і політичних репресій з місця їх знаходження під земною чи водною поверхнею, знайдених під час проведення пошукових робіт на об'єктах культурної спадщини;

депонування останків - тимчасове зберігання останків жертв воєн і політичних репресій з дотриманням санітарних норм та правил до моменту їх поховання;

дослідження - науково-пошукова, науково-практична діяльність, спрямована на одержання та фіксацію нової інформації про жертв воєн і політичних репресій для увічнення їх пам'яті;

жертви воєн і політичних репресій - особи, які загинули (померли) у першій половині XX сторіччя внаслідок воєн та політичних репресій;

знахідки - рухомі предмети, пов'язані з об'єктами культурної спадщини, виявлені під час польових пошукових робіт;

мартирологи України - будь-які друковані та електронні видання, а також бази даних, у яких накопичується та обробляється інформація щодо жертв воєн і політичних репресій та місць їх поховання;

місце залягання останків - будь-яка частина об'єкта культурної спадщини, у якій знаходяться останки жертв воєн і політичних репресій;

місце поховання останків жертв воєн і політичних репресій - могила, що містить останки жертв воєн і політичних репресій, військовий меморіальний цвинтар, окрема ділянка на загальному цвинтарі, індивідуальна або колективна (братська) могила, місце в колумбарії, місце загибелі бойового корабля, морського, річкового чи повітряного судна з екіпажем;

невідомі поховання жертв воєн і політичних репресій - могили, що містять останки жертв воєн і політичних репресій, не мають зовнішніх ознак та місце їх розташування і межі яких точно не встановлені;

непоховані останки жертв воєн і політичних репресій - останки загиблих, що внаслідок будь-яких обставин залишилися на місці своєї загибелі або були переміщені з поверхні землі в ході санітарного впорядкування територій без поміщення їх у могилу і місця знаходження яких невідомі;

останки - кістяк (тлін) померлого (загиблого) або його фрагменти;

поховання останків жертв воєн і політичних репресій - проведення комплексу заходів, у ході якого ці останки поміщуються у могилу з дотриманням певного ритуалу;

польові пошукові роботи - пошукові роботи, що проводяться безпосередньо на місцевості.

пошукова організація - організація будь-якої форми власності або об'єднання громадян, що здійснює діяльність з пошуку, дослідження, вилучення та передачу на депонування чи поховання останків жертв воєн і політичних репресій з метою увічнення пам'яті про загиблих в установленому законодавством України порядку і внесена до Державного реєстру таких організацій;

пошукова діяльність - комплекс заходів, спрямованих на виявлення, вивчення, ідентифікацію, вилучення і передачу на депонування чи поховання останків жертв воєн і політичних репресій та фіксація об'єктів культурної спадщини першої половині XX сторіччя, пов'язаних з війнами і політичними репресіями;

термінові пошукові роботи - проведення невідкладних пошукових робіт на об'єкті культурної спадщини, що зазнав руйнування або знаходиться під загрозою знищення внаслідок антропогенних або природних чинників;

увічнення пам'яті - комплекс заходів, спрямованих на збереження та вшанування пам'яті жертв воєн і політичних репресій.

Стаття 2. Законодавство про проведення пошуку на місцях історичних подій, пов'язаних з війнами і політичними репресіями, впорядкування поховань та увічнення пам'яті жертв воєн і політичних репресій

Законодавство про проведення пошуку на місцях історичних подій, пов'язаних з війнами і політичними репресіями, впорядкування поховань та увічнення пам'яті жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті складається з цього Закону, Законів України "Про охорону культурної спадщини", "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про поховання та похоронну справу", інших нормативно-правових актів України та міжнародних угод.

Розділ II
УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКУ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ ПОХОВАНЬ ОСТАНКІВ ЖЕРТВ ВОЄН І ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ ТА УВІЧНЕННЯ ЇХ ПАМ'ЯТІ

Стаття 3. Проведення державної політики та організація діяльності в сфері пошуку та впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті

Державну політику та організацію діяльності в сфері пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті здійснюють Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчі органи місцевих Рад.

Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті

1) забезпечення проведення державної політики у сфері пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті;

2) спрямування та координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо проведення пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті;

3) формування та координування діяльності постійно діючого органу, утвореного для координації роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об'єднань з питань пошуку, обліку, облаштування, забезпечення збереження і утримання військових поховань жертв воєн та політичних репресій на території України та інших держав;

4) сприяння пошуковій діяльності в Україні та на території інших держав з метою пошуку місць загибелі та останків жертв воєн і політичних репресій, встановлення обставин їх загибелі та документування перебігу і дислокації подій відповідного історичного періоду, встановлення імен загиблих і тих, хто пропав безвісти, поховання останків військових та цивільних осіб, які загинули внаслідок воєн і політичних репресій, а також увічнення їх пам'яті;

6) визначення порядку проведення акредитації виконавців робіт та внесення пошукових організацій до Державного реєстру організацій з пошуку жертв воєн і політичних репресій;

7) прийняття нормативно-правових актів, організація і забезпечення здійснення заходів з питань пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті в Україні та на території інших держав;

8) сприяння організації та проведенню патріотично-виховних заходів щодо увічнення пам'яті жертв воєн і політичних репресій;

Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті

1. До центральних органів виконавчої влади у сфері пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті належать:

центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини;

центральний орган виконавчої влади, діяльність якого забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи;

центральний орган виконавчої влади у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань.

Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення проведення пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті.

2. Постійно діючий орган при Кабінеті Міністрів України, утворений для координації роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об'єднань з питань пошуку, обліку, облаштування, забезпечення збереження і утримання військових поховань жертв воєн та політичних репресій на території України та інших держав, через свій робочий орган - центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, здійснює такі повноваження:

розробляє і бере участь у виконанні державних цільових програм з пошуку і впорядкуванню поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічненні їх пам'яті;

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті;

координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ, підприємств та громадських організацій щодо увічнення пам'яті захисників Вітчизни та жертв воєн;

проводить акредитацію виконавців робіт на право здійснення пошукової діяльності;

створює і веде Державний реєстр організацій з пошуку жертв воєн і політичних репресій в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

забезпечує створення і координує ведення реєстру імен та місць поховання загиблих;

координує прийняття рішень щодо створення мартирологів України;

забезпечує роботи з виявлення, вивчення та фіксації об'єктів культурної спадщини першої половині XX сторіччя, пов'язаних з війнами і політичними репресіями;

координує проведення історико-архівних та інших спеціальних досліджень зі встановлення імен загиблих та місць поховання жертв воєн і політичних репресій;

сприяє веденню історико-архівних досліджень зі встановлення наявності у документах архівних установ переліків похованих жертв воєн і політичних репресій та місць поховання;

координує підготовку реєстру місць зберігання документів, що містять списки похованих жертв воєн і політичних репресій та інформацію про місцезнаходження поховань;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

3. Інші органи центральної виконавчої влади України здійснюють діяльність з питань пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті у межах своєї компетенції.

Стаття 6. Повноваження органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим обласних, районних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо проведення пошуку, впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті:

1) здійснення заходів щодо реалізації державної політики, виконання державних програм, розроблення місцевих програм з питань проведення пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті;

2) прийняття в межах своїх повноважень рішень і розпоряджень щодо пошуку і впорядкування поховань жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті;

3) утворення в межах своїх повноважень консультативно-дорадчих органів (комісій) з питань проведення пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті;

4) здійснення заходів щодо охорони та збереження місць, пов'язаних з війнами та політичними репресіями та увічненням пам'яті загиблих;

5) реєстрація дозволів на проведення пошукових робіт на відповідній території в межах своїх повноважень;

6) координація проведення судово-медичної, криміналістичної та інших експертиз щодо встановлення осіб загиблих та підготовки матеріалів для мартирологів України;

7) сприяння проведенню роботи з пошуку невідомих поховань та непохованих останків жертв воєн та політичних репресій та увічнення їх пам'яті;

8) організація та проведення патріотично-виховних заходів щодо увічнення пам'яті жертв воєн і політичних репресій.

Стаття 7. Повноваження виконавчих органів місцевих Рад щодо проведення пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті

1) затвердження відповідних місцевих програм та забезпечення виконання державних програм щодо проведення пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті в межах своїх повноважень;

2) забезпечення в межах відповідних територій впорядкування, утримання, збереження та відновлення місць поховання жертв воєн і політичних репресій,

3) встановлення меморіальних споруд, пам'ятних знаків, інших об'єктів, що увічнюють пам'ять загиблих, відповідно до вимог чинного законодавства;

4) забезпечення депонування останків жертв воєн і політичних репресій, виявлених в межах відповідних територій, до моменту їх поховання;

5) забезпечення поховання останків жертв воєн і політичних репресій, виявлених в межах відповідних територій, з дотриманням вимог чинного законодавства;

6) координація діяльності підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері їх управління, щодо впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті;

7) організація та проведення патріотично-виховних заходів щодо увічнення пам'яті жертв воєн і політичних репресій.

Розділ III
ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ
ОСТАНКІВ ЖЕРТВ ВОЄН І ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ

Стаття 8. Право на проведення пошукової діяльності

1. Право на проведення польових пошукових робіт на місцях, пов'язаних з війнами та політичними репресіями, надається відповідно до вимог чинного Законодавства України.

2. Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, надаються згідно з програмами, погодженими з відповідним органом охорони культурної спадщини та документом, що підтверджує акредитацію виконавця робіт.

3. Порядки проведення польових пошукових робіт, проведення акредитації та внесення пошукової організації до Державного реєстру організацій з пошуку жертв воєн і політичних репресій визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Загальні засади здійснення пошукової діяльності

1. Пошукова діяльність на місцях, пов'язаних з війнами та політичними репресіями, здійснюється відповідно до положень Закону України "Про охорону культурної спадщини" та цього Закону.

2. Термінові пошукові роботи проводяться у разі невідкладної необхідності за призначенням відповідних органів охорони культурної спадщини.

3. Дослідження місць поховання іноземців, які загинули внаслідок воєн, депортацій і політичних репресій, здійснюються з дотриманням вимог цього Закону, чинного законодавства України та міжнародних угод.

4. Виконавець пошукових робіт зобов'язаний:

забезпечити належний рівень виконання робіт та ведення польової документації під час досліджень місць, пов'язаних з війнами та політичними репресіями;

здійснити упорядкування території по завершенню земляних робіт у відповідності до чинного законодавства;

по завершенню польових пошукових робіт підготувати та надати звіт про проведені роботи спеціально уповноваженим органам у сфері охорони культурної спадщини та органу, що здійснює акредитацію виконавця робіт;

по завершенню польових пошукових робіт передати знахідки, здобуті під час їх проведення, за виключенням останків жертв воєн та політичних репресій, до державної частини Музейного фонду України;

виконувати дії з предметами, обіг яких обмежений чинним законодавством, згідно з чинним законодавством.

5. Власник (орендар) земельної ділянки, на якій проводяться роботи за дозволом на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, не має права перешкоджати проведенню таких робіт.

6. Власник (орендар) земельної ділянки, на якій проводяться роботи за дозволом на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, має право на відшкодування у повному обсязі збитків, яких він зазнав у зв'язку з проведенням таких робіт у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Розділ IV
ПОХОВАННЯ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ
ОСТАНКІВ ЖЕРТВ ВОЄН І ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ

Стаття 10. Облік місць поховання останків жертв воєн і політичних репресій

1. Місця поховання останків жертв воєн і політичних репресій на території України як об'єкти культурної спадщини підлягають державному обліку відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Для ведення обліку місць поховання останків жертв воєн і політичних репресій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, створюється централізований банк даних місць поховань та імен загиблих.

3. Зведена інформація щодо поховань останків жертв воєн і політичних репресій на території України та поховань співвітчизників - жертв воєн і політичних репресій за межами України використовується при створенні мартирологів України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Вилучення та поховання останків жертв воєн і політичних репресій

1. Вилучення останків жертв воєн і політичних репресій здійснюється при проведені польових пошукових робіт на місцях, пов'язаних з війнами та політичними репресіями, та фіксується Актом про вилучення останків людини з місця їх залягання.

2. Останки, вилучені з місця залягання у ході польових пошукових робіт, передаються для депонування до моменту їх поховання органам місцевого самоврядування. Депонування останків до моменту їх поховання здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Останки, вилучені з місця залягання, дозволяється транспортувати та депонувати пошуковій організації.

3. Поховання останків жертв воєн і політичних репресій, виявлених у ході пошукової діяльності, здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів протягом одного року з моменту прийому на депонування останків жертв воєн і політичних репресій.

4. Похованню підлягають усі останки жертв воєн і політичних репресій, задокументовані, досліджені та вилучені з місць залягання у ході пошукової роботи.

5. Роботи, пов'язані з похованням виявлених під час пошукових робіт останків жертв воєн і політичних репресій, виконуються з дотриманням вимог чинного законодавства та міжнародних угод.

6. У випадку виявлення невідомих поховань жертв воєн та політичних репресій, рішення про доцільність перенесення останків приймають органи охорони культурної спадщини відповідного рівня згідно з чинним законодавством.

7. Поховання останків жертв воєн і політичних репресій здійснюється за адміністративно-територіальним принципом на території їх виявлення.

8. На підставі звернення родичів загиблого, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, органи влади, які здійснюють депонування останків, за рішенням органу охорони культурної спадщини відповідного рівня, можуть передати останки для їх поховання на батьківщині загиблого.

9. Рішення про процедуру поховання останків жертв воєн і політичних репресій, вилучених в ході пошукових робіт, приймають органи місцевого самоврядування території, на якій відбудеться поховання.

10. Передача останків жертв воєн і політичних репресій за межі державного кордону України здійснюється відповідно до чинного законодавства України та міжнародних угод.

Стаття 12. Охорона, впорядкування, утримання та збереження місць поховання останків жертв воєн і політичних репресій

1. Місця поховання останків жертв воєн і політичних репресій охороняються державою згідно з вимогами закону України "Про охорону культурної спадщини".

2. Впорядкування місць поховання останків жертв воєн і політичних репресій забезпечується відповідними органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

3. Якщо під час проведення будівельних та інших робіт, пов'язаних із виїмкою ґрунту, виявлено останки, що можуть бути ідентифіковані як останки жертв воєн та політичних репресій, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини та орган місцевого самоврядування, на території якого проводяться ці роботи.

Проведення будівельних та інших робіт, внаслідок яких можуть бути пошкоджені випадково виявлені місця поховання, невідомі поховання або непоховані останки загиблих, забороняється.

5. Будівельні та інші роботи, пов'язані з виїмкою ґрунту, можуть бути відновлені лише за умови отримання документу, який підтверджує можливість відновлення таких робіт, що надається відповідним органом охорони культурної спадщини.

6. Юридичні та фізичні особи забезпечують збереження місць поховання загиблих, розташованих на земельних ділянках, що перебувають у їх власності або користуванні, відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Впорядкування, утримання та збереження розташованих на території іноземних держав місць поховання співвітчизників - жертв воєн і політичних репресій, а також розташованих на території України місць поховання іноземців та осіб без громадянства - жертв воєн і політичних репресій, здійснюються згідно з міжнародними угодами.

Розділ V
УВІЧНЕННЯ ПАМ'ЯТІ

Стаття 13. Увічнення пам'яті жертв воєн і політичних репресій

Увічненню пам'яті жертв воєн і політичних репресій підлягають:

1) особи що загинули або пропали безвісти під час бойових дій, збройних конфліктів, померли від ран або захворювань, одержаних під час виконання бойових завдань, службових обов'язків, загинули під час перебування в концентраційних таборах або полоні;

2) учасники національно-визвольної боротьби;

3) особи, що визнані жертвами політичних репресій, нацистських переслідувань;

4) цивільні особи, що загинули під час бойових дій, збройних конфліктів, були примусово вивезені за кордон та загинули, померли від ран чи захворювань, а також у результаті загального погіршення умов життя, викликаного бойовими діями або іншими актами воєнного періоду, терористичними актами або політичними репресіями;

5) інші особи, що загинули, пропали безвісти у зв'язку з воєнними діями та політичними репресіями.

Стаття 14. Форми увічнення пам'яті жертв воєн і політичних репресій

Основними формами увічнення пам'яті жертв воєн і політичних репресій є:

занесення місць поховань жертв воєн і політичних репресій до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

опублікування інформації про місця поховань жертв воєн і політичних репресій;

упорядкування місць поховання жертв воєн і політичних репресій, встановлення (реставрація, заміна) меморіальних споруд на цих похованнях;

створення та опублікування мартирологів жертв воєн і політичних репресій;

установлення пам'ятних дат визначних історичних подій;

опублікування в літературі та засобах масової інформації матеріалів про жертв воєн і політичних репресій, створення відповідних експозицій в музеях та інші форми увічнення, що не суперечать чинному законодавству.

Розділ VI
ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З ПОШУКУ, ВПОРЯДКУВАННЯ ПОХОВАНЬ ОСТАНКІВ ЖЕРТВ ВОЄН І ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ ТА УВІЧНЕННЯ ЇХ ПАМ'ЯТІ

Стаття 15. Фінансування робіт з пошуку, впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті

1. Роботи, пов'язані з пошуком, вилученням та похованням останків загиблих, впорядкуванням, утриманням та збереженням місць поховання жертв воєн і політичних репресій та веденням державного обліку місць поховання загиблих, увічненням їх пам'яті, що проводяться згідно з державними програмами, фінансуються за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2. Роботи, пов'язані з пошуком, вилученням та похованням останків загиблих, впорядкуванням, утриманням та збереженням місць поховання жертв воєн і політичних репресій, передбачені регіональними програмами, фінансуються за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3. Роботи, пов'язані з пошуковою діяльністю, не передбачені державними та регіональними програмами пошуку та увічнення пам'яті жертв воєн і політичних репресій, фінансуються за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4. Роботи, пов'язані з пошуковою діяльністю, похованням останків загиблих, впорядкуванням, утриманням та збереженням місць поховання загиблих на території інших держав, а також утриманням та збереженням місць поховання на території України загиблих іноземців та осіб без громадянства, фінансуються згідно з відповідними міжнародними угодами.

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКУ, ВПОРЯДКУВАННЯ ПОХОВАНЬ ОСТАНКІВ ЖЕРТВ ВОЄН І ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ ТА УВІЧНЕННЯ ЇХ ПАМ'ЯТІ

Стаття 16. Відповідальність за порушення законодавства про проведення пошуку, впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення їх пам'яті

1. Місця поховання, невідомі поховання та непоховані останки жертв воєн і політичних репресій, меморіальні споруди, пам'ятні знаки та інші об'єкти, що увічнюють пам'ять жертв воєн і політичних репресій, перебувають під захистом держави.

2. Особи, винні у вчиненні наруги, пошкодженні чи руйнуванні місць поховання, невідомих поховань та непохованих останків жертв воєн і політичних репресій, несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

3. Проведення пошукових земляних робіт, у тому числі розкопок, вилучення з ґрунту або з-під води предметів та останків на місцях боїв та загибелі жертв воєн і політичних репресій, що можуть бути з ними пов'язаними, без отримання дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, руйнування або пошкодження об'єкта культурної спадщини, незалежно від мети такої діяльності, є незаконним. Особи, винні у вчиненні цих дій, несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Абзац п'ятий статті 3-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року N 3551-XII (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425) виключити.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

3) забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. Рибак

Опрос